Presse

Presse-
akkreditering

For at dække Klimafolkemødet som journalist eller fotograf kræver det akkreditering.

Akkrediteringen giver adgang til pladsen under Klimafolkemødet.
Tilmeld dig gennem formularen nedenunder.

Ønsker du presseakkreditering?

Tilmeld dig her

For at få presseakkreditering skal du være tilknyttet et medie eller en redaktion. Arbejder du freelance, skal du dokumentere dit redaktionelle tilhørsforhold og aftale om produktion af billeder/artikler i forbindelse Klimafolkemødet.

I henter jeres akkrediteringer ved Informationsboden på Klimafolkemødepladsen. Oplys venligst navn og medie.