Debattørlisten 2024

Mangler du en paneldeltager?

Find en paneldeltager eller debaTtør

Debattørlisten 2024

Kristine Karlshøj

Baggrund, viden & erfaringer: Vandrecoaching, naturlig, bæredygtig og regenerativ ledelse, fremtidens lederskab, mental sundhed på arbejdspladsen, kommunikation om natur ift.arbejdsliv cyklisk arbejdsdesign

Line Weldingh

Baggrund, viden & erfaringer: Journalist og ph.d.-studerende (snart færdig), skriver afhandling om dansk klimajournalistik. Nærmere bestemt hvordan og hvorvidt nyhedsjournalistikkens normer udfordrer dækningen af klimaforandringer.

Tine

Baggrund, viden & erfaringer: ESG Manager Building supply

Susanne Holgaard Svendsen

Baggrund, viden & erfaringer: Uddannet Zoneterapeut og underviser indenfor bevægelse, kropsbevidsthed og sundhed. Dette har været min naturlige indgang til økologi, kost og klimahandling, og jeg mener faktisk, at det at have personlige og kropslige erfaringer, i forhold til helbred og klima går hånd i hånd er sundt, så det vil jeg gerne arbejde for. Jeg har også arbejdet indenfor helsekostbranchen, er forfatter og sangskriver m.m.

Dan Holt Højgaard

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg arbejder med at skabe de rette rammer for at græsrødder, borgere, civilsamfund og mennesker (kært barn) kan deltage aktivt i den grønne omstilling. Til dagligt er jeg afdelingsleder for Velux-fondenes "Projekt 70i30" hvor jeg står for engagementssporet. Det arbejde sker i organisationen DeltagerDanmark, der arbejder med deltagelse, demokrati, involvering og lederskab. Jeg er ekspert i borgerinddragelse, når det drejer sig om klima, VE, biodiversitet.

Susie Kierkegaard

Baggrund, viden & erfaringer: Naturvejleder, psykoterapeut, foredragsholder og forfatter. Biodiversitet har optaget mig siden jeg stiftede Sommerfuglebevægelsen i 2017.

Anna

Baggrund, viden & erfaringer: Regenerativ designer, permakultur praktiker og formidler indenfor grøn omstilling.

Morten

Baggrund, viden & erfaringer: 20+ års erfaring i arbejdet med bæredygtighed globalt for både FN systemet, virksomheder og NGO'er. Arbejder nu med at skabe grobund for kommunikation, der kan inspirere til handling på klima og biodiversitetskrisen. Pt. arbejder jeg for en stop global kampagne 'Bee the Change' for biodiversitet der skal lancheres til COP.

Lone Belling

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg arbejder og virker intenst med mobilisering, organisering og lederskab af den borgerdrevne grønne omstilling, bl.a. i regi af Grønne Nabofællesskaber hvor jeg har masser af erfaringer med konkrete lokale grønne tiltag. Jeg har været med til at sætte Kunsten og Kulturens rolle på dagsorden på Klimafolkemødet med en række samtaler gennem årene (og det er stadig super vigtigt) ligesom jeg forsøger at give rum for at bygge bro mellem indre og ydre bæredygtighed. Jeg går på tværs af mange af nedenstånde kategorier, nogle gange som klar ekspert andre gange mere holdningsmæssigt.

Per Ørum

Baggrund, viden & erfaringer: CEO og Founder hos ESG365 samt Ørum Advice. Har erfaring med implementering af verdensmål samt med ESG-rapportering. Er optaget af at gøre bæredygtighedsindsatser til virksomhedskultur. Har et mål om at inspirere over 500 virksomheder til at tage samfundsansvar inden 2030. Tidl. medlem af Folketinget (2005-2011). Klima- og miljøordfører samt deltager ved 3 af FNs Klimatopmøder.

Tyge Mortensen

Baggrund, viden & erfaringer: Arbejder med udvikling af bæredygtige lokalsamfund og lokale fællesskaber. www.blup.dk

HC Jensen

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg/City Tekniq er en (helt) uafhængig rådgiver indenfor eMobilitet. Jeg hjælper kommuner, boligselskaber og arbejdspladser med at lave udbud, flådeanalyser, estimater, ladestrategier, workshops og foredrag om eMobilitet. Jeg har erfaring med Elbiler og Ladeløsninger siden 2012, og har stået for +100 udbud fra samtlige leverandører i Danmark. Jeg ér autoriseret El-installatør, men arbejder udelukkende rådgivende.

