Det kan du også opleve

Boder

Oversigt over boder

Præsentation af ny affaldsordning, der starter 1. oktober. Vi viser den nye beholder til papir/pap og plast/drikkekartoner og tager en snak om, hvordan affaldet skal sorteres. Vi præsenterer også den røde miljøkasse til farligt affald.

Om Aktive Energiforbrugere 
Aktive Energiforbrugere ønsker at være den bærende sammenslutning for forbrugere og egenproducenter indenfor bæredygtig vedvarende energi.

Aktive Energiforbrugere kan også findes på Facebook:

Aktive Energiforbrugere – (4) Aktive Energiforbrugere | Facebook
Aktive Elforbrugere – (4) Aktive elforbrugere | Facebook
Aktive Vandforbrugere – (4) Aktive Vandforbrugere | Facebook
Aktive Varmeforbrugere – (4) Aktive Varmeforbrugere | Facebook

Alternativ klimakamp. Formidling af Alternativets politik for grøn omstilling.

Jeg vil fortælle om min nye bog, i hvilken jeg beskriver mine tanker om og erfaringer med at imødegå klimakrisen ved at bo på 14m2, bruge færre ressourcer, dyrke/samle meget af min mad og høste regnvand og solenergi. Målet er at lære, hvordan jeg både kan bygge og bo på en måde, hvor jeg generelt lever i et tættere samspil med naturen. Jeg fortæller også om, hvordan tiny house-bevægelsen er ved at blive et mere udbredt fænomen i danske kommuner over hele landet, og hvad vi som et samfund i omstilling kan lære af tiny houses og ideen om at bo småt og leve godt.

ausfahrt.com er et klimapositivt rejsebureau, hvor jeg for hver bil jeg sender til Tyskland, også planter et træ i de danske folkeskove for at udligne Co2 forbruget over tid. Har købt elbil og nu også fokus på ophold, hvor man kører på #ferieielbil.

For mig handler det om, at man ser klimaet i bred forstand med fokus på bæredygtighed i social, økonomisk og miljømæssig forstand.

Baltic Pipe Nejtak! er med i netværket Stop Fossil Infrastruktur.
Vi vil stoppe de klimaskadelige projekter med gasrør, broer, motorveje, lufthavnsudvidelser og biogas.
Vi fortæller om gasprojektet, der koster mange milliarder skattekroner, og som gennemføres trods klimapanelets anbefaling om at lade de fossile brændsler blive i jorden.

Hverdagsaktivisme – sammen skaber vi forvandling. Inspiration til klimahandling og involvering. Handling sammen giver håb og energi. Vi har klimaquizzer, sange, små sjove aktiviteter, en god snak….følg de grønne sko.

Vi arbejder for helhedsløsninger ved at bibeholde det naturnære skovbrug i mosaikskove til gavn for træforsyningen, bæredygtigheden, biodiversiteten og klimaet. Skovene er en vigtig brik i den grønne omstilling til gavn for klimaet. Vores selvforsyning af træ bør styrkes – ikke svækkes. Vi arbejder for skove uden ydre hegn og tamdyr.

BIOBevar er en forening som er stærkt bekymrede over den globale biodiversitetskrise og vil gennem oplysning, oplevelser, dialog og krav om ansvarstagen arbejde med naturens bedste for øje. Vores arbejde går på at deltage aktivt i beskyttelsen af arts- og oplevelsesrigdommen nationalt i udvalgte lokal områder i Danmark.

Vi ønsker at de danske svinebønder stopper med etablering af nye svinefabrikker og i stedet omlægger til en mere miljørigtig og bæredygtig produktion.

Boblberg er en digtial platform, hvor man kan finde fællesskaber i alle mulige forskellige former, det er kun fantasien der sætter grænser.

Klima- og biodiversitetskrisen skal tages alvorligt. Anlæg af motorveje har stor negativ påvirkning af klima, biodiversitet, naturområder og menneskers livskvalitet. Politikerne skal tage større ansvar og helt undgå de negative påvirkninger. Borgerne skal have større demokratisk indflydelse ved planlægningen af nye motorveje.

Vi skal udnytte vore ressourcer bedre. Vi har derfor udviklet et delebils- og samkørselskoncept så man reelt set kan klare sig uden at have egen bil.

