Det kan du også opleve

Boder

2030skov

“Hvad er en 2030skov?? Kort fortalt prøver en 2030skov at give de bedste betingelser for en skov, og ikke skovdrift. Derudover er konceptet lavet således, det er nemmere at inkludere skolebørn i processen med at plante skoven før, under og efter. En såkaldt skoleskov.

Dette er også en af pointerne med 2030skov, som følger Miyawaki Metoden: Kært barn har mange navne, hvorfor vi har samlet det under en paraply. Sammen kan vi gøre en stor forskel for samfundet. I navnet ligger desuden også et indbygget mål om at nå 2.030 skove og 180.000 børn inden 2030. Især aspektet med at få aktiveret så mange børn i og med naturen er muligvis det vigtigste, fordi dette vil have en langt større effekt på fremtiden end blot skove. Kom og hør mere uanset om du er en virksomhed, fra det offentlige såvel privat. Alle kan være med.”

Bod nr: 106

Cirkulær omstilling

ET GODT BOLDØJE KAN SCORE MÅL
– EN GOD VIDEN GIVER BASIS FOR RETTE KLIMAVALG

Kom ind i ABENA-teltet og bliv testet både i din boldteknik og i din viden om klimaaftryk.

Bod nr: 12

Alternativ klimakamp. Formidling af Alternativets politik for grøn omstilling.

Bod nr: 49

Fremtidens godstransport.

Kom og se og oplev fremtidens 100 % el-drevet VOLVO lastbil.

Få samtidig en snak med os, om mulighederne for nu og i fremtiden at gøre transporterne klimavenlige.

Medbringer en el lastbil nr. 7a

Bod nr: 7

Bedsteforældre i Klimaaktion for børn og børnebørn.

BKa, Bedsteforældrenes Klimaaktion er en græsrodsbevægelse for klimaaktivister. I vores bod kan du træffe aktive bedsteforældre (og andre + 50 årige) fra hele landet. Sammen forvandler vi vores bekymring for Klodens fremtid til aktiv klimahandling. 

Vi vil gerne i dialog med folk på gaden, og her bruger vi forskellige praktiske redskaber til at komme i kontakt.

Vi giver inspiration til, hvad man kan gøre, hvordan vi bedst muligt påvirker beslutningstagerne til at tage reelt ansvar og handle hurtigt på den meget alvorlige klima-og biodiversitetskrise. Vi taler også om, hvordan den enkelte kan håndtere sit personlige ansvar. Kom og besøg os og få en snak. Sammen er vi stærke.

Bod nr: 105

Bevarelse af de bynære grønne områder

Vi vil vise plakater og plancher som invitere til dialog.

Bod nr: 89

Det bobler med fællesskaber

Boblberg handler om fællesskaber og at man kan finde sammen med andre og dele forskellige interesser mm. sammen med

Bod nr: 21

Klima og natur siger stop for flere motorveje!

I lyset af klima-, natur- og biodiversitetskrisen er det uforsvarligt – som planlagt – at anlægge en række nye motorveje i Danmark. Den rette handling er at droppe projekterne! Vi oplyser i boden om de planlagte motorvejes påvirkning af klima m.m. og peger samtidig på, at der er behov for at give borgerne langt mere indflydelse på beslutningsprocessen vedrørende motorveje. I boden viser vi informationsmaterialer fra forskellige lokale foreninger, der arbejder for at undgå en motorvej. Repræsentanter for foreningerne vil svare på spørgsmål og indgå i dialog med publikum. Vi inddrager desuden eventbaserede aktiviteter.

Bod nr: 55

Anvendelse af uld fra danske får

Vi inspirerer til klimaforandring ved at vise, hvordan man kan bruge uanvendte ressourcer i den danske natur og i dyrene omkring os.

Bod nr: 30

Muslinger

Samtaler, information og muslinger.

Bod nr: 75

Uvildig B2B Rådgivning om eMobility (Ladning og Elektrisk transport)

City Tekniq er en (helt) uafhængig rådgiver indenfor eMobilitet. Vi hjælper kommuner, boligselskaber og arbejdspladser med at lave udbud, flådeanalyser, konverteringsplaner, estimater, ladestrategier, workshops og foredrag. City Tekniq har erfaring med Elbiler og Ladeløsninger siden 2013, og har stået for +100 udbud fra samtlige leverandører i Danmark. City Tekniq ér autoriseret El-installatør, men arbejder udelukkende rådgivende.

Bod nr: 5

Et kollaborativt og innovativt spil til at lette og skærpe forståelsen af det videnskabelige grundlag for klimaændringer

Vi vil vise, hvordan enhver person og organisation kan bruge Climate Fresk til at lære, forstå og motivere til at handle over for klimaforandringer gennem aktiv involvering og kollektiv intelligens.
Vi arrangerer både demoversionen af workshoppen (“Climate Fresk Quiz”), og den fulde Fresk-workshop (3 timers varighed, torsdag og fredag kl. 11 og 15, lørdag kl. 11), til at øge nysgerrigheden over hvor meget vi som danskere faktisk bidrager til klimaforandringerne.

Bod nr: 65

Bæredygtig udvikling, klimaregnskab & bæredygtighedsrapportering

Vi opløfter de besøgende med viden, så de nemmere kan indgå i den bæredygtige omstilling, og får blod på tanden, da de bliver klogere på, hvad de kan tjene og sparer ved at arbejde med klimaet.

Bod nr: 103

Grøn Motorsport

Viser kommende alternativer til traditionelle forbrændingsmotorer

Bod nr: 56

Ind i klimakampen – ind i DSU

Vi vil vise at man sammen kan organisere sig politisk for en grønnere fremtid.

Bod nr: 42

I el-faget gør vi klimaambitioner til virkelighed

Vindmøller rejser sig ikke fra jorden, blot fordi det står i en rapport. Energiforbruget i vores boliger bliver ikke mindre, alene fordi det burde. Ingen klimaambitioner bliver ført ud i livet, hvis ikke vi har kvalificeret faglært arbejdskraft, som forbinder grønne tanker til klimahandling.
Samfundet skriger på faglært arbejdskraft, men samtidig ser vi, at optaget på erhvervsskolerne falder. I El-branchen har vi knækket kurven og fordoblet optaget op elektrikeruddannelsen de seneste år. I vores bod kan man få et smugkig på livet som elektriker, uddannelsens opbygning og fagets muligheder.