Michael Bøtker Møller

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg har været passioneret for bæredygtighed, fra en alder af 8 år, og har specialiseret mig i dette felt igennem de sidste 28 år. Jeg har studeret Agrobiologi Husdyrvidenskab, med valg i klima og miljø, jeg har uddannet Jordbrugsteknolog Husdyrvidenskab, speciale i alternative landbrugsformer og en Bachelor i Landbrugs- og miljø management. Jeg har arbejdet med bæredygtighed i 20 år, og LCA og klimaregnskab i 10 år. Jeg arbejder den dag i dag, som bæredygtighedsrådgiver og udarbejder LCA; klimaregnskaber og ESG rapporter for virksomheder som bearbejder råvarematerialer og bygge- & anlægsbranchen.

Elisabeth Tejlmand

Baggrund, viden & erfaringer: Medlem af Middelfart Byråds energirenoveringsudvalg. Formand borgergruppe om varmeforsyning. Tovholder i foreningen Middelfart Vilde Kommune. Uddannet journalist og PR-rådgiver.

Jasper

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er grundlægger af firmaet Business With Impact. Jeg er ledelsesrådgiver og mit speciale er at gøre bæredygtighed profitabelt for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Jeg har hold præsentationer om dette emne til over 10.000 personer dækkende alt fra bestyrelsesmedlemmer og ledergrupper til teknisk personale. Jeg har haft hoved inde i over 100 virksomheder ifm deres arbejde med cirkulær økonomi og bæredygtighed. Jeg er den længst fungerende rådgiver om cirkulær økonomi i Norden. Jeg er forfatter til Amazon Bestseller bogen Making Sustainability Profitable.

Frederikke Dybdahl Bilenberg

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er optaget af regenerative processer og menneskets forhold til naturen. Jeg er lektor på pædagoguddannelsen i VIA og underviser i det antropocæne og det regenerative, både som grundsyn og som måde at arbejde med uddannelse på. Jeg er derudover projektleder for verdensmålsambassadørkorpset for studerende i VIA sammen med en kollega.

Nika

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er uddannet biolog, og har erfaring fra forskningens verden, hvor jeg arbejde med bl.a. genudsættelser af aber i naturen. Nu sidder jeg som projektleder for bæredygtighed på Experimentarium. En rolle som jeg finder enormt vigtig, relevant og givende. På Experimentarium vil vi gerne tage en ledende rolle når det kommer til oplevelsesbranchens bæredygtige udvikling, og jeg vil derfor meget gerne deltage aktivt i Klimafolkemødet 2024. Her forestiller jeg mig, at jeg/vi vil kunne byde ind med vores erfaringer: som SMV'er er der en del udfordringer og omstillingen koster ressourcer. Derudover er der hele aspektet med forankring i virksomheden. Sidst men ikke mindst brænder jeg for emnet, og jeg stiller mig mere end gerne til rådighed i hele perioden 29.-31.8 2024.

Anita B. Petersen

Baggrund, viden & erfaringer: Som naturbaseret coach og mindset mentor faciliterer jeg medarbejdere, ledere og virksomheder til at træde ind i en ny æra for personlig og professionel udvikling inden for det 'regenerative paradigmeskifte'. Klimaproblematikken handler i høj grad om, at man ledes tilbage til naturen og genopretter forbindelsen til krop og sjæl, så teamets samhørighed styrkes og skaber grobund for et etisk lederskab, således at vi sammen kan gøre noget ekstraordinært for en bæredygtig fremtid. Det handler om en øget bevidsthed gennem mentaltræning og det handler om at samarbejde som gruppe fremfor en flok individualister. En utrolig vigtig faktor i løsningen af klimaproblematikken ift. at skabe en positiv indvirkning og bæredygtig værdi for mennesker og miljø.

Rune Kier

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er uddannet antropolog, men har mange år arbejdet med taleskrivning og klimakommunikation. I 2021 udkom min bog 'KLIMATALER' i Danmark og i 2024 udkommer den internationalt. Den taler blandt andet om de svære klimaSAMtaler, vi skal have. Jeg har arbejdet med klimakommunikation i kommuner, de grønne ministerier og i FNs miljøprogram (UNEP). Og så er jeg meget engageret i forholdet mellem mennesker og natur, hvad vi kan lære af fortiden og hvordan vi får naturen ind i vores haver. Jeg vil ofte have som budskab at vi skal bruge de demokratiske muligheder for indflydelse og gøre vores arbejde til et klimajob.

