Privatlivspolitik

Behandling af dine personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger på Middelfart Kommunes hjemmeside og subsites

Middelfart Kommune, som hoster denne hjemmeside, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Middelfart Kommune
Nytorv 9
5500 Middelfart
CVR-nr.: 29189684
Telefon: 8888 5500 (hovednummer)
Sikkerpost (hovedpostkassen)
Databeskyttelsesrådgiver

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er tilmeldinger til f.eks. nyhedsbrev og arrangementer, samt ansøgninger til projekter og puljer.

Kategorier af personoplysninger

Middelfart Kommune behandler disse kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse/titel, arbejdsområde og arbejdstelefon

Hvorfra stammer dine personoplysninger?

Oplysninger stammer fra dig jf. din indtastning i formularer på middelfart.dk og undersider kaldet subsites (xxx.middelfart.dk).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Middelfart Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Ingen

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares initialt på Middelfart Kommune webserver (database), men vil, uden undtagelse, bliver overført til et af kommunens fagsystemer med dertilhørende arkiverings og slettefrister (normalt 5 år). Dine data på webserveren slettes ved endt overførsel.

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Middelfart Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Middelfart Kommune behandler og opbevarer om dig.
   
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysning om dig rettet.

 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor oplysningerne ellers ville blive slettet (dvs. inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder).

 • Opmærksomheden henledes på, at der gælder særlige regler for, hvornår kommuner må slette eller berigtige personoplysninger. Middelfart Kommune er forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at kunne dokumentere sagsforløb. Det betyder, at du ikke altid kan kræve at få oplysninger slettet eller berigtiget. Ønsker du, at kommunen sletter eller berigtiger personoplysninger, vil der i stedet blive lavet et notat om indsigelsen, så det fremgår af sagen.

 • Ret til begrænsning af behandlingen
  Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, når særlige forhold gør sig gældende. Hvis du har ret til af få behandlingen begrænset, må Middelfart Kommune fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod Middelfart Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynet.dk (åbner nyt vindue)

Vil du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Middelfart Kommune behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: Gå til Datatilsynet.dk (åbner nyt vindue)

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.