Q & A for arrangører

Vi hjælper dig på vej

Q & A for arrangører

Som arrangør er du med til at skabe indholdet på Klimafolkemødet. Du kan deltage ved at arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne, ved at afholde workshops eller events. Hvis du har andre gode ideer, så kontakt gerne sekretariatet.

Alle kan søge om at blive arrangør på Klimafolkemødet. Det vil sige, at både virksomheder, NGO’er, organisationer, fagfolk og private kan blive arrangører.

Vi åbner for ansøgning til at blive arrangør den 4. december 2023. 

Ønsker du at deltage med andre typer af arrangementer, som ikke foregår på en af vores scener (fx med et skib eller i rådhussalen) så kontakt Klimafolkemødet på klimafolkemode@middelfart.dk 

Som arrangør betaler du ikke for at holde et  arrangement, men vi har nogle krav, som du skal forholde dig til, når du planlægger dit arrangement:

 • Debatter og samtaler på scenerne må max. vare 45 minutter – inkl. spørgsmål fra publikum
 • Tænk over mangfoldighed ved arrangementet fx i forhold til køn, etnicitet, politisk og religiøs orientering,  social baggrund og så videre
 • Pas på med, at deltagerne ikke er for enige. Der skal være en forskellighed i sammensætningen for at sikre dynamik
 • Vores erfaring er, at arrangementet bliver bedre af, at deltagerne foran scenen bliver inddraget. Det er derfor et krav at deltagerne inddrages
 • Som en del af vores bæredygtige strategi har vi fravalgt at have handouts såsom: Klistermærker, flyers, mm. på Klimafolkemødet
 • Du er selv ansvarlige for at markedsføre egne arrangementer på Klimafolkemødet
 • Vær opmærksom på, at scenerne har forskellige størrelser. Det betyder, at der er en begrænsning af, hvor mange aktører du kan invitere med til dit arrangement
 • Vi forventer også, at den ansvarlige for arrangementet svarer på evalueringen af deltagelsen, så vi bliver endnu bedre til at skabe rammerne for arrangørerne
 •  

Der er mange ender, der skal nå sammen før  Klimafolkemødet kan slå portene op. Derfor er det vigtigt, at du som arrangør forholder dig til og overholder nedenstående deadlines:

 • 04. december: Ansøgning åbner
 • 09. januar: Inspirationsdag for Arrangører
 • 28. januar: Ansøgning for Arrangører lukker
 • 08. marts: Svar til arrangør om arrangement er med i programmet
 • 15. maj: Deadline for at melde aktører og moderator ind
 • 06. juni: Programmet offentliggøres
 • 29. august: Klimafolkemødet 2024 åbner 

Klimafolkemødet har i alt 17 scener, hvor debatter, samtaler og workshops finder sted. 

Download en beskrivelse af scenerne og læs mere om størrelse, muligheder og udstyr på de forskellige scener. 

Der er forskellige måder at skabe indhold på Klimafolkemødets scener. Men hvad er hvad?

Vores definitioner er som følger:

 • Debat – Et arrangement med 3 eller flere deltagere. Meninger og holdninger må ikke være for ens. Hvis aktørerne på scenen ligner hinanden i fx alder, køn, arbejdsplads med mere, så overvej, om det måske mere er en samtale end en debat. Tid på scenen max 45 min. inkl. tid til spørgsmål fra deltagerne foran scenen.
 • Samtale – Et arrangement med 2 eller flere deltagere. Samtalen er kendetegnet ved, at deltagerne ligner hinanden, der er konsensus om emnet og der vil sjældent opstå uenigheder. Tid på scenen max 45 min. inkl. tid til spørgsmål fra deltagerne foran scenen.
 • Workshop – Et arrangement hvor fokus er at lære nyt, blive bedre til noget eller formidling af viden på en ny måde. Forskellige tidsslots er mulige, typisk vil workshops ligge på 1-2 timer (skriv gerne i beskrivelsen, om du skal bruge 1 eller 2 timer. Husk også at indregne tid til oprydning).
 • Vidensoplæg – Et arrangement på Gul, hvor fokus er på fakta, forskning og formidling af konkret viden. Tid på scenen 15 eller 30 min. inkl. tid til spørgsmål fra deltagerne foran scenen.
 • Handlingsoplæg – Et arrangement på Lilla. Fokus er her på handling: Sådan har vi gjort og sådan kommer du selv i gang. Tid på scenen 15 eller 30 min. inkl. tid til spørgsmål fra deltagerne foran scenen.
 • Kulturelt arrangement – Der er også plads til satire, sketches, klimabingo, quizzer, musik, dans og gøgl – kun fantasien sætter grænser. Eneste benspænd er, at indholdet skal have omdrejningspunkt i og om klima. Tid på scenen max 45 min. inkl. tid til spørgsmål og reaktioner fra deltagerne foran scenen.