Jacob Weitze Antvorskov

Baggrund, viden & erfaringer: www.2030-planen.dk om en families 15 års arbejde med at reducere CO2-udledning: Ja. Det kan skaleres til organisationer og virksomheder. Gode liv i grøn omstilling. Munter aktivisme: ifht pensionsselskaber, tankstationer, skamfering af træer mm. Arbejde: Cirkulær økonomi i Odsherred Kommune

Nicolai Krølbøll

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er i lære som VVS-installationstekniker, der er et af de fire specialer under VVS-energiuddannelsen. Jeg er formand i Blik og Rør Ungdom. Hvis Danmark skal leve op til klimaloven og de bindende klimamål, er der brug for flere grønne faglærte – især i bygge- og installationsbranchen. For mig og mine kollegaer er den grønne omstilling ikke noget, vi snakker om. Den grønne omstilling er sgu noget, vi fører ud i livet – hver eneste dag!

Pia Holm Steffensen

Baggrund, viden & erfaringer: Stor erfaring fra forsikringsbranchen med særlig fokus på forebyggelse af skader herunder; klimatilpasning og bæredygtig byggeri.

Asser

Baggrund, viden & erfaringer: Chefkonsulent i Brancheforeningen Danske Byggecentre

Palle Thomsen

Baggrund, viden & erfaringer: Adm. Direktør i Brancheforeningen Danske Byggecentre

Jens Peter Hansen

Baggrund, viden & erfaringer: Landsformand for Cyklistforbundet. +20 år som kommunalpolitiker for V i Randers byråd

Xenia Duffy

Baggrund, viden & erfaringer: Co-CEO og seniorrådgiver i zeal, som rådgiver om forretningsudvikling indenfor planetens grænser og altid med fokus på tre bundlinjer: Miljø, mennesker og økonomi. Jeg er desuden medforfatter til flere bøger om cirkulære forrentningsmodeller samt gæstelektor og oplægsholder i både ind- og udland. Jeg har mange års erfaring med at udvikle, rådgive og implementere bæredygtige og langsigtede forretningsmodeller. Jeg deltager gerne aktivt i klimadebatten og med mange års praktisk erfaring bag mig, har jeg et godt billede og overblik over, hvad der rører sig specielt i SMV segmentet og hos iværksætterne qua mit arbejde som rådgiver hos SMV kunder uafhængig af branche og underviser på iværksætteruddannelser.

Line Gessø

Baggrund, viden & erfaringer: Bæredygtig ledelse, regenerativ ledelse

Nina Marie Holmboe

Baggrund, viden & erfaringer: Fjernvarme og samarbejde, civilingeniør

Søren Magnussen

Baggrund, viden & erfaringer: Varmeforsyning - gas ud af rumopvarmning - NEKST -

Lisbeth Henricksen

Baggrund, viden & erfaringer: Agronom og direktør for Innovation i SEGES Innovation, som er en uafhængig, non-profit forsknings- og innovationsvirksomhed, der i mere end 50 år har arbejdet for en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugs- og fødevareproduktion. Virksomheden kobler faglige indsigter med digitale teknologier, så ny viden kommer ud at virke i stalden, på marken og i hele værdikæden fra jord til bord. Lisbeth Henricksen kan som debattør bl.a. diskutere dansk forskning og innovation i bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, klima, ESG, dyrevelfærd, tendenser i innovation fra jord til bord. Se LinkedIprofil: https://www.linkedin.com/in/lisbeth-henricksen-6a2b1550/

Bent Mariager

Baggrund, viden & erfaringer: Startede i 2020 Grønne Nabofællesskaber, som er lokale handlefællesskaber. Grønne Nabofællesskaber har til formål at bidrage til den nødvendige bæredygtige omstilling, det gør vi ved at mobiliserer til grøn handling gennem organisering af lokale fællesskaber. Folk finder lokale ligesindede og igangsætter aktiviteter som at holde grønne fællesspisninger, planter små byskove med skoler (2030skov.dk), starter Repair Caféer, dele biler, holder bytte markeder, laver Havevandringer, dyrker/køber lokale grøntsager m.m. Samarbejder/partnerskaber med Danmarks Biblioteker, Praktisk Økologi og mange andre foreninger. Samarbejde/projekter med mange kommuner omkring deres dk2020/klimahandleplaner. Fondet af projektet 70i30, og god dialog med andre fonde. Vi er samlingspunkt nationalt, regional, kommunalt, lokalt for egne og andre handlefællesskaber og har som mål at samle 150.000 folk i 2026.