Næsten alt, du ser i dagligdagen, har krydset mindst et af verdenshavene. Shipping er en af verdens helt centrale transportnerver, og netop nu er shippingbranchen i gang med at omstille sig til en grønnere og mere bæredygtig måde at forsyne verden på. Vores eksperter besvarer dine spørgsmål, og fortæller hvordan Bunker Holding, som verdens største forsyningsselskab indenfor skibsbrændstof, hjælper den internationale skibsfart i en grønnere retning.

Charlotte Gundersen er en af de få i Danmark, som arbejder med at hente uld fra danske landskabsplejende får, som hun omdanner til det eksklusive plantefarvede garn kaldet Dansk Østersøuld. Dansk Østersøuld farves udelukkende med plantefarver og produceres med gennemsigtighed og med tanke på natur, klima, miljø og dyrevelfærd. Kom og se og hør hvordan hun gør! 

Havhaven Bælthaven vil fortælle om erfaringerne med opstart af en havhave og om arbejdet med dyrkning af muslinger og tang i Lillebælt.

Innovation og muligheder i Danmarks miljøklynge + video af innovative danske virksomheder som bidrager direkte til klimaforandring.

Elektrisk motorsport på 2 hjul.

’Der er ingen vindmøller uden elektrikere’, har Mette Frederiksen sagt. Faktisk kan elektrikere bidrage til 81 % af den grønne omstillings løsninger. Så bliv elektriker – det er der masser grønne job i. Kom forbi Dansk El-Forbund Ungdoms bod og hør om uddannelsen og fællesskabet i faget.

Årets Klimafoto. Kom og se alle de indsendte billeder.

Bæredygtige veje, pladser og stier hvor materialet er vegetabilske bindemidler.

For at kunne imødegå klimaforandringerne er der behov for at anvende vores landskaber på en anden og mere intelligent måde. Da ca. 60 procent af det danske landskab er opdyrket, vil en forandring af anvendelse af det åbne land i høj grad påvirke landbruget. Landinspektørforeningen har et bud på hvordan man kan gennemføre forandringer i anvendelsen af det åbne land gennem multifunktionelle projekter.

Kan lastbiler (gamle som nye), bæredygtige brændstoffer og smarte udstødsningssystemer sætte turbo på både grøn omstilling OG renere luftmiljø? Ja! Men kan Europæiske forsyningskæder samtidig gøres uafhængige og robuste overfor globale spændinger? Yes! Men alle løsninger skal i spil, og der er ingen undskyldning for at vente! Tjek det ud!

Klimaatlas fortæller om fremtidens klima i Danmark – også der hvor du bor. Kom og hør om ændringerne i skybrud og stormflod i fremtidens klima – og hvad der formentligt venter os i den nære og fjerne fremtid. Få en status på IPCC seneste udmeldinger om klodens tilstand og hør hvordan DMI bidrager som Danmarks IPCC focal point. I Nationalt center for klimaforskning er samarbejde og klimaviden i fokus. Hør om forskningstemaerne og få bl.a. indblik i nationale og internationale forskningssamarbejder.

Kom og prøv en tur på en af vores delecykler. El- og almindelige cykler har selvindlysende klimafordele som transportmiddel. Men med elcykler kan provinsbyer også koble omegnens satellit-landsbyer trafikalt tættere til byen i en radius af godt 16 km.

Hvordan lykkes vi med den gode affaldssortering til events og i virksomheder?

Kravene til øget affaldssortering ved events og i virksomheder bliver større og større – både lovgivningsmæssigt og fra forbrugere og medarbejdere. Hvordan lykkes vi i fællesskab med god affaldssortering, der giver mening for alle parter? Kom forbi og bliv klogere på brugeroplevelse, adfærdsdesign, kommunikation og fleksibilitet i de velfungerende løsninger.

Energimuseet skal være Danmarks bæredygtige museum – det bliver det ikke ved nybyggeri, men gennem at bruge det vi allerede har. Hvordan er fremtidens museumsoplevelse? Kom forbi og få et indblik i arkitekturen, byggeriet og udstillingerne.

Se hvad vi kæmper for, få en pille mod rækkeviddeangst, og find ud af hvad et medlemskab af Elbilforeningen kan give dig. Få en snak med de frivillige og deltag i vores konkurrencer – præmien er bl.a. et års gratis medlemskab.

Kom og mød FDM, hør om vores grønne samkørsels-app Ta’Med, og prøv det sjove lykkehjul, hvor du kan vinde gode præmier. Lad os sammen gøre samkørsel til del af hverdagen!

De danske lønmodtagere er klart positive