Nyhed

Klima kender ingen grænser

Klima kender ingen grænser!

Og derfor er vi virkelig glade for, at Interreg Deutschland-Danmark har valgt at støtte vores projekt med selvsamme titel, der gennem de næste to år skal styrke klimasamarbejdet mellem tyske og danske klima-aktører. 

Projektet ‘Klima kender ingen grænser’ har til formål at fremme samarbejdet og vidensdelingen mellem Danmark og Tyskland på klimaområdet og dermed styrke sandsynligheden for effektiv klimahandling på tværs af grænserne.

Projektets hovedmål:

  • At dele gode erfaringer, konkret viden og netværk mellem Danmark og Tyskland
  • At engagere tyske borgere i klimadebatten og inspirere dem til at dele deres erfaringer i Danmark
  • At etablere nye relationer og skabe et stærkere samarbejde på klimaområdet mellem de to lande


Klimafolkemødet i Tyskland
Dette opnår vi blandt andet ved at afholde workshops og events i Flensborg og Kiel, hvor deltagerne vil modtage den nyeste viden om klimakommunikation gennem oplæg, workshops og debatter. Disse events faciliteres af Klimafolkemødet i samarbejde med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og andre tyske partnere.

Deltagelse på Klimafolkemødet i Middelfart
Tyske borgere, der har deltaget i workshops i Tyskland, inviteres til at deltage i Klimafolkemødet i Middelfart. Her vil de deltage i vidensoplæg, fællesspisninger og netværksarrangementer sammen med danske deltagere. Vi arrangerer transport fra Kiel og Flensborg til Middelfart for at gøre det nemt for de tyske deltagere at være med.

Internationalt spor på Klimafolkemødet
Vi opretter et internationalt spor på Klimafolkemødet, der foregår på engelsk, og er relevant for både danske og tyske deltagere. Dette spor vil fokusere på, hvad de to lande kan lære af hinanden inden for klimaområdet.

Opfølgende workshops
Efter Klimafolkemødet afholder vi opsamlende workshops i Flensborg og Kiel. Disse workshops vil tage udgangspunkt i den viden og de netværk, der blev etableret på Klimafolkemødet, og fokusere på at forankre og videreudvikle klimaindsatsen i samarbejde mellem danske og tyske aktører.

Klimafolkemødet i andre lande

Ideen med projektet er, at vi vi vil udvikle projektet, så det kan bredes ud til andre lande.

  • Projektet etablerer et nyt partnerskab mellem danske og tyske aktører og skaber en metode for grænseoverskridende samarbejde, der kan anvendes i andre lande
  • Projektet introducerer et internationalt perspektiv til Klimafolkemødet, hvilket er første gang, dette sker
  • Projektet engagerer nye målgrupper, både danske og tyske borgere, der endnu ikke har deltaget i Klimafolkemødet.


‘Klima kender ingen grænser’ er støttet af Interreg Deutschland-Danmark og udføres i samarbejde med Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.