Q & A for arrangører

Vi hjælper dig på vej

Q & A for arrangører

Som arrangør er du med til at skabe indholdet på Klimafolkemødet. Du kan deltage ved at arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne eller ved at afholde workshops eller events. Hvis du har andre gode ideer, så kontakt gerne sekretariatet. Alle kan søge om at blive arrangør på Klimafolkemødet. Det vil sige, at både virksomheder, NGO’er, organisationer, fagfolk og private kan blive arrangører.

Du skal ansøge om at blive arrangør under menupunktet ’Arrangør’.

Ønsker du at deltage med andre typer af arrangementer, som ikke foregår på scenen (f.eks. med et skib eller andet) så kontakt Klimafolkemødets chef, Christa Boisen: Tlf. 24 37 99 44 eller christa.boisen@middelfart.dk 

Som arrangører betaler I ikke for at holde arrangementer, men vi har nogle krav til jer:

  • Debatter og samtaler på scenerne må max. vare 45 minutter – inkl. spørgsmål fra publikum
  • Tænk over mangfoldighed ved jeres arrangementer fx i forhold til køn, etnicitet, politisk orientering, religiøs orientering, seksuel orientering, social baggrund og så videre
  • Pas på med, at deltagerne ikke er for enige. Der skal helst være en forskellighed i sammensætningen for at sikre en vis dynamik
  • Vores erfaring er, at arrangementet bliver bedre af at publikum bliver inddraget. Det er derfor et krav at publikum inddrages
  • Som en del af vores bæredygtige strategi har vi fravalgt at have handouts såsom: Klistermærker, flyers, mm. på Klimafolkemødet
  • I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement på Klimafolkemødet
  • Vær opmærksom på, at scenerne er forskellige og det er derfor forskelligt, hvor mange deltagere, der er plads til på scenen

Ansvaret for indhold og genstande, påhviler dig som arrangør. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver

Klimafolkemødet er for alle. Private, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er. Alle er velkomne. Vores erfaring er, at der er flest fagfolk, virksomheder og beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag eftermiddag og lørdag. Det må I meget gerne have in mente, når I planlægger aktiviteterne

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet. I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så læs mere i vores Håndbog til arrangører, eller kontakt Klimafolkemødets sekretariat på christa.boisen@middelfart.dk

Vi hjælper dig på vej

Q & A for bodholdere

Du kan deltage på Klimafolkemødet ved at have en bod, hvor du viser dit/jeres grønne produkt eller løsning frem.

I skal ansøge om at få en bod via linket på hjemmesiden. Det er gratis at have en bod på Klimafolkemødet, og I må ikke sælge produkter fra jeres bod eller dele handouts og reklameartikler ud. Brug i stedet QR-koder eller andre kreative formidlingsmetoder.

Du betaler ikke for at have en bod på Klimafolkemødet, men vi har disse krav til jer som bodholdere:

  • I må ikke sælge produkter fra jeres bod
  • Det kræver, at I kan deltage alle tre dage, Klimafolkemødet varer. Se åbningstider nedenfor
  • I skal opsætte og nedtage indholdet i boden, så I er klar til at holde åbent i åbningstiden

Når du har en bod, skal den som minimum være åben for besøgende inden for nedenstående åbningstider:

DATO

TIDSRUM

Torsdag d. 31. august

Kl. 10.00 – 19.00

Fredag d. 1. september

Kl. 10.00 – 19.00

Lørdag d. 2. september

Kl. 10.00 – 15.00

Vi stiller et telt på 3×3 meter til rådighed, og der er mulighed for at låne et bord og 2 stole til boden. Alle boder ligger i et off-grid område. Det betyder, at der ikke er adgang til strøm eller vand til boden. Skal du bruge strøm, skal du selv medbringe en vedvarende strømkilde – fx et solcellepanel. Det er muligt at medbringe eget telt, det noteres ved tilmelding

Ansvaret for indhold og genstande, påhviler dig som bodholder. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver

Klimafolkemødet er for alle. Private, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er. Alle er velkomne. Vores erfaring er, at der er flest fagfolk, virksomheder og beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag eftermiddag og lørdag. Det må I meget gerne have in mente, når I planlægger aktiviteterne.

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet. I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod på Klimafolkemødet.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så læs mere i vores Håndbog til arrangører, eller kontakt Klimafolkemødets sekretariat på christa.boisen@middelfart.dk

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.