Q & A for arrangører

Vi hjæper dig på vej

Q & A for arrangører

Klimafolkemødet finder sted fra torsdag den 31. august til lørdag den 2. september 2023 i Middelfart. Åbningstiderne for Klimafolkemødet er torsdag d. 31. august kl. 10.00 – 20.00, fredag den 1. september kl. 10.00 – 20.00 og lørdag den 2. september kl. 10.00 – 15.00.

Som arrangør på Klimafolkemødet er du med til at skabe indholdet på Klimafolkemødet. Du kan deltage ved at arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne, ved at afholde workshops eller events eller ved at låne en bod. Hvis du har andre gode idéer, så kontakt gerne sekretariatet.

Alle kan ansøge om at blive arrangør på Klimafolkemødet. Det vil sige, at både virksomheder, NGO’er, organisationer, fagfolk og private kan blive arrangører.

Vi har valgt at sætte fokus på fællesskabet til årets tema. Der er brug for fælles fodslag og fælles handlekraft, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål. Derfor er årets tema: Klimahandling sammen.

Du kan blive en del af Klimafolkemødet på flere måder:

 • Arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne
 • Afholde workshops eller events
 • Låne en bod gratis og præsentere jeres produkt/projekt
 • Har du andre gode idéer, så kontakt sekretariatet

Som arrangører betaler I ikke for at afholde arrangementer, men vi har nogle krav til jer som arrangører:

 • Debatter og samtaler på scenerne skal max vare 45 min – inkl. spørgsmål fra publikum
 • Øvrige arrangementer såsom workshops kan vare længere tid; dette besluttes sammen med Klimafolkemødets sekretariat
 • Ved debatter og samtaler må der være maks. 5 deltagere inkl. moderator på scenen
 • Tænk over mangfoldighed ved jeres arrangementer fx i forhold til køn, etnicitet, politisk orientering, religiøs orientering, seksuel orientering, social baggrund osv.
 • Pas på med, at alle paneldeltagerne ikke er for enige, der skal være en forskellighed i sammensætningen, så der sikres en vis dynamik
 • Vores erfaring er, at arrangementet bliver bedre af at publikum bliver inddraget. Det er derfor et krav at publikum inddrages
 • I jeres arrangement skal I forholde jer til årets tema som er ”klimahandling sammen”.
 • Som en del af vores bæredygtige strategi har vi fravalgt at have handouts såsom: Klistermærker, flyers, mm. på Klimafolkemødet
 • I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Du skal ansøge om at blive arrangør under menupunktet ’Bliv arrangør’. Vi åbner for ansøgninger den 20. januar 2023.

Ønsker du at deltage med andre arrangementer, som ikke foregår på scenen (f.eks. med et skib eller andet) så kontakt Klimafolkemødets chef, Christa Boisen: Tlf. 24 37 99 44 eller christa.boisen@middelfart.dk 

Det er gratis for alle at deltage på Klimafolkemødet. Det gælder også, hvis man deltager som arrangør eller med en bod.

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet. I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Klimafolkemødet er for alle både private, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er. Vores erfaring er dog, at der er flest fagfolk, virksomheder og beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag eftermiddag og lørdag. Det må meget gerne have in mente, når I planlægger aktiviteterne

Arrangører af debatter, talks og workshops: Ansøgning åbner medio januar 2023.

Bodholdere: Ansøgning åbner medio februar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få alle deadlines direkte i din indbakke, når de bliver offentliggjort.

Ansvaret for indholdet og genstande i teltene, påhviler dig som bodholder. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver.

Du kan deltage på Klimafolkemødet ved at have en bod, hvor du viser jeres grønne produkt eller løsning frem. I skal ansøge om at få en bod via linket på hjemmesiden. Ansøgning åbner medio februar 2023. Det er gratis at have en bod på Klimafolkemødet, og I må ikke sælge produkter fra jeres bod eller dele handouts og reklameartikler ud. Brug i stedet QR-koder eller andre kreative formidlingsmetoder.

I betaler ikke for at have en bod på Klimafolkemødet, men vi har disse krav til jer som bodholder:

 • I må ikke sælge produkter fra jeres bod
 • Det kræver, at I kan deltage alle tre dage (torsdag 31/8 – lørdag 2/9). Se åbningstider nedenfor
 • I skal opsætte og nedtage indholdet i boden, så I er klar til at holde åbent i åbningstiden

Medio februar 2023: Ansøgning for bodholdere åbner.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få vigtige deadlines vedrørende ansøgningsfrister direkte i din indbakke. 

Når man har en bod, skal den som minimum være åben for besøgende inden for nedenstående åbningstider:

DATO

TIDSRUM

Torsdag d. 31. august

Kl. 10.00 – 19.00

Fredag d. 1. september

Kl. 10.00 – 19.00

Lørdag d. 2. september

Kl. 10.00 – 15.00

Vi stiller et telt på 3×3 meter til rådighed, og der er mulighed for at låne et bord og 2 stole til boden. Alle boder ligger i et off-grid område. Det betyder, at der ikke er adgang til strøm eller vand til boden. Skal du bruge strøm, skal du selv medbringe en vedvarende strømkilde fx et solcellepanel. Det er muligt at medbringe eget telt, det noteres ved tilmelding.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så læs mere i vores Arrangørhåndbog eller kontakt Klimafolkemødets sekretariat på christa.boisen@middelfart.dk