Q and A for arrangører

Vi hjæper dig på vej

Q & A for arrangører

Klimafolkemødet finder sted fra torsdag den 1. september til lørdag den 3. september 2022 i Middelfart. Åbningstiderne for Klimafolkemødet er torsdag d. 1. september kl. 10.00 – 20.00, fredag d. 2. september kl. 10.00 – 20.00 og lørdag d. 3. september kl. 10.00 – 15.00.

Som arrangør på Klimafolkemødet er du med til at skabe indholdet på Klimafolkemødet. Du kan deltage ved at arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne, ved at afholde workshops eller events eller ved at låne en bod. Hvis du har andre gode idéer, så kontakt gerne sekretariatet.

Alle kan ansøge om at blive arrangør på Klimafolkemødet. Det vil sige, at både virksomheder, NGO’er, organisationer, fagfolk og private kan blive arrangører.

Vi har valgt at sætte fokus på fællesskabet til årets tema. Der er brug for fælles fodslag og fælles handlekraft, hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål. Derfor er årets tema: Klimahandling sammen.

Du kan blive en del af Klimafolkemødet på flere måder:

 • Arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne
 • Afholde workshops eller events
 • Låne en bod gratis og præsentere jeres produkt/projekt
 • Har du andre gode idéer, så kontakt sekretariatet

Som arrangører betaler I ikke for at afholde arrangementer, men vi har nogle krav til jer som arrangører:

 • Debatter og samtaler på scenerne skal max vare 45 min – inkl. spørgsmål fra publikum
 • Øvrige arrangementer såsom workshops kan vare længere tid; dette besluttes sammen med Klimafolkemødets sekretariat
 • Ved debatter og samtaler må der være maks. 5 deltagere inkl. moderator på scenen
 • Tænk over mangfoldighed ved jeres arrangementer fx i forhold til køn, etnicitet, politisk orientering, religiøs orientering, seksuel orientering, social baggrund osv.
 • Pas på med, at alle paneldeltagerne ikke er for enige, der skal være en forskellighed i sammensætningen, så der sikres en vis dynamik
 • Vores erfaring er, at arrangementet bliver bedre af at publikum bliver inddraget. Det er derfor et krav at publikum inddrages
 • I jeres arrangement skal I forholde jer til årets tema som er ”klimahandling sammen”.
 • Som en del af vores bæredygtige strategi har vi fravalgt at have handouts såsom: Klistermærker, flyers, mm. på Klimafolkemødet
 • I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Du skal ansøge om at blive arrangør under menupunktet ’Bliv arrangør’ senest den 3. april 2022.

Ønsker du at deltage med andre arrangementer, som ikke foregår på scenen (f.eks. med et skib eller andet) så kontakt Klimafolkemødets chef, Christa Boisen: Tlf. 24 37 99 44. christa.boisen@middelfart.dk inden 3. april 2022.

Det er gratis for alle at deltage på Klimafolkemødet. Det gælder også, hvis man deltager som arrangør eller med en bod.

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet. I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Klimafolkemødet er for alle både private, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er. Vores erfaring er dog, at der er flest fagfolk, virksomheder og beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag eftermiddag og lørdag. Det må meget gerne have in mente, når I planlægger aktiviteterne

3. april 2022: Deadline for ansøgning om at blive arrangør til Klimafolkemødet 2022 samt indskrivning af arrangementer i Klimafolkemødets programsystem.

2. maj 2022: Arrangørerne får en tilbagemelding fra Klimafolkemødet.

16. maj 2022: Arrangører skal give endelig besked om det enkelte arrangement. Aftaler med deltagerne skal være på plads.

15. juni 2022: Offentliggørelse af program for Klimafolkemødet 2022.

Hvis du ønsker at deltage med en bod på Klimafolkemødet, så er deadline for ansøgning den 1. maj 2022. Læs mere nedenfor.

Ansvaret for indholdet og genstande i teltene, påhviler dig som bodholder. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver.

Du kan deltage på Klimafolkemødet ved at have en bod, hvor du viser jeres grønne produkt eller løsning frem. I skal ansøge om at få en bod på www.klimafolkemoedet.dk under ’Tilmeld bod’ under menupunktet ’Arrangør’. Det er gratis at have en bod på Klimafolkemødet, og I må ikke sælge produkter fra jeres bod.

I betaler ikke for at have en bod på Klimafolkemødet, men vi har disse krav til jer som bod-holder:

 • I må ikke sælge produkter fra jeres bod
 • Det kræver, at I kan deltage alle tre dage(torsdag 1/9 –lørdag 3/9). Se åbningstider nedenfor
 • I skal opsætte og nedtage indholdet i boden, så I er klar til at holde åbent i åbningstiden

1. maj 2022: Deadline for ansøgning som bodholder. Ansøgningsskema skal udfyldes (bodtekst mm).

16. maj 2022: Bodholder får endelig bekræftelse på deres bod samt placering af denne.

1.juni 2022: Bodholder skal bekræfte boden.

Når man har en bod, skal den som minimum være åben for besøgende inden for nedenstående åbningstider:

DATO

TIDSRUM

Torsdag d. 1. september

Kl. 10.00 – 19.00

Fredag d. 2. september

Kl. 10.00 – 19.00

Lørdag d. 3. september

Kl. 10.00 – 15.00

Vi stiller et telt på 3×3 meter til rådighed, og der er mulighed for at låne et bord og 2 stole til sin bod. Der er ikke adgang til strøm ved boderne. Er du interesseret i at have dit eget telt med, noteres det i tilmeldingen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så læs mere i vores Arrangørhåndbog eller kontakt Klimafolkemødets sekretariat på christa.boisen@middelfart.dk