Oleg Koefoed

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er stifter og leder af Center for livskraft og regenerativ transformation, og har arbejdet med bæredygtighed i kultur og byer i 20 år. Jeg vil gerne koordinere og opbygge en regenerativ zone på klimafolkemødet, gerne i samarbejde med skoler og andre lokale aktører. Jeg kan også deltage i paneler eller holde oplæg baseret bla på den bog, som Tim Struck og jeg udgiver til foråret, om regenerative transformationer.

Peter Langborg Wejse

Baggrund, viden & erfaringer: Biolog, ph.d. med 20 års erfaring i den private sektor med forskning indenfor fødevareproduktion. Nu som Klimachef hos SEGES Innovation er mit fokus at hjælpe landbruget i den grønne omstilling med at reducere drivhusgasudledningen og støtte op om en mere bæredygtig fødevareproduktion. Som leder af Center for Klima & Bæredygtighed i SEGES Innovation trækker jeg på dyb viden fra en lang række agronomifaglige medarbejdere. Desuden har SEGES en exceptionel adgang til data fra landbruget igennem sine softwareløsninger og databaser som anvendes bredt i dansk landbrug. Herfra har vi fx udviklet en løsning der kan beregne klimaaftrykket af landmandens bedrift såvel som klimaaftrykket af de fleste af landbrugets produkter. I foråret 2023 udgav vi også en rapport som beskriver 29 tiltag, som i perioden frem til 2030 vil kunne indføres i dansk landbrug og som er tilstrækkelige til at nå det nationale mål for landbruget i 2030: 55-65% reduktion i forhold til 1990-udledningen.

Ezekiel Rohde

Baggrund, viden & erfaringer: Ung grøn liberal debattør, Klima- og miljøordfører, Liberal Alliances Ungdom, 2. års HHX-studerende Slotshaven Gymnasium Holbæk, studerende Grønt Akademi. Ungdomspolitisk stemme med konkrete forslag, i stedet for Christiansborgs symbolpolitiske klimanøleri. Klimahandling nu! Vækst og grøn omstilling går hånd i hånd!

Rasmus Anker Pedersen

Baggrund, viden & erfaringer: Klimaforsker og enhedsleder i Nationalt Center for Klimaforskning på DMI. Deltager gerne både med konkrete vinkler på klimaforandringer i Danmark og mere globale perspektiver. Bl.a. baseret på vores Klimaatlas, der viser fremtidens klima i Danmark, og gennem vores deltagelse som dansk repræsentant i FN's klimapanel IPCC.

Dan Rose

Baggrund, viden & erfaringer: Panelist, debattør (instagram: danrosedk)

Mia Heide

Baggrund, viden & erfaringer: Civil Ingeniør, PhD og bæredygtighedsspecialist, podcast vært på den grønne sofa, rådgivende ingeniør indenfor bæredygtighed. Kæmper min personlige klimakamp.

Charlotte Gundersen

Baggrund, viden & erfaringer: Jeg er designer, uldproducent, lærer, plantefarver og med i bestyrelsen hos Dansk Fibershed. Jeg skal i 2024 arbejde med Det mobile Mikrospinderi, som er støttet af forskellige fonde. Jeg skal forske i, hvordan vi kan bruge uld fra danske får til at producere kvalitetsgarn til design, strik og mode. Jeg mener, at der indenfor garn- og strikkebranchen i Danmark mangler gennemsigtig ift. hvor, hvordan garn produceres og farves. Der står oftest intet på banderolerne. Der bliver også importeret alt for meget (dårligt) garn til Danmark fra udlandet. Hvorfor sætter vi ikke selv en produktion af garn af uld fra danske får op i Danmark? Det er uld, som oftest bare bliver smidt ud eller brændt!

Kim Qvist

Baggrund, viden & erfaringer: Direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond & Dansk Økojord A/S. Arealanvendelse, klima, biodiversitet, drikkevand, ejerformer, landbrugsudvikling, økologi, generationsskifte

Find en paneldeltager eller debattør

Debattørlisten 2024

Filtrer efter temaer
Filtrer efter roller

Nyhedsbrev

Følg med...

Og hold dig opdateret om Klimafolkemødet.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.