På Klimafolkemødet taler vi om 18 temaer. Du kan selvfølgelig også lave indhold til et andet tema. Men temaerne er først og fremmest tænkt som en orienteringshjælp for alle deltagerne, der lægger deres eget program og skal orientere sig i omkring 400 programpunkter. Derfor beder vi alle bodholdere og arrangører om at definere et overordnet tema for deres indhold. 

Du kan læse mere om temaerne her. 

Alle scenerne er udstyret med lydanlæg og mikrofoner.  Scenernes størrelse er forskellige. Vær derfor opmærksom på, at der er begrænsninger for, hvor mange aktører du kan invitere med til dit arrangement.

Der vil være en scenevært til stede, som er behjælpelig med den praktiske afvikling af arrangementet.

I værkstedsteltene Pink og Orange er der stole, borde, strøm, lydanlæg og flipover til rådighed.

På scenerne er der ikke tilknyttet en fast moderator til arrangementerne*. Alle arrangører, der har en debat, samtale eller oplæg på en scene, skal selv finde og lave en aftale med en moderator.

Baseret på vores erfaring er den gode moderator:

 • Vant til at styre en debat eller samtale
 • Vant til at engagere deltagerne foran scenen
 • Ikke med for at promovere eget produkt eller sig selv

*Eneste undtagelse er Gul og Lilla, hvor en fast konferencier præsenterer næste oplægsholder og sørger for at tiderne overholdes på scenen. 

Klimafolkemødet er for alle. Private, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er. Alle er velkomne. Vores erfaring er, at der er flest fagfolk, virksomheder og beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag eftermiddag og lørdag.

Der er en bred repræsentation af alle aldersgrupper. I 2023 var fx 40% af deltagerne under 40 år. Se flere fakta om Klimafolkemødet 2023 her.

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet. Du er selv ansvarlig for at markedsføre eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Ansvaret for indhold og genstande, påhviler dig som arrangør. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver.

Klimafolkemødet finder sted langs med og omkring Havnegade i Middelfart. 

Kommer du med tog eller bus? Gå ned ad Jernbanegade i retning af Havnegade og KulturØen, så kommer du direkte ned på Klimafolkemødets plads. Kommer du i bil? Sæt din GPS til Havnegade 2 og følg skiltning for parkering.

Flere veje fører til Middelfart.

Fra stationen, hvor både tog og bus stopper, er det en kort vej til Klimafolkemødets plads. Hold øje med DSBs orange billetter og eventbilletterne som FynBus og Sydtrafik tilbyder.

Kommer du i bil opfordrer vi til, at du fylder bilen op. Brug en samkørselsapp, fx GoMore eller FDMs Ta’ Med, for at finde andre, der skal samme vej. Spørg også dit netværk på fx LinkedIn, om der er nogle, der vil have et lift til Middelfart.

Der er pres på overnatningsmulighederne i Middelfart i forbindelse med Klimafolkemødet. Det kan derfor være en fordel at booke din overnatningsmulighed tidligt. Uanset om du er til slot eller shelter, kan du læse mere om mulighederne her.

Klimafolkemødepladsen åbner klokken 9 alle dage. De sidste debatter og workshops i teltene slutter omkring klokken 18, lørdag dog kl. 15. Torsdag og fredag aften kan du opleve koncerter og kulturprogrammet. Pladsen er åben til den sidste gæst går hjem.

Åbningstider i boderne:

Torsdag: 10-18
Fredag: 10-18
Lørdag: 10-15

Hvis du har yderligere spørgsmål kontakt Klimafolkemødets sekretariat på klimafolkemode@middelfart.dk

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.