Bod nr: 97

Positivt klimaaftryk

Vores bod inspirerer til klimahandling sammen, da vi vil arbejde for at skabe et regionalt fibersystem, hvor det er muligt at lave tøj og andre tekstiler af fibre, som er fremstillet i Danmark

Bod nr: 84

Naturlige belægninger

Bæredygtighed – genbrug af materialer samt vegetabilske bindemidler

Bod nr: 41

Energiforbedring af ejendomme og finansiering af grøn omstilling

Den har konkrete initiativer der kan understøtte grøn omstilling om mindre klimaaftryk. Bl.a. gennemgang af ejerbolig med henblik på at få lavet rapport der viser hvordan ejendommen med fordel kan optimeres således klimaaftryk reduceres.

Bod nr: 10

Grundvandsbeskyttelse og demokratisk ejerskab til drikkevand

Dialog om at undlade sprøjtegifte og vandsparetips.

Bod nr: 58

Klimadfærd / Den store klimarejse.

I Hjørring Kommune har vi også fokus på klimaadfærd og vores vaner og hvordan vores vaner kan være med til at nå klimamålene.

Så kom forbi og se nogle af vores tiltag til dialog med borgere. Vi vil også meget gerne høre om hvordan I arbejder med klimaadfærd og hvad I gør helt konkret. Vi kunne godt tænke os at vi får udvekslet ideer til tiltag, så vi kan hjælpe hinanden med arbejdet med klimaadfærd. Måske kunne det blive en start på et erfa-netværk.

Vi håber at se jer til en snak om klimadfærd og hvordan vi kan arbejde med det.

Bod nr: 22

Nyt museum udstiller vores affald – Museum of Modern Waste

På linje med sjældne sommerfugle og samtidskunst ophøjer Designskolen Kolding den udtjente skuresvamp og nedslidte tandbørste til smukke artefakter på ’Museum of Modern Waste’. 

MOMW er et nyt museum, hvor affald bliver behandlet på linje med samlinger af sjældne sommerfugle og samtidskunst. Besøgende er aktive medskabere og kan udvælge et stykke affald, tilføje en personlig fortælling, der kaster lys på affaldets iboende skønhed og indlejrede ressourcer.

Læs mere her: Nyt museum udstiller vores affald | Designskolen Kolding 

Bod nr: 78

 

Syddansk klimahandling sammen – henover EUs grænser

Ved at informere om EU’s store rolle inden for den grønne omstilling og mulighederne for internationalt samarbejde, ønsker vi at inspirere folk til at tænke ideer og lokaludvikling ind i et internationalt perspektiv, hvor man samarbejder hen over ikke blot kommune- men også faglige grænser og EU-grænser. Mange udfordringer går på tværs af fag- og kompetenceområder og kræver både lokalt og internationalt samarbejde, og vi vil oplyse om, hvordan dette kan opnås gennem EU støttede projekter. Ved at projektliggøre lokale udfordringer, håber vi på at kunne inspirere flere til at få øjnene op for værdien ved internationalt samarbejde og indtænke dette i deres lokale klimaprojekter.

Bod nr: 102

Vi ønsker at skabe kontakt med vores brugere og opmuntre dem til at deltage i transformationen af mobilitet i byerne.

Uanset om det bare er for at få et midlertidigt fix eller for at vælge at være ekstra bæredygtig gennem vores cykel deling: at køre på en Donkey er altid det rigtige valg!

Bod nr: 34

Følg med live når DR P4 sender radio direkte fra Klimafolkemødets plads torsdag kl. 15-18 og fredag kl. 16-18. 

Bod nr: 16

Klimatilpasning af spildevand og forhindring af overløb til vandmiljøet

Man forstår at vandmiljøet er vores allesammens ansvar

Bod nr: 60

Dyrenes Alliance – Plantebaseret ja, men hvordan?

Vi inspirerer til hvordan man nemt og lækkert ændrer sine madvaner til en mere plantebaseret kost. Med både information til hvordan man gør i hverdagen og de mange gode grunde til hvorfor vi alle skal spise mere plantebaseret.

Bod nr:  13

Når Danmark kører på el

Boden skal inspirere til klimahandling ved at vise, hvor langt de grønne elbiler er kommet gennem årene, og hvor gode mulighederne er for at udfase fossilbiler i den nærme fremtid. Ved at opklare misforståelser og engagere i debat, vil Elbilforeningen bidrage til en oplysende samtale om den grønne omstilling indenfor transportsektoren.

Bod nr: 3

Bod nr: 19

Rådgivning om energibesparelser og viden på SparEnergi.dk

SparEnergi giver adgang til den største samling af uvildig viden og indsigt i hvad den enkelte borger kan gøre for den grønne omstilling, og hvordan man kan indgå i fællesskaber i lokalområdet for at skabe fælles handling, fx. ved omlægning af varmeforsyning o.l.

Bod nr:  45

Kom forbi FabLab Middelfarts telt på Klimafolkemødet og giv dit gamle tøj nyt liv ved hjælp af forskellige fabrikationsteknologier. Vi står klar til at hjælpe dig med fx at 3D-printe knapper, laserskære brocher eller lave ny udsmykning til dit tøj med stofvinyl og varmepresser. Så tag dit gamle tøj med og giv det nyt liv med FabLab Middelfart.

Bod nr: 20

Bod nr: 40

Atomkraft Ja Tak – En teknologineutral tilgang til at løse klimakrisen

Der er ikke tid til at skændes om specifikke præferencer til grøn teknologi. Vi bør lægge stridsøksen og sammen sørge for at alle grønne teknologier kan indfri deres potentiale. Vi mener man bør ligestille teknologierne økonomisk og regulatorisk og fjerne hvad der måtte være af forhindringer. Om det er direkte politisk sabotage af atomkraft eller EU-regler, der forhindrer opførslen af ny havvind.

Bod nr:  47

Klima biodiversitet og træforsyningen

Vi vil fortælle om hvordan nåletræer og løvtræ optager co2

Bod nr:  92

\LÆR – FORSTÅ – GRO: 2030-skove i Frederikssund\””

LÆR – FORSTÅ – GRO er et udviklingsprojekt med fokus på netværksdannelse og forandring, som samler kommunale og regionale kultur-, lærings- og fællesskabsaktører. I boden vil projektets resultater, metoder og filosofi præsenteres med henblik på at reproducere projektet (eller lignende projekter) i andre kommuner.

Bod nr:  74

Klimavenlig transport

Lad bilen stå og benyt offentlig transport når det giver mening

Bod nr: 1

Madværkstedet – med Føtex og Madkulturen

Besøg Madværkstedet og få tips og tricks til mere klimavenlige madvaner.  I Madværkstedet kan du smage, dufte og røre ved maden når Føtex og Madkulturen invitere ind til en række madworkshops med fokus på at lave nem og lækker klimavenlig mad. 
Her får du inspiration til at få mere smag i årstidens frugt,  grønt, korn og bælgfrugter – og du får kyndig vejledning i madlavning af Føtex’ og Madkulturens medarbejdere. 

Bod nr: 52

Genanvendelig Isolering

Genanvend affald ved indsamling

Bod nr: 46

GenTrykkeriet x Klimafolkemødet

Tag et evigt minde med dig hjem fra Klimafolkemødet RECYCLE og forny dit aflagte eller brugte tøj med dit eget personlige tekstiltryk.

I samarbejde med GenTrykkeriet tilbyder Klimafolkemødet i år, at du kan få et tryk på en t-shirt, en cowboyjakke, en vest, en mulepose eller en helt femte beklædningsgenstand

Du skal selv medbringe den beklædningsgenstand, som du gerne vil have dit tryk på, og så sørger GenTrykkeriet for resten.

Tekstilet skal have en glat overflade. Det vil sige, at der ikke må være nogen syninger og lignende under trykket.

Det koster et symbolsk beløb, som dækker omkostningerne for trykket.

Gentrykkeriet vil være til stede under hele Klimafolkemødet.

 Bod nr 24.

Klimaforandringer i Nordghana

Information og vidensdeling

Bod nr: 18

Solidaritet og klimaretfærdighed imod greenwashing og ulighed

Hos Global Aktion har vi forskellige aktiviteter, der sætter fokus på den afsporing af klimakrisens løsninger der foregår lige nu, af virksomheder der vil profitere på krisen. Klimakrisen er drevet af enorm ulighed og løsningerne skal komme nedefra og op. Vi holder taler og debatter med aktivister fra det globale syd om klimaretfærdighed, kårer Danmarks bedste Greenwasher, og afholder workshops om systemforandring.

Bod nr: 51

Hvordan kan danske elever, studerende og lærlinge bidrage til bæredygtige løsninger i det Globale Syd?

GLOBUS-puljen uddeler midler til bæredygtige samarbejdsprojekter mellem danske uddannelsesinstitutioner, organisationer og partnere i det Globale Syd, som kan give de unge konkrete handlekompetencer ift. verdensmålene. I boden demonstrerer danske tømrer- og elektrikerlærlinge hvordan de i samarbejde med kenyanske murerlærlinge har skabt en mobil toiletbygning drevet af solenergi og regnvandsopsamling. Vi rådgiver i hvordan I selv kan skrue et godt GLOBUS-projekt sammen og søge midler i puljen.

Bod nr: 100

Sådan engagerer du borgere og medarbejdere i den grønne omstilling

Når klimaplaner skal omsættes til handling hos borgere eller medarbejdere har vi værktøjerne til kick-off møder, inspirerende kommunikation og aktiviteter

Bod nr: 86

Grobund Brenderup, en off grid bydel.

Vi inviterer dialog og besøg på Grobund…..kaffen står klar derude

Bod nr: 38

Spil, spis og snak 

“Måltidet samler os i en travl hverdag. Det giver os mulighed for at tale sammen. Om drømme, håb og bekymringer. Om tidens store udfordringer, og hvad vi selv kan gøre for at løse dem. Vi tror på, at vi ved at samles om et måltid kan samle vores drømme om en grønnere hverdag og sammen hjælpe hinanden i gang mod den. 

Vi faciliterer små 30 minutters fællesspisninger via et samtalespil og lidt at spise. Vi inspirerer dig til at starte lokale Grønne Fællesmiddage der hvor du bor.

Du kan være med som vært for en Grøn Fællesmiddag, fordi erfaringen viser, at det bliver en stor succes. Gennem fællesmiddagene kommer du og dine gæster blandt andet til:

– at lære hinanden at kende på nye måder og styrke jeres fællesskab.

– I kommer til at få nye, fede madoplevelser sammen.

– I kommer til konstruktivt at snakke om jeres ønsker for dagligdagen og bliver klogere på handlemuligheder for at leve mere klimavenligt i jeres fællesskab – hvad end det er i familien, i vennegruppen, opgangen eller på villavejen.

Vi spiser sammen over hele Danmark hvert år i uge 17 og 45. Du kan være med både som vært, gæst eller samarbejdspartner. 2.000 danskere spiste sammen til Grønne Fællesmiddage i uge 45 i 2022 og 10.000 spise sammen i uge 17 i år. Til næste Klimahandledag i uge 17, torsdag d. 24/4-2024 regner vi med at samle 50.000 til fællesspisninger i hele Danmark.”

Bod nr: 72a

Grønne Nabofællesskaber

Plant skov, spis grønt, m.m.

Bod nr: 72

Den Grønne Stue

Vi søger via dybere og lidt længere samtale med interesserede folk, at få dem til at starte lokalt. Samtaler med GNF folk fra aktive grupper fra hele Danmark. Vi fortæller om formålet med vores mobilisering og organisering.

Bod nr:  73

Fredag d. 1. september klokken 10.00 – 11:00

Sådan får I penge til jeres projekt
Kom og mød fire fonde og hør, hvilke muligheder I har for at søge støtte til jeres grønne projekt. Hvad kan man søge støtte til? Og hvad lægger fondene vægt på? Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og vende konkrete idéer med fondene. Derudover vil I møde en række organisationer, som er lykkedes med at få støtte. Vi byder på lidt at spise og drikke.

Til arrangementet kan I møde:
Nordea-fonden
KR Foundation 
Roskilde Festival Fonden
Tuborgfondet

Hamp baseret byggemateriale, mindre CO2, bedre indeklima. 

Bod nr: 81

Demo væg nr: 35 

Efter- og videreuddannelse – Cphbusiness, Erhvervsakademi Aarhus og IBA Erhvervsakademi Kolding

Efter- og videreuddannelse i bæredygtighed og Grøn Omstilling

Vi vil igennem dagen lave konkurrencer og spil, der skal være med til at skabe dialog om hvordan uddannelse indenfor ”Bæredygtighed og Grøn omstilling” i fremtiden, bliver løftestang og katalysator for stærk udvikling ude i danske virksomheder og organisationer. Vi sætter særligt fokus på erhvervsakademiernes nye akademiuddannelse indenfor ”Bæredygtighed og Grøn omstilling”.     

Bod nr: 63

PFAS Problemet

Vi er bachelorstuderende fra Syddansk Universitet, som er i gang med et forskningsprojekt, der har fokus på nedbrydningen af PFAS. Vi repræsenterer dette års iGEM hold fra SDU hvor vi er støttet af vores fakulteter, Novo Nordisk Fonden, og Life Science Fyn. Vi arbejder på at optimere nedbrydningen af per- og polyfluorerede alkylstoffer (PFAS), som er menneskeskabt forurening af miljøet der har sundhedsskadelige effekter for mennesker.

PFAS er et skadeligt kemikalie, der udgør en alvorlig trussel mod vores miljø og helbred. Det findes i forskellige menneskeskabte produkter såsom non-stick stegepander og regnjakker. Derudover bruges PFAS i brandslukningsskum rundt på flere pladser i hele Danmark, hvilket forurener jorden og vores grundvand. Kom over til vores bod for et interaktiv spil og diskussioner om, hvor i vores hverdag PFAS findes og vores syntetisk biologi løsning på PFAS-problemet.

Bod nr:  104

 

Brodmann´s Institut for Evige Utopier & CAPavan

Vandet og landbrugsjorden er det centrale og gennemstrømmende stof vi væver oplevelsen omkring. Vandet i vores kroppe, i vores øjne, og vandet udenfor os ved kysten. Og landbrugsjorden som lægger krop til den mad vi spiser.
En sanselig scenekunst-installation bestående af et pop-op telt draperet med frynser og folder af noget der nærmer sig farven af den menneskelige hjerne danner rammen for at diskutere visioner for fremtidens Europa med danske borgere.
Et overraskende samtalekøkken, CAPavan, indgår i denne begivenhed, og her serveres dialoger og tanker der kan bringe utopier for vores landbrugsjord tættere på virkeligheden.
Vi placerer os hvor vand og land mødes og hvor biodiversiteten er allerstørst – hvor EU´s Fælles Landbrugspolitik og EU´s Biodiversitetsstrategi mødes.

Du inviteres indenfor i den lille lyserøde biotop Brodmann´s Omr. 17: det sted i det menneskelige indre hvor utopier kan anes og sanses. Stedet hvor vores verdensbilleder formes, bygges op og brydes ned i en konstant bevægelse. Vi holder sanselige dialoger om EU som utopi i kroppen og vandet i en optisk installation der kombinerer kunst og klimaaktivisme. Ambitionen er at gøre publikum bedre i stand til at forestille sig positive utopier for fremtiden ved at se en forvrænget virkelighed gennem den store kuppel. Utopier kan blive – og har før vist sig at være – starten på en ny virkelighed (kvinders stemmeret er et godt eksempel). Vi kalder det sensorisk aktivisme – hvor sanselig scenekunst kan kropsliggøre de problemstillinger, vi står overfor. Før og efter besøget står NOAHs miljøaktivister parat for at diskutere utopier med gæsterne.

Vi besøger også festivalen med et rullende samtalekøkken om EU´s fælles landbrugspolitik: CAPavan. Et mobilt lille køkken der deler viden omkring madsuverænitet og hvad det indebærer for en frugtbar fremtid og hvordan den landbrugspolitik vi nu har påvirker både menneske, dyr og plante – kroppen.

Bod nr:  114

Modulbyggeri, Bæredygtighedsbyggeri

Markant mindskning af co2 pr bygget kvadratmeter

Bod nr:  40

Klimaarbejde i Vejle

Mange muligheder for klimahandling

Bod nr: 31

Vores klima-kampanger nudger til klimahandling

Bod nr: 83

Klimalancen

Klimalancen rykker ud med klimatilpasning, der redder vores fantastiske kloakker.

I samarbejde med forsyningsselskaber, kommuner og borgere forbygger vi oversvømmelser og kloakoveroverløb.

Mød os på bod xx og se hvordan bl.a. Skybrudsventilen kan spare den enkelte og samfundet for ærgrelser og bekostelige anlægsarbejder.

Bod nr: 5a

Klimahandling gennem klimaskov

Klimaskovfonden skaber klimahandling gennem skovrejsning i Danmark – og alle kan være med. Men har du styr på din klimaviden og skov og natur som klimaløsning? Spil, quiz og bliv klogere på klimahandling.

Bod nr: 88

Iværksættere og den grønne omstilling

Grønne iværksættere bidrager med nye ideer, tværgående kompetencer og netværk til den grønne omstilling. Mød bl.a. iværksættere indenfor recykling, plantebaserede fødevare, myrer (!), tekstiler, kaffegrums mv. Og hils på Kooperationen og vores partnere og hør om vores arbejde for at hjælpe bæredygtige iværksættere godt i gang.

Bod nr: 93         

Kutter Anton

Skib beliggende ved kajplads.

Bod nr: 112

Klimatilpasning og de danske kyster

Mød Kystdirektoratet og hør om vores arbejde med klimatilpasning på de danske kyster. Hør om kysternes dynamikker og se eksempler på, hvordan vi laver kystbeskyttelse. Bliv klogere på, hvad vi gør for at undgå oversvømmelser. Vi glæder os til at byde dig velkommen på kysten.

Bod nr: 85

Landbrugets samspil med resten af samfundet ift. den grønne omstilling. Hør om de muligheder og virkemidler landbruget har og benytter.

Kom og få information om landbruget.

Bod nr: 69

Landinspektører med klimavirkemidler

Landinspektørforeningen vil diskutere realisering af regeringens klimahandlingsplaner – hvilke virkemidler skal spil? Via rollups, posters og on-location landinspektører vil vi anvise forskellige virkemidler og lave surveys på holdninger til virkemidler – planlægning, aftaler, jordfordeling, ekspropriation etc.

Bod nr: 95

Den blå hylde

Fælles indsats mod havaffald mm.

Bod nr: 113

Den nye landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader klima, sundhed og natur.

Bod nr: 8

Praktisk Økologi og Skoleskove

Vi er foreningen for alle der ønsker at leve bæredygtigt og klimabevist. Besøg os og få en god snak om biodiversitet, hjemmedyrkede grønsager og borgerdrevet økologi. Besøg vores bod og hør hvordan du gøre din have klimavenlig. Vi viser hvordan du kan beholde ”haveaffaldet” i haven, så du kan fiksere co2 og bidrager positivt til klima og miljø.

Bod nr: 107

En plantebaseret forening med fokus på bæredygtige fødevarer

Bod nr: 28

Vejen til klimamålene!

Kom og hør om Liberal Alliances Ungdoms klima- og miljøpolitik og vores bud på en vej til klimamålene
Ved QR-koder, plancher, indbydende dialog med de besøgende og en quiz.

Bod nr: 50

Mini lærerigt escape room: Naturen Kalder

Hvad er natur? Undersøg svaret gennem dette mini escape room! Selve naturen vil guide dig igennem spillet og I vil motiveres til at samarbejde om at passe på naturen i fremtiden. Hvem ved, måske opdager I samtidig nye sider af jer selv? Vi inspirerer til at handle sammen, da det er en gruppeaktivitet i en interaktiv spiloplevelse, der motiverer til og øger forståelse for grøn omstilling. Spillet er samtidig en god samtalestarter for den gruppe, der spiller sammen.

Bod nr: 94

Bod nr: 83, lørdag 

Penge som redskab i klimakampen

Vi taler med publikum om mulighederne for at investere i klimaet og bruge penge som et redskab i den grønne omstilling.

Bod nr: 11

Bæredygtig byomdannelse af Trafikhavnen og Falstervejskvarteret i Middelfart 

Oplysning om projekterne og interessent- og borgerinddragelse vedr. nye ideer. 

Bod nr: 39

Grundvandsbeskyttelse

Grundvandsbeskyttelse er et fælles ansvar. Vi oplyser om hvorfor og hvordan det kan gøres.

Bod nr: 91

LAR – Lokal Anvendelse/Afledning af Regnvand

Er med til at reducere belastningen på kloakledninger og dermed skal der pumpes mindre regnvand ud til renseanlægget. Samtidig får haveejerne en grønnere have

Bod nr: 90

FællesSkabet

Kig forbi i FællesSKABET og se, om der er noget nyt gengrugstøj, der frister. Det er helt gratis. Du kan også aflevere tøj. Beklædningsindustrien regnes for en af de mest forurenende i verden, derfor synes vi, at det giver god mening, at opfordre til genbrugtstøj.

Bod nr: 37

Foreningen Middelfart Vilde Kommune i “Den Grønne Landsby” på Havnegade 

Kom og få pustet liv i din grønne gnist!

Vi står klar med grøn inspiration til en vildere natur.

Biodiversitet og klima hænger sammen. Der er brug for en levende og alsidig natur til blandt andet at binde CO2 og beskytte mod følgevirkningerne af klimaforandringer  – og der er brug for et stabilt klima for at dyr og planter kan trives.

Vi ved, vi har travlt. og derfor finder du os både på Østergade 2 i “Naturens Eget Showroom” og på Havnegade i “Den Grønne Landsby”, hvor vi blandt andet er naboer til Grønne Nabofællesskaber, 2030skove.dk og Landsforeningen Praktisk Økologi.

Vi er frivillige, der arbejder for mest mulig biodiversitet i Middelfart Kommune.

Vi samarbejder blandt andet med kommunen, virksomheder, boligforeninger, bibliotekerne og private og har allerede udrettet en masse!

Grønne ildsjæle fra Middelfart Vilde Kommunes tovholdergruppe står klar til at byde dig velkommen.
Du vil også  kunne møde medlemmer, der har kastet deres kærlighed på en eller flere af vores aktiviteter og gerne fortæller om, hvordan det er at deltage i Vildskabsvenlig Fællesspisning, være med i et leslåningslaug, lave fuglekassesamlesæt til skoleklasser, stille inspirationsudstillinger op, plante (Miyawaki-)skove, oprette et kogræsserlaug og meget mere.

Du kan også lære at folde en frøpose af bonner, reklamer eller andet papir, du/vi  måtte ha’ ved hånden og få en sjat  vilde frø at putte i den.

Har du brug for at slappe af og hvile ørerne lidt, er du velkommen til at slå dig ned i stolene under vores parasoller, eller gå på opdagelse i vores formidlingsvogn, hvor vi på plancher fortæller om vores mange aktiviter og du kan hilse på “Bobby” ,vores trofæ fra da vi vandt Brobyggerprisen i 2021.

Vi glæder os til, at du kigger forbi!

Du kan læse mere om os og finde vores Havnegade-klimafolkemødeprogram på www.vildemiddelfart.dk  eller tjekke os ud på Facebook under Middelfart Vilde Kommune.

Bod nr: 71

Middelfart Vilde Kommune præsenterer Naturens Eget Showroom på Østergade 2

En tom byggetomt er i løbet af sommeren blevet forvandlet til et vildt showroom for naturen.

Hos os kan du opleve insekternes summen i blomsterne, blive inspireret til at bygge fuglekasser, fuglebade og kigge efter guldsmede ved vandhullet.

Du kan også møde os, lokale grønne ildsjæle fra foreningen Middelfart Vilde Kommune.

Vi står klar med både inspiration til massevis af grønne aktiviteter – og med forskellige praktiske projekter, som man kan prøve kræfter med i løbet af Klimafolkemødet.

Der vil blandt andet blive bygget fuglekasser, fuglebade og kvashegn.

Har du brug for at slappe af og hvile ørerne lidt, er du også velkommen til at slå dig ned i stolene under vores parasoller, eller gå på opdagelse i vores formidlingsvogn, hvor vi på plancher fortæller om vores mange aktiviteter.

Vi glæder os til, du kigger forbi!

Du kan læse mere om os og finde vores Ø2-klimafolkemødeprogram på www.vildemiddelfart.dk 

Bod nr: 2

Vi kan hjælpe kommunerne med at kommunikere ud til alle deres borgere samtidigt omkring CO2 aftryk og give borgerne vink og råd til en grønnere adfærd der samtidig er en økonomisk gevinst

Bod nr: 82

Naturpark Lillebælt

Når du besøger Klimafolkemødet besøger du samtidig Danmarks største Naturpark. Besøg vores bod og få en snak om hvad en naturpark er, hvordan vi hjælper livet i Lillebælt og hvilken rolle havet spiller for klimaet. Smag på tang og dyk under overfladen med en sjov og spændende VR-oplevelse.

Bod nr: 76

Lav din egen energiforsyning

Kør og hør om hvordan  du bliver delvist selvforsynende på el og varme , med solceller, batterier og varmepumper

Bod nr: 96

Bæredygtighed for almindelige mennesker

Vores bod vil inspirere til klimahandling sammen ved: At vise, hvordan man kan mødes omkring nogle aktiviteter, som man kan udføre og handle på i fællesskab. Vores workshop, vil altså i høj grad inspirere til praktisk handling.

Bod nr: 66

Om at uddanne sig til fremtiden – med klima og
bæredygtighed i rygsækken

Inspiration ved oplysning om uddannelse til en fremtid – hvor vi fælles løser de globale udfordringer, der er defineret ved FN’s Verdensmål

Bod nr: 61

Oplev Jens Galschiøts 70 klimaflygtninge på Nordstjernen

Det 150 år gamle sejlskib, Nordstjernen, der er bygget i Middelfart, bliver forvandlet til en flydende kunstinstallation med Jens Galschiøts 70 kobberflygtningeskulpturer under Klimafolkemødet.
Galschiøt har udlånt skulpturerne til Foreningen Nordstjernens Venner, som i anledning af Klimafolkemødet vil lægge til ved den vestlige del af kajen ud for Klimafolkemødepladsen. Klimaflygtningene vil stå på sejlskibet under hele Klimafolkemødet, så kunstinstallationen kan opleves fra kajen.
Arrangør: Jens Galschiøt og Foreningen Nordstjernens Venner

Bod nr: 111

Kom godt gennem den grønne omstilling med os

Har din virksomhed svært ved virksomhedens grønne omstilling? Det er I ikke alene om.

Vi ved at 1 ud af 3 virksomheder ville gerne gøre mere, hvis de fik bedre rådgivning fx i forhold til rapportering om bæredygtighed. Besøg vores stand og høre mere om, hvordan vi i Nykredit bl.a. med værktøjet Valified kan hjælpe jer med at tage næste skridt. Vi tilbyder rådgivning, produkter og samarbejder, som kan hjælpe din virksomhed gennem den grønne omstilling.

Bod nr: 15

Biogas og GMO – Hvad er fakta? og hvad er fordomme? Og hvordan kan de anvendes i vores dagligdag?

I vores bod vil vores videnskabelige konsulent og ph.d. i biokemi fra Københavns Universitet, Kristian Erik Høpfner Frandsen holde oplæg om følgende emner: 1) ‘GMO i landbruget. Fakta vs. følelser’ 

Bod nr: 62

Grøn el, lader til elbiler

Grøn el og ladere til elbiler.

Bod nr: 54

Omstilling Nu

Man kan både finde grønne naboer helt lokalt, høre om hvordan man laver en omstillingscafe eller hvordan forskningen ser på at indgå i grønne Nabofællesskaber

Bod nr: 70

Hvordan går vi fra lokal klimabevidsthed til global klimahandling?

I OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings og Engagementspuljes telt inspirerer vi til klimahandling. Her kan du opleve eksempler på, hvordan globale klimaudfordringer rammer mennesker i udviklingslande, og hvordan du selv kan gøre en forskel. I teltet kan du b.la. møde journalister, unge aktivister og virksomhedsledere, som har hvert deres bud på, hvordan du kan engagere dig. Hør f.eks. mere om ressourceforbrug i tøjindustrien, plant et frø for fremtiden og kom med til Ghana og se klimaforandringerne med dine egne øjne.

Bod nr: 101

CO2e katalysator og klimaworkshop

Take action for climate!
Har du tænkt på hvad du kan gøre for at hjælpe klimaet?

Ourchoice og CREATE WITH NATURE vil give dig ideer til, hvad du kan gøre for at hjælpe klimaet, når de kommer til Klimafolkemøde i Middelfart
Gennem interaktion i ”CO2e katalysatoren” og deltagelse i klimaworkshoppen, vil du og din familie få viden på en ny, sjov og kreativ måde.
Sammen med de to kreative klimaentusiaster, vil I lære hvordan I kan skabe størst muligt positivt impact på vores klima og natur og hvordan I kan spare flere tons CO2e bare ved at skrue lidt på ”vaneknappen”.

Glæd jer, for det gør de😊

Bod nr: 26

Håndlavet papir og kunstryk. Mærk og se et danskproduceret papir, fremstillet i Odense og skabt af 100% kasseret papir. Papirværk er sat i verden for at bekæmpe papirspild og inspirere virksomheder og forbrugere til den cirkulære omstilling. Det gør de ved at indsamle og omdanne papiraffald til nye produkter og uden at tilsætte lim, kemikalier eller træfibre.

Bod nr: 78a

Verdens bedste klimatræ

Bæredygtig og CO2 verifikation

Bod nr: 87

Klimaet indtager operationsbordet

Kom og bliv klogere på klimaprojekter og -indsatser, der skal gøre driften af regionens sygehuse mere bæredygtige og mindre klimabelastende.

Bod nr: 17

Opsamling og brug af regnvand

Ved at tilbyde rådgivning på dette område.

Bod nr: 59

Reparationsfællesskab

40% af vores CO2 udslip skyldes vores import, men det officielle danmark snakker ikke om det. Det gør vi. Og prøver at modvirke køb og smid væk kulturen.

Bod nr: 109

Hør om havmiljøet i de kystnære havområder i Danmark. Havmiljøet kræver klimahandling nu. EU kan være en vigtig medspiller i kampen for at skabe nyt liv. Med på turen deltager tidligere MF for SF Rasmus Nordqvist og kommunalpolitiker fra Kolding Jørgen Chemnitz.

Bestil bilet til en sejltur via linket her: Liv til Lillebælt – sejlture med SF | Billetter | Middelfart | Samfund & Kultur | Billetto — Denmark 

Bod nr: 110

Sidste vinter med gas

Olie og gas skal blive i jorden, hvis klimamålene skal nås. Vi er en del af en bevægelse, som vi gerne vil have flere med i.

Bod nr: 43

Grøn omstilling og bæredygtig mobilitet

Reducering af Co2.

Bod nr: 79

Klimahandling nu

Ved at dele konkrete eksempler på klimavenlig adfærd med rod i gældende lovgivning. MF Signe Munk er i teltet torsdag 13 – 14, ME Kira Marie Peter Hansen er i teltet fredag fra 12.30 – 14, MF Karsten Hønge er i teltet lørdag 12.15 – 13.45

Bod nr: 48

Håndlavet frøpapir

Spirpapir fremstilles lokalt i Danmark af genbrugspapir og en frøblanding af primært hjemmehørende eng- og haveblomster, som bidrager til biodiversiteten.

Bod nr: 53

Stop forureningen af havet

Hvordan fjerner vi de mange forureningskilder?

Bod nr: 99

Strandskolen i Risskov ved Aarhus er Danmarks første og eneste Verdensmålsskole. På Klimafolkemødet kommer Strandskolen og fortæller om deres arbejde med verdensmålene, herunder verdensmål 4. kvalitetsuddannelse og verdensmål 7. bæredygtig energi.
Med deres investering i både solceller og et flowbatteri til at lagre den overskydende strøm fra solcelleanlægget er man lykkes med at slå to fluer med et smæk. Set-up’et er nemlig ikke alene energibesparende. Det kan også anvendes i undervisningen og dermed bruges til at bringe bæredygtighed ned i børnehøjde. Kom og hør hvordan, og få en demonstration af den miniudgave, som Strandskolen har bygget – en energivogn bestående af solceller og et flowbatteri.

Bod nr: 18A

De danske virksomheder har brug for ‘Fremtidens Grønne helte’ for at lykkes og blive front runners i den grønne omstilling. Vi vil i dialog med de unge – Vi vil skabe fokus på de uddannelsesmuligheder vi har i Sydjylland indenfor energi og grøn omstilling. De kan blive ‘Fremtidens grønne helte’
Vi skaber dialog igennem unge mennesker der allerede er i gang med deres uddannelse (ambassadører). Vi har fede konkurrencer, og man kan blive meget klogere på, hvilke uddannelsesmuligheder der findes – og ikke mindst hvordan de bidrager ind i den grønne omstilling.
Vi inspirerer igennem dialog og viden – og prikker til interesser. Vi skal uddanne den bedste arbejdskraft i Danmark indenfor den grønne dagsorden i Sydjylland.

Bod nr: 68

Power-to-X i øjenhøjde

Er Power-to-X sort snak for dig? Eller er du bare nysgerrig på, hvad der rører sig i en sektor med fuld fart på den grønne omstilling? Så skal du besøge TEA’s telt på Klimafolkemødet 2023.
Her står vi sammen med vores partnere klar til at tage imod dig uanset, om du ved rigtig meget om Power-to-X eller har svært ved at følge med, når historier om nye investeringer og anlæg florerer i medierne.
Vi tager det abstrakte og hiver det ned på jorden med sjove hjælpemidler. Eksempelvis kan du prøve kræfter med selv at producere brint og få hjulene til at spinde på lille brintbil.
Kom glad forbi – der kommer power på!

TEAs arrangementer

Kig forbi KulturØPladsen, hvor Aarhus Universitet laver Kemishow torsdag den 31. kl 11.00. Showet henvender sig især til børn i de større folkeskoleklasser og ældre, men der er noget for alle aldre og forudsætninger. Showet indebærer ild, røg, farveskift og eksplosioner, som frembringes ved brug af kemikalier, som man måske kan genkende fra hverdagen. Lær blandt andet også mere om elektrolyse, brint, brændstoffer, vedvarende energi, varmeudnyttelse og meget andet, som er helt essentielt i den grønne omstilling.

Husk også vores debatter, da vi torsdag den 31.august kl 14.00 afholder debat om fremtidens grønne energiinfrastruktur. Hvor skal vi placere de nødvendige rør og usynlige infrastrukturer? I hvilken rækkefølge? Og hvordan får vi mest tempo for pengene, når vi hurtigst muligt skal udvikle fremtidens energisystem, der skal udkonkurrere det fossile?

Fredag den 1. januar kl 11.00 mødes lastbil-, fly- og shippingbranchen med Ungeklimarådet til en snak om vores forbrugsvaner og transportmønstre, som kræver et stort energiforbrug, men hvor elektrificering og Power to X-teknologierne kan levere et alternativ til fossile brændstoffer.

På vores stand kan du også deltage i konkurrencen om en tur i en brintbil, Toyota Mira. Vi trækker en vinder fredag den 1. september, mens selve køreturen foregår lørdag den 2. september.

Vi glæder os til at se dig!

Bod nr: 9

Tiltag imod Klimaforandringerne med lokal produktion af mad og energi

Tvindkraft viser os decentralisering, sammenhold og vedholdenhed

Bod nr: 80

Uddannelse og efteruddannelse i Grøn Omstilling og Bæredygtig Udvikling

Vi vil gennem spil og dialog med gæsterne få belyst nogle af de udfordringer der ligger i vores samfund, virksomhedsdrift og forretningsforståelse i dag. Med henblik på at belyse det behov for kompetenceudvikling og opkvalificering der er i organisationer i Danmark.

Bod nr: 67

Design uden overflødighed – Cirkulært og socialøkonomisk design og interiør

Vores bod bliver en showcase hvor vi fremviser hvordan korrekt affaldshåndtering i de rette omgivelser kan skabe en større sammenhæng med gevinst for samfundet.

Bod nr: 29

Grøn By & De 17 Verdensmål 

UNG Kultur Fyn inviterer til sjov læring gennem leg. Se den flotte og spændende udstilling om Up – Re -Down-Cyceling og biodiversitet. Kom og prøv Verdensmål spillet og bliv klogere på De 17 Verdensmål. Besøg vores insektbar hvor du kan smage på insekter med lakrids og chokoladesmag samt knækbrød lavet af insektmel. 

Vi viser hvordan vi som samfund og enkeltpersoner, på en kreativ måde, kan gøre en forskel. Blandt andet viser vi hvordan man kan lave affald om til et kunstværk og til skoler har vi sammensat et eksempel på, hvordan en emneuge omkring Grøn By & De 17 Verdensmål kan se ud. Vores bod er opbygget af bæredygtige – og genbrugsmaterialer.

Bod nr: 32

Tekstil Repair & Upcycling

Fra yt til nyt, reparation og upcycling i stedet for smid væk!

Bod nr: 108

Kom og se hvordan 10 kommuner skaber klimaforståelse og klimahandling hos borgerne via 2 timers KlimaTopmøder for familier, elever og kolleger

Bod nr: 6

Få en snak om cirkulært forbrug og klimaaftryk i VedvarendeEnergis bod

Mød frivillige, samarbejdspartnere og ansatte fra VedvarendeEnergis projekter – og få viden om cirkulært forbrug samt idéer til at reducere dit eget klimaaftryk.

Mød bl.a.:
Grønt Værksted à Få hjælp til reparationer og viden om hvilke af dine ting, der kan repareres
Lokale energifællesskaber à Hør om hvordan mindre lokalsamfund og VedvarendeEnergi samarbejder om at opstarte lokale energifællesskaber
FGU-Fyn à Få tips og tricks til en mere bæredygtig hverdag gennem hverdagsaktiviteter, der reducerer dit klimaaftryk
UngEnergi à Prøv Klimalykkehjulet, og bliv udfordret på dine vaner til gavn for klimaet.

Læs om vores projekter, og se det endelige program for boden på ve.dk og på Facebook.

Bod nr: 57

Få en snak om cirkulært forbrug og klimaaftryk i VedvarendeEnergis bod

Mød frivillige, samarbejdspartnere og ansatte fra VedvarendeEnergis projekter – og få viden om cirkulært forbrug samt idéer til at reducere dit eget klimaaftryk.

Mød bl.a.:
Grønt Værksted à Få hjælp til reparationer og viden om hvilke af dine ting, der kan repareres
Lokale energifællesskaber à Hør om hvordan mindre lokalsamfund og VedvarendeEnergi samarbejder om at opstarte lokale energifællesskaber
FGU-Fyn à Få tips og tricks til en mere bæredygtig hverdag gennem hverdagsaktiviteter, der reducerer dit klimaaftryk
UngEnergi à Prøv Klimalykkehjulet, og bliv udfordret på dine vaner til gavn for klimaet.

Læs om vores projekter, og se det endelige program for boden på ve.dk og på Facebook.

Bod nr: 57

Bæredygtighed og forretningsudvikling

 Vi forsøger på bedst mulig vis at fylde så meget viden som muligt omkring bæredygtighed og cirkulær økonomi ind i vores undervisningsmateriale. 

Bod nr: 64

Videncentret Bolius, ønsker med Bo bæredygtigt projektet at gøre danskerne klogere på hvordan de kan bo mere bæredygtigt. Det gør vi under de 5 principper:

Vi har fået produceret en udstillingspavillon af genbrugs materialer. Her kan du møde vores fageksperter, til en snak om hvad det betyder for dig at bo, bygge og renovere så bæredygtigt som muligt. Vi vil også gerne udfordre dig lidt på deleøkonomi, hvor mange og hvilke typer af ting er du parat til at dele med naboen?
Endeligt breder vi også bæredygtighed ud som biodiversitet i haven. Torsdag fra kl. 14.00 – 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00 kan du møde vores haveekspert Berit Rørbøl, der med sin baggrund som landskabsarkitekt kan vejlede dig til en mere bæredygtig have. Hos Berit kan du lave din egen frøbombe, så du også kan give dit bidrag til en vildere natur.

Bod nr: 36

Kom med indenfor i et VisBlue flowbatteri på Klimafolkemødet.

På Danmarks første og eneste Verdensmålsskole Strandskolen i Risskov ved Aarhus Kommune har man investeret i både solceller og et VisBlue flowbatteri til at lagre den overskydende strøm fra skolens solcelleanlæg.

Det særlige ved netop dette flowbatteri er, at det er bygget ind i en 20′ container, som er blevet specialdesignet til at kunne facilitere skolens fysik- og kemiundervisning samt diverse fagprøver til de ældste klassetrin.

Step into the BLUE:

På Klimafolkemødet inviterer VisBlue interesserede ind i Strandskolens flowbatteri: “Det Blå Transformationsrum”, som også leverer grøn strøm til Klimafolkemødet.

Her vil vi med udgangspunkt i det undervisningsmateriale, som vi har udarbejdet til Strandskolen, bl.a. stå for en række mini-workshops målrettet folkeskolens ældste klassetrin og gymnasieklasser.

Men dørene til flowbatteriet er selvfølgelig åbent for alle interesserede, som har lyst til at lære mere om, hvordan vedvarende energi som sol og vind med fordel kan lagres i et flowbatteri.

Til at understøtte transformationsoplevelsen har VisBlue inviteret en up-coming graffitikunstner til at komme og udsmykke containeren under klimafolkemødets tre dage og dermed forvandle Strandskolens containeren til et farvestrålende transformationsrum der skaber opmærksomhed og lyst til klimabevidsthed og klimahandling.

#saveitforlater
#energilagring

Bod nr: 18

Vi gror, når vi mødes i Middelfart

Oplev Middelfarts mange muligheder for ophold og oplevelser med fokus på bæredygtighed og nærhed til naturen

Bod nr: 98

Klimaet skal løses med Europa!

Ved at se på, hvordan danske løsninger kan eksporteres – det er ikke kun op til os, herhjemme. Det er op til os alle, i hele Europa.

Bod nr: 14

Mere træ i byggeriet – CLT og limtræ som bærende konstruktion

Vores bod vil inspirere til fælles klimahandling fordi vi har et centralt fokus på at uddanne, opkvalificere og videreuddanne, kommende og nuværende, medarbejdere og ledere til at kunne bidrage til den grønne omstilling og bæredygtige udvikling. Med udgangspunkt i klima-, biodiversitet- og ressourcedagsordenen bidrager vi til virksomheders, offentlige institutioners, medarbejderes og lederes omstilling af forretningsgange, ressourceforbrug mm. Dermed bidrager vi til mobiliseringen af virksomheders og andre organisationers omstilling.

Bod nr: 44

Nyhedsbrev

Følg med...

Og hold dig opdateret om Klimafolkemødet.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.