Det kan du også opleve

Boderne på Klimafolkemødet

Sammen for klima og fred – med fredelige midler.

Møde mellem mennesker for at skabe en fredelig verden uden klimaødelæggelse  – med fredelige midler

Placering: Bod 6

Alternativ klimakamp. Formidling af Alternativets politik for grøn omstilling.

Placering: Bod 60

Fælles om fremtidens landbrug

Mød Andelsgaardes frivillige medlemmer og dygtige forvaltere. Hør om regenerativt landbrug, fotosyntese og mikroliv i jorden. Få lækre smagsprøver, og tag del i talks, workshops og landbrugsquizzer.

Placering: Bod 24

Kig forbi AU Viborg-standen og hør om vores tre universitetsuddannelser: Plante- og fødevarevidenskab, Dyrevidenskab og Veterinærmedicin. Deltag også i vores konkurrence og giv dit bud på, hvor mange ærter der er i flasken.

Placering: Bod 20

Autohuset Vestergaard A/S & Volvo EL-LASTBIL

Bliv klogere på mulighederne for tung transport på ren EL.

Placering: Bod 103

Børnenes fremtid – vores sag

I vores bod kan du træffe aktive bedsteforældre fra hele landet. Sammen forvandler vi vores bekymring for klodens fremtid til aktiv handling. Med samtaler, musik og sang, demonstrationer, sjove og alvorlige indslag, quizzer, lege, udklædninger, billeder og breve til vores politikere og andre kreative ideer prøver vi stædigt at skubbe til den grønne omstilling.

Placering: Bod 45

Rør for rør løser vi den grønne omstilling

I vores bod vil man kunne blive klogere på VVS-faget og dens betydning for den grønne omstilling.

Placering: Bod 56

Klima og natur siger nej til flere motorveje

I lyset af klima- og biodiversitetskrisen er det uforsvarligt at anlægge en række nye motorveje herhjemme som politisk aftalt. Den rette handling vil være at droppe projekterne! I boden informeres om de planlagte motorvejes påvirkning af klima m.m. , og der peges på det store behov for at give borgerne mere indflydelse på beslutningsprocessen vedr. anlæg af motorveje. Der indgår eventbaserede aktiviteter.

Placering: Bod 9

Placering: Bod 23

Grøn dannelse igennem sanserne

Oplev grøn omstilling gennem sanserne og få viden om cirkulære forretningsmodeller gennem workshops, øvelser og debatter. Hvordan ser virkeligheden ud når cirkulær produktion møder en lineær verden.

Placering: Bod 69

Climate fresk DK

Vi vil vise, hvordan enhver person og organisation kan bruge det “Climate Fresk” til at lære bedre forstå og motivere til at handle over for klimaforandringer gennem aktiv involvering og kollektive intelligens. Til det formål bruger vi et seriøst kortspil (som vi brugte til vores workshop) nogle plakatquizzer og små spil til børn.

Placering: Bod 85

Bæredygtig udvikling, klimaregnskab, ESG regnskab og CSRD

Ønsker du viden om, hvordan du kan tilgå den bæredygtig udvikling, vil du gerne videre i processen, så se forbi ClimEdU. Her står vi klar til, at hjælpe dig med din bæredygtige rejse og klar med viden om, hvordan du kan gribe dit klimaregnskab og ESG regnskab an.

Placering: Bod 101

Grøn Motorsport

Vi præsenterer forskellige muligheder for at dyrke Motorcykel sport på EL.

Placering: Bod 95

Klimapolitik som vi er flest

Udbrede interesse for lokal klimapolitik i landområder.

Placering: Bod 11

Dansk Fibershed – Fibre, farver og bæredygtighed

I boden vil der være en blanding af naturlige fibre og plantefarver. Der vil være dansk uld og garn, dansk hør og garn og plantefarvning.er af garn og tekstil.

Placering: Bod 73

Plantebaseret belægning til udendørs arealer

Vi laver udendørs belægninger i naturmaterialer til indkørsler, stier, pladser og veje. Belægningen består af plantebaseret lim og natursten. Kom og hør og se de mange projekter hvor belægningen er udført.

Placering: Bod 93

Rent Drikkevand

Dialog, oplysning og plancher med information om rent drikkevand, og hvad vi alle kan gøre, for at beskytte grundvandet, der bliver til drikkevand

Placering: Bod 17

Europabevægelsen – EU og klima

Kom og mød dit grønne EU. Vi sætter fokus på at EU er en central spiller og frontløber i arbejdet med klimapolitik. Vi laver quiz, lege, diskussioner, afstemninger mv. og møder alle i øjenhøjde.

Placering: Bod 65

Det Fælles Bedste_Omstillingsaktiviteter for hele landet

Bod vil rumme en række mini foredrag med tilknyttede debatter • Vores landbrug og forbrug af mad skal omstilles. Her er vores forslag til Den Nationale Handlingsplan for Mad • Transporten og infrastruktur ødelægger natur, miljø og klima. Her er en mobilitetsplan for en transport inden for klodens grænser. • Fra vækst til en økonomi inden for klodens grænser. Fremtidens Doughnutøkonomi med mad som eksempel • Borgerdrevet omstilling af Forbrug & Livsstil – hvad sker der lige for os danskere? Hvad stiller vi op med vores massive overforbrug? Borgergrupperne mod anlægsprojekter der ødelægger klima, miljø, natur og demokrati – en folkebevægelse på vej?

Placering: Bod 48

Det Syddanske EU Kontor

Syddanmarks EU Kontor inviterer til en snak om, hvad det vil sige at lave EU projekter. Det syddanske EU-kontor er ejet af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner og hjælper med at facilitere EU projektudvikling for alle aktører i hele regionen. På boden vil vores medarbejdere præsentere nogle af de mest spændende EU-støttede projekter fra Syddanmark, og fortælle om, hvordan de på hver deres vis er med til at spille en rolle i den grønne omstilling.

Vi vil bl.a. præsentere cases om det bæredygtige sundhedsvæsen, hvordan man bedst får grønne kompetencer i spil, samt klassiske energi og klimaprojekter. Vi lægger også op til en snak om, hvad det er et EU-kontor egentligt laver, hvad det er for projekter vi arbejder med, hvilke syddanske aktører vi ofte ser i EU-støttede projekter, og hvad ellers de spørgelystne deltagere kan komme på. Vi står også til rådighed til at tage en snak med interesserede borgere og fagmedarbejdere om hvordan deres lokale ide, kan blive til et muligt EU-projekt.

Placering: Bod 66

Fælles om robust VE forsyning

Få informationer, råd og vejledning om etablering af lokale energifællesskaber, der sikrer ejerskab til VE-anlæg, faste og lave priser på el og varme, samt en forsyning, der er robust over for klima og kriser.

Placering: Bod 49

Byggeri og Energi & Sparenergi.dk

Videncenter for Energibesparelser i bygninger: Uvildig rådgivning om energiløsninger og energibesparelser i bygninger for professionelle. Sparenergi.dk : Uvildig rådgivning om energibesparelser i boligen for private

Placering: Bod 52

Himmel og hav og meget imellem

Lidt om landbrug, havmiljø og offentlig tranport

Placering: Bod 59

ESG365 – Bæredygtighedsrapport (ESG)

Inspiration til hvordan man kan komme igang med bæredygtighedsrapportering på en enkel måde.

Placering: Bod 102

EU’s ambitioner for klimaet

Oplev EU’s vej til et grønnere klima, et iltrigt hav og en myldrende biodiversitet. I 2050 skal EU være klimaneutralt – kom, mærk og hør, hvor tæt vi er på målet.

Placering: Bod 67

Skal der være liv på landet?

Skal alle betale CO2-afgift for deres heste, ammekøer, høns eller andre små dyrehold eller skal der være en afgiftsfri bundkvote? Hvad mener du? Få en kop kaffe og en snak med Familielandbruget. 

Placering: Bod 25

FOAs grønne fag og faggrupper

Boden vil have til formål at formidle, hvordan der bliver arbejdet med grøn omstilling i den offentlige sektor og hvilke fag og faggrupper, der er involveret.

Boden sætter fokus på det praktiske og udførende led i den grønne omstilling, der arbejder med teknisk service, madproduktion, beredskab, bygningsvedligeholdelse, cirkulær økonomi mv. FOA har en bred pallette af faggrupper, der bidrager til en mere grøn offentlig sektor og kan også pege på områder, hvor vi som brugere af den offentlige sektor, kan blive mere klimabevidste.

Placering: Bod 55

Atomkraft Ja Tak – En teknologineutral tilgang til at løse klimakrisen

AJT er en teknologineutral klimaforening baseret på frivilligt arbejdskraft. Vi kæmper for at alle grønne teknologier tages i brug da vejen mod en fossil fri verden endnu er uoverskueligt lang. Hver energiteknologi bidrager med en unik energiproduktionsprofil, og vi har brug for alle værktøjerne i værktøjskassen hvis vi nogensinde skal komme i mål.

Placering: Bod 50

Bæredygtige iværksættere viser vejen.

Kom og møde de grønne og bæredygtige iværksættere, og se deres bud på produkter og ydelser, der kan bane vejen til en mere klimamæssigt forsvarlig fremtid. Placering: Bod 61

Placering: Bod 61

Hvad skal redde os fra klimakollaps?

Vi udfordrer med klimaquiz og klimasange, og vi deltager i konkurrencen om uddeling af Årets Grøntvaskerpris. Vi tager beslutningen om at udfase naturgas alvorligt og laver kampagne mod åbning af naturgasfelter i Nordsøen og mod at forsyne industrier med gas som alternativ til elektrificering.

Vi diskuterer dilemmaer i den grønne omstilling, fx om tekno-fix som CCS, PtX og kæmpe biogasanlæg kan redde klimaet? Kan vi fortsætte den evige vækst? Fører vores løsninger til børnearbejde og fordrivelse af oprindelige folk i andre dele af verden?

Placering: Bod 51

Brug naturen

Præsentation af friluftsrådet og oplysning om naturadgang.

Placering: Bod 84

Klima-journalisterne kommer

Fyens Stiftstidende ruller redaktionens el-varevogn ind på Havnegade, hvor klimaredaktionens journalister står klar til at høre, hvilken klimahistorie du gerne vil læse.

OBS er kun på pladsen fredag 30/8 kl. 13-17.

Placering: Bod 36

Fremtidens Rejsekort er her

Nemmere end nogensinde at benytte bus, tog, letbane og metro. Få hjælp til opstart af Rejsekort på telefonen. Enkelt og nyttigt, uanset om du kører ofte eller sjældent. Quiz og vind gode præmier.

Placering: Bod 96

WORKSHOP MED FYNS GRAFISKE VÆRKSTED OG NATURSTEMT

Udstilling af Klima(Af)tryk i teltet og på biblioteket i Middelfart. 

Fyns Grafiske Værksted og naturformidlingsvirksomheden Naturstemt afholder en række workshops på Klimafolkemødet for børn og voksne.
Workshopsene sigter mod at formidle muligheder for at danne nye udgangspunkter for at relatere til naturen, og sig selv som natur, gennem brugen af sanseapparatet, kropsbevidsthed og det at arbejde taktilt og kunstnerisk med materialer og grafisk håndværktøj.

Gennem to år har Fyns Grafiske Værksted og Naturstemt arbejdet sammen om en række workshops på tværs af generationer, med naturen og grafisk fortolkning af selverfarede naturoplevelser som omdrejningspunkt. I forløbet har vi erfaret, at workshopsene både på individuelt og kollektivt plan ofte har foranlediget en åbning, reflekteret og positiv samtale om natursyn og værdisæt. Samtalen og ikke mindst dens afsæt er vigtig, for den tilkendegiver, at vi ved at orientere os mod naturen, finder et slægtskab, en drivkraft eller en grundlæggende resonans, der har betydning for hvordan vi trives mentalt og fysisk samt for de perspektiver der ligger til grund for vores prioriteter og adfærd. Gennem forløbet har det vist sig at deltagerne får et redskab til fordybelse som virker afstressende, og kan bruges i deres daglige arbejde eller studier.

En workshop er todelt og vil bestå af henholdsvis en meditativ naturoplevelse samt skitsering ved vandet og efterfølgende grafisk arbejde i workshopteltet.

Varigheden på en workshop er ca. 3 timer

Maksimalt deltagerantal pr. workshop er 8 personer uanset alder
Tilmelding på mail: fynsgrafiskevaerksted@gmail.com

I workshop-teltet vil der være en grafikudstilling med tryk af genbrugsmaterialer, skabt af børn fra Middelfart.

På biblioteket vil der være en udstilling med kunstnere fra Fyns Grafiske Værksted med titlen KlimaAftryk, hvor de grafiske værker på forskellig vis forholder sig til klimakrisen.

Placering: Telt overfor Café Razz ved Orange scene.

føtex Madværkstedet

Her kan du smage, dufte og røre ved maden, når føtex og Madkulturen inviterer ind til madworkshops med fokus på, at lave nem og lækker klimavenlig mad. Du får inspiration til at få mere smag i årstidens frugt, grønt, korn og bælgfrugter. Du kan også lære at forvandle dine rester til et lækkert måltid, så du undgår madspild.

Placering: Bod 63

Genanvendelig isolering, som ikke fylder ret meget

Fremvise isolering der kan genanvendes og som ikke fylder ret meget, kan spare meget i Co2 på transport.

Placering: Bod 77

Fremtidens tøj og tekstiler

Vi er storforbrugere af tøj. Kig ind og lær, hvordan du shopper mindre og upcycler mere. Medbring en T-shirt, skjorte. mulepose eller helt fjerde og få et evigt minde med fra Klimafolkemødet.

Placering: Bod 82

Klimaforandringer i Nordghana

Information om klimaforandringer i Ghana og hvad en NGO gør for at afhjælpe disse.

Placering: Bod 86

Mennesker og miljø før profit

Global Aktion vil igen i år være til stede som den kritiske stemme på klimafolkemødet, både når det kommer til dansk, europæisk og international politik. Vi vil udfordre narrativet om klimakrisen som en profitmulighed og oplyse om reelt retfærdig og demokratisk omstilling for alle, med et særligt fokus på det globale syd.

Placering: Bod 38

GLOBUS – Puljen for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde

GLOBUS støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd som kan skabe engagement i det internationale udviklingssamarbejde og Verdensmålene. Kom og hør, hvordan man kan søge støtte.

Placering: Bod 37

Her hviler Vejle Fjord

Vejle Fjord burde være fuld af liv, men havbunden er som en ørken hærget af iltsvind og fiskedød. Vær med til at sige farvel – og hør hvordan fjorden kan genoplives – når vi fremviser den afdøde havbund i en gennemsigtig kiste.

Placering: Bod 19

Grønne Lys på landkortet

Grønne Lys skaber overblik og guider til grønne events rundtomkring i Danmark

Placering: Bod 97

Grønne Nabofællesskaber

Det kan være svært at finde de andre grønne danskere bag hækkene og dørtelefonerne rundt om i dit nabolag, men de er der. Og vi vil gerne hjælpe jer med at finde hinanden. Grønne Nabofællesskaber en forening stiftet for at hjælpe grønne naboer som dig med at finde sammen. Vi har ikke en chance mod klimakrisen, hvis vi forsøger at tackle klimaudfordringerne hver for sig, men sammen kan vi gøre en forskel. Og det er nu en gang både nemmere og sjovere at leve bæredygtigt, når man er en del af et grønt fællesskab. Der er lige nu mere end 15.000 naboer over hele landet, som vi gerne vil forbinde dig med, hvis du har lyst. Du kan læse mere her: www.omstilling.nu

Placering: Bod 43

Grønt Værksted – Mobilt Værksted

Mobilt reparationsværksted: MØD de frivillige reparatører og SE hvad der kan repareres. QUIZ om materialer og reparationer og LÆR om cirkulært forbrug. FÅ hjælp til at starte et lokalt værksted.

Placering: Bod 90

For fulde sejl for fjorden

Skibet skal under Klimafolkemødet bruges som platform til at unge fra Holbæk by sammen med vores lokalpolitikere kan facilitere workshops og talks. Derudover er det tanken at indbyde klimafolkemødedeltagere på en mini-klimasejlads i Middelfart, således der også formidles i praksis.

Placering: Bod 1

Klimauddannelser til fremtiden!

Grøn omstilling kræver viden. IBC har uddannelser i at gøre grøn omstilling til en bæredygtig forretning. Hør om uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder fx ESG og cirkulær forretningsforståelse.

Placering: Bod 28

Placering: Bod 27

Live-rådgivning om klimastøtte

Hvordan løser I klimaproblemer hos Jer? Måske kan I finde svaret i Norge eller Sverige ved at lave et projekt med penge fra os. Kom til live-rådgivning og få inspiration fra andre grønne projekter.

Placering: Bod 64

Nøglen til grøn omstilling – Fjernvarmerør til hele Danmark fra ISOPLUS

Fjernvarmen spiller en afgørende rolle i at nå klimamålene i 2030 og på længere sigt.
Lad os få en dialog om hvordan vi som leverandør af energi effektive fjernvarmerør kan bidrage til en grønnere og mere miljøvenlig fælles fremtid.
Vi vil give vores kunder mulighed for at træffe de rigtige valg uden at ændre væsentligt på deres daglige rutiner.

Placering: Bod 94

Halmhuse

Placering: Bod 33

Udtagning af landbrugsjord

Offentlige og private aktører i udtagningen af landbrugsjord er samlet hér, så du kan blive klogere på, hvorfor og hvordan vi sammen udtager landbrugsjord til gavn for klima, vandmiljø og biodiversitet.

Placering: Bod 14

Klimabevægelsen: sammen om klimahandling

Vores bod vil fungere som et samlingspunkt for alle, der er interesseret i at lære mere om klimaaktioner, mobilisering og strukturel omstilling for klimaet. Her præsenterer vi et bredt spektrum af initiativer og projekter fra vores medlems- og lokalgruppe, som man vil kunne møde i boden. Besøgende vil opleve spil og aktiviteter, informative plakater og præsentationer, der inspirerer til fælles klimahandling. Vi vil også dele historier om vellykkede aktioner og strategier, der har skabt ægte forandringer på lokalt og nationalt niveau, og vi kan i særdeleshed dele erfaringer med hvordan man engagerer den brede befolkning i klimakampen. Boden vil tilbyde en dialogpræget og lærerig oplevelse for alle aldersgrupper, med fokus på lettilgængelig politisk påvirkning og samarbejde om klimaet.

Placering: Bod 98

Debat om klima, energi og omstilling

Klimarealisme er en forening der formidler viden om klima og energi på “klimarealisme.dk”. På standen kan du få en snak om foreningen og dens holdninger til aktuel klimapolitik. 

Placering: Bod 7

Klimatipskupon og klimatips

Tipskonkurrence om vores klima, med en præmie til bedste voksne og bedste barn. Bliv klogere på klimaet og hvad og hvordan vi kan passe på det. Samtaler om forskellige klimaemner og forskellige gæster i teltet.

Placering: Bod 58

Placering: Bod 2

Helhedsorienteret klimatilpasning

Mød Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen på en fælles stand. Hør om vores arbejde med helhedsorienteret klimatilpasning fra kilde til kyst. Hør hvordan vi arbejder med at klimatilpasse os til vandet fra alle sider, hvordan vi planlægger og hvordan vi formidler og vejleder. Leg med vand og lær om naturbaserede løsninger i vandløb og langs kysterne, prøv vores planlægningsværktøjer og find ny viden om klimatilpasning. Se eksempler på hvordan vi laver kystbeskyttelse og lær om kystens dynamikker. Vi glæder os til at byde dig velkommen i og omkring vores blå trailer.

Placering: Bod 21

Landinspektørernes klimaværktøjskasse

Dyk ned i landinspektørernes værktøjskasse, som indeholder virkemidler til opstart af klimaløsninger. Du kan møde Danmarks Miljøportal, se klimaforhold vi arealdata, vi har en quiz og et godt tilbud.

Placering: Bod 54

Landsforeningen mod svinefabrikker

Skilte med co2 pr . gris der fødes i Danmark

Placering: Bod 8

Landsforeningen Praktisk Økologi

Her kan du møde Landsforeningen Praktisk Økologi. Du kan høre om vores arbejde og aktiviteter.

Hvordan vil du inddrage publikum i boden?: Vi laver små oplæg, og praktiske workshops, man kan gå/fra og stadig få noget ud af det.

Hvordan inspirerer jeres bod til klimahandling sammen?: Vi er vidensbærer til den grønne omstilling, vi formidler viden og hverdagsgerninger som understøtter biodiversitet, mere liv altsammen til gavn for klimaet.

Placering: Bod 42

Placering: Bod 3

Liberal Alliances Ungdom

Liberal Alliances Ungdom indbyder til ikke at tale, men bare snakke, som Peter Sommer ville beskrive det. Og eftersom Middelfart er vest for Valby bakke, så er vi helt klar på at snakke. Du har mulighed for at snakke med os om vores politik, frihed, ansvar, klimakamp, ressourceeffektivitet og meget mere!

Placering: Bod 10

Genstart fødevaresystemet

Som en del af et konsortium, der arbejder for at engagere folk i et mere retfærdigt fødevaresystem, vil vi i Mellemfolkelig Samvirke præsentere agroøkologi som et bæredygtigt alternativ samt hvordan DU kan være med til at gøre en forskel. Vores bod vil indeholde:

  • Generel info om agroøkologi: Hvad er det og hvordan spiller det en rolle i at skabe et bedre fødevaresystem?
  • Quiz om agroøkologi
  • Muligheder for at handle; Producenter du kan støtte, fællesskaber du kan være med i og meget mere.

 

Placering: Bod 26

Bæredygtig byudvikling

Bod sammen eller ved siden af grundvandskollegerne

Placering: Bod 79

LAR – Lokal Anvendelse af Regnvand 

Bliv klog på hvilke muligheder du har for at håndtere regnvand på egen grund. Vi viser med plante Mock-Ups forskellige nedsivningsløsninger og du kan høre mere om offentlige klimatilpasningsprojekter

Placering: Bod 15

Ledelse af grøn omstilling

Vi vil vise hvad Middelfart Kommune gør i alle afdelinger

Placering: Bod 68

Vær med til at prioritere jordens ressourcer

Prioriter Middelfart kommunes areal til huse, natur, solceller, vindmøller, landbrug, veje og meget mere. Smag på Lillebælt og få en snak med radikale politikere.

Placering: Bod 89

Kig ind i FællesSkabet – Gratis genbrugstøj

Kig forbi FællesSkabet og se, om der er noget nyt til garderoben. Vi fylder vores telt med genbrugstøj – og det er helt gratis. Du kan både hente og aflevere tøj. Beklædningsindustrien regnes for en af de mest forurenende i verden, derfor synes vi, at det giver god mening at opfordre til genbrugstøj.

Placering: Bod 74

Klimaomstilling med 100% VE

Se klimaomstilling med vedvarende energi, energibesparelser og bæredygtig levevis, uden problematiske forslag som atomkraft. Få hjælp til lokale løsninger, start lokalt energisamarbejde m.m.

Placering: Bod 49

Den Grønne Tråd

Vi skaber den grønne tråd mellem Klimafolkemødet og Klimatopmødet i Aserbadsjan. Skriv dit vigtigste klimabudskab om vand i verden på en stoflap og hæng den på den grønne tråd, så tager vi det med til COP29.

Placering: Bod 87

Grundvandsbeskyttelse

Se vandets vej gennem jordlagene, og kom og få en snak om, hvordan vi sammen kan beskytte grundvandet.

Placering: Bod 16

Naturpark Lillebælt og Naturpark Lillebælts Venner

Når du besøger Klimafolkemødet besøger du samtidig Danmarks største Naturpark. I Naturpark Lillebælt har vi stor fokus på havets rolle i klimakrisen og vi inviterer i vores bod ind til en snak om havmiljøhandlinger, lokalt engagement og samarbejder. Hør f.eks. om hvordan muslinge-rev, stenrev og fiskebørnehaver kan være med til at gøre havmiljøet mere robust overfor de klimaforandringer, vi står overfor og hvordan du selv kan engagere dig i havmiljøet.

Placering: Bod 22

NBIO. Netværket af Bæredygtige Iværksættere i Odense

NBIO, Netværket for Bæredygtige Iværksættere i Odense, er en dynamisk sammenslutning af grønne og innovative iværksættere, der arbejder for at fremme bæredygtighed i erhvervslivet. Gennem netværkssamarbejde, vidensdeling og ressourceudveksling stræber NBIO efter at skabe en positiv indflydelse på miljøet og samfundet.

Netværket indeholder virksomheder der har fokus på bæredygtig produktion, der er socialøkonomiske virksomheder med håndværk som fokus, der er virksomheder der arbejder med forskellige fokus på grøn natur og der er en bred vifte af konsulentydelser der drømmer om en mere bæredygtig tilgang til forretninger.

Med dette fokus på grønne løsninger og social ansvarlighed er NBIO et stærkt bindeled mellem bæredygtige iværksættere og det odenseanske erhvervsliv og ikke mindst naturen.

Placering: Bod 71

Udnyt strømmen når den er billigst.

Bliv selvforsynende af el til varmepumper via solceller og batterier.

Placering: Bod 91

Nordfyns Højskole

I tråd med årets tema, vil man i boden kunne føle, røre og dufte til metoder der kan gøre de besøgende mere selvforsynende på en bæredygtig måde. Vi skal arbejde med begrebet naturdannelse og skal midt på asphalten lære mere om det fantastiske ved naturens diversitet – så vi kan fremprovokere en inderlighed omkring lysten til at bevare naturen.

Placering: Bod 44

Nordisk Skovbad og naturforbindelse og bæredygtigt t

Hør om hvorfor vi mangler naturforbindelse og hvad det har af betydning for den natur der omgiver os og vores indre natur

Placering: Bod 46

Fælles om en bæredygtighed fremtid

Vi har forskellige aktiviteter. Alle relateret til bæredygtighed og VE og energibesparelser.
Vi arbejder lokalt, nationalt og globalt. Vi arbejder også med unge og uddanner dem til en bæredygtig fremtid🍀

Placering: Bod 49

Hvad kan vi gøre sammen?

Forenet kan vi mere. Besøg vores stand og prøv de løsninger vi sammen med vores samarbejdspartnere Rambøll, Valified og NRGi stiller til rådighed for at hjælpe vores kunder gennem den grønne omstilling

Placering: Bod 92

Racerløb og Grøn energi hos OK

Kan du blive dagens hurtigste racerkører ? Vind fede præmier på racerbilbanen og bliv klogere på OKs ladeløsninger med grøn strøm til hjemmet, svanemærkede vaskehaller og meget, meget mere

Placering: Bod 83

Fra klimabevidst til klimaaktivist – når vi sammen gør en forskel

I OpEn-boden kan gæsterne blive klogere på globale klimaudfordringer, og hvordan de påvirker vores liv. Vi præsenterer en række spændende initiativer støttet af OpEn – Udenrigsministeriets Oplysnings- og Engagementspulje, der oplyser Klimafolkemødets gæster i globale klimaudfordringer, og gennem håb, fællesskab og samhørighed engagerer dem i at handle på dem. I boden kan gæster blandt andet møde vores ‘climate confession booth’ og dele deres tanker om klimaforandringerne. De kan være med til at spille klimabingo eller smage på tørkeresistente afgrøder fra Kenya og blive klogere på, hvordan vi kan handle, hvis tørken rammer Danmark. Gæster kan også tage med på en visuel rejse og med vores fotoudstilling opleve, hvordan klimaforandringerne ser ud i Sierra Leone. Klimafolkemødets gæster får også mulighed for at opleve en forsmag på fremtidens klima, hvor temperaturen er steget over halvanden grad. Med et interaktivt verdenskort kan de opleve, hvordan verden ændrer sig, og hvilken forskel de selv kan gøre. I OpEn-boden sætter vi fokus på at inspirere gæster på Klimafolkemødet gennem håb, solidaritet og fællesskab, hvor vi sammen udforsker vejen mod en mere bæredygtighed fremtid.

Placering: Bod 39

Følg med live når DR P4 sender radio direkte fra Klimafolkemødets plads

Placering: Bod 35

Mød den sociale malingbank Paint It Forward

Baggrund: Paint It Forward er et genbrugsprojekt med en social dimension. Vi modtager restmaling fra private og erhverv og uddeler til almennyttige formål. (læs mere om paint It FOrward her: https://paintitforward.dk/). CIRKA 80% af malingen går til borgere med lavt rådighedsbeløb (læs mere om modtagergruppen her: https://paintitforward.dk/om/modtagere) og cirka 20% går til sjove projekter med lavt budget (se eksempler på støttede projekter her: https://www.instagram.com/paintitforwarddk/). Samtidigt sparer vi klimaet for en masse CO2 – smart, ikke?

Boden: Paint It Forward står i boden og fortæller dig om vores projekt, måske er du en kommune, der ønsker at starte et samarbejde? Måske vil du gerne lave din egen sociale malingbank i dit lokalområde? Måske vil du gerne donere restmaling? Kom forbi og sig hej. 

Placering: Bod 76

Information om foreningen med hovedvægt på landbrugsgruppe og åben permakulturhave

Forslag til hvordan landbrug kan omstilles, information om landbrugsgruppens politiske arbejde, uddannelsesmuligheder, bøger og kurser.

Placering: Bod 41

Naturbevarelse

Vi har fokus på naturbevarelse og viser, hvordan dedikeret arbejde kan hjælpe med at beskytte truede dyrearter og genoprette naturområder. Vi kan alle gøre en forskel!

Placering: Bod 88

Livsdesign

Samtale med mennesker der kommer forbi. Få konkrete redskaber til balance i livet. Livsvidner og fest og farver.

Placering: Bod 47

Grønne Hospitaler

Hvad hospitalerne er fulde af, flyder skraldespanden over med. Hospitalerne har et kæmpe forbrug, som fylder rigtig meget i klimaregnskabet. Kom og bliv klogere på den grønne omstilling af hospitalerne og de mange udfordringer forbundet hermed.

Placering: Bod 34

Opsamling og brug af regnvand til bl.a. toiletskyl

Tanke, tønder og information og brug af regnvand.

Placering: Bod 18

Bidrag til en grønnere fremtid med Repair Cafe Danmark!

Besøg vores bod og opdag, hvordan vi hos Repair Cafe Danmark arbejder på at reducere affald, ændre forbrugsmønstre og fremme en cirkulær økonomi. Få indblik i vores lokale non-profit reparationscafeer, hvor frivillige hjælper i hele Danmark med at reparere ting i stedet for blot at kassere og købe nyt. Kom forbi og lær om at reducere CO2-udslip gennem reparationer af elektronik, tøj, støvsugere og meget mere! Vi har værktøj, godt humør og gå på mod. 

Placering: Bod 39a

Skolerne for Bæredygtigt Klima

Få inspiration af programmerne på Roskilde Friskole Og DRH Lindervold, hvordan der arbejdes og undervises børn og voksene til at blive natur og klima aktivister, indefor og udenfor Danmark.

Placering: Bod 4

Sammenslutningen af Danske Småøer

Kom og få en snak med en øbo om livet på de danske småøer. Kan småøerne vise vejen til et mere bæredygtigt liv? Hvordan får vi gennemført en grøn omstilling af færgerne i Danmark

Placering: Bod 40

Klimaløsninger i din baghave

Vi skal være her alle sammen – kom og vær med til at forme klimaløsninger, der sikrer fremtiden for både natur og mennesker. 

Placering: Bod 30

Tiden råber på politisk klimahandling nu

Mulighed for debat med politiske ordførere fra SF’s folketingsgruppe. I boden vil der være fokus på havmiljøet i de indre danske farvande. Samt SF’s visioner for et landbrug i harmoni med naturen.

Placering: Bod 57

Klimaløsninger i din baghave

Vi skal være her alle sammen – kom og vær med til at forme klimaløsninger, der sikrer fremtiden for både natur og mennesker. 

Placering: Bod 31

Løsningernes telt

Besøg Teknologisk Instituts telt på Klima-Folkemødet og oplev nogle af de teknologiske løsninger, vi har hjulpet virksomhederne med siden 1906 – til gavn for samfundet, kloden og os alle sammen.

I teltet kan du prøve disse aktiviteter:

  • Hvornår blev Teknologisk Institut grundlagt, og hvor mange løsninger udvikler instituttet om året? Det er blot nogle af de ting, du kan blive klogere i vores quiz om Teknologisk Institut.
  • Instituttet har udviklet et AI-optimeringsværktøj, der kan hjælpe virksomheder med at mindske deres klimaftryk i produktionen. Dyst mod algoritmen og find ud af, om du er hurtigere end algoritmen til at finde ud, hvilke håndtag og knapper, der skal skrues på.
  • Prøv vores cirkulære kuglebane og se, om du kan styre uden om de mange faldgruber, som virksomheder politiker og forbrugere oplever i dag på vejen mod en mere cirkulær økonomi end de nuværende 4 %.
  • Oplev tøj lavet af hamp og naturligt farvestof lavet af mikroalger i fremtidens købmandsbutik.


Placering:
Bod 32

Oplev de grønne muligheder i dansk landbrug

Besøg Klimafolkemødets TEMAPARTNER landbruget

Snak med en landmand og få indblik i landbrugets grønne udviklingsvej.

Prøv en flip-flap og bliv klogere på landbrugets mange tiltag på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv.

Få Landbrug & Fødevarers 2030-plan med et overblik over, hvordan landbruget kommer i mål med klimaindsatsen uden en CO2-afgift.

Børnene kan køre på traktor, man kan røre ved biokul, og dufte til markens farverige blomster.


Placering:
Bod 12

Oplev de grønne muligheder i dansk landbrug

Besøg Klimafolkemødets TEMAPARTNER landbruget

Snak med en landmand og få indblik i landbrugets grønne udviklingsvej.

Prøv en flip-flap og bliv klogere på landbrugets mange tiltag på vejen mod et klimaneutralt fødevareerhverv.

Få Landbrug & Fødevarers 2030-plan med et overblik over, hvordan landbruget kommer i mål med klimaindsatsen uden en CO2-afgift.

Børnene kan køre på traktor, man kan røre ved biokul, og dufte til markens farverige blomster.


Placering:
Bod 13

Affald skal genbruges ikke brændes

Oplysning om affaldstyper, herunder flamingo, tonere, blækpatroner og paller, hvor der findes bedre alternativer end at brænde dem.

Placering: Bod 72

Power to X i Trekantområdet

Kig forbi og lad os sammen lægge brikkerne til puslespillet, der udgør et nyt, grønt energisystem, så vi kan udfase fossil energi på den helt store klinge.

Power to X er udråbt som en af de helt store vækst-drivere, når vi gør os fri af fossile energikilder. I hele landet er der udmeldt store visioner om projekter og investeringer, som potentielt kan skabe en masse grønne jobs i etablerings- og driftsfasen. Men mange steder er visionerne fortsat flotte powerpoints, uden at de konkrete investeringsbeslutninger er truffet. Så er Power to X blot et fatamorgana, der hele tiden forbliver en vision ude i fremtiden, eller kommer der faktisk grønne jobs ud af det?

Tag del i samtalen og lad os sammen stave os igennem P-t-X.

Placering: Bod 100

49 år med Tvindkraft

Tvindkraft står som et vartegn i lokalområdet, som den første blandt de største.

Hundredvis af mennesker og virksomheder har bidraget til udvikling af koncepter og tekniske løsninger. 

Det er blevet hele Danmarks mølle. 

Tvindkraft er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje.

Placering: Bod 5

Borgerejet fælles solcelleanlæg

Get to know how a group of citizens in Aarhus set up a community-owned rooftop solar installation, see a digital display showing energy production from the installtion, quiz about solar energy 

Placering: Bod 53

1000 KlimaTopmøder

Kom og del viden om borgerinddragelse:) 20 kommuner, Vanebrudspalæet og en masse lokale organisationer står sammen om #1000KlimaTopmøder, hvor borgere/elever/studerende/kolleger bryder klimavaner.

Placering: Bod 99

Placering: Bod 29

Bo Bæredygtigt 

Mød os fra Videncentret Bolius og bliv klogere på bæredygtige valg i boligen – fx ift. materialer og CO2-aftryk. Du kan også få ideer til mere biodiversitet i haven og lave dit eget mini-insekthotel.

Placering: Bod 80

(Inde)klimabevidst folkeskole – nudging og læring til et bæredygtigt klassværelse

Præsentation af SKYEN+ et device som hjælper folkeskolen med korrekt udluftning med sin lysende flade og data som kan bruges i undervisningen og i kommunen.

Placering: Bod 70

Nyhedsbrev

Følg med...

Og hold dig opdateret om Klimafolkemødet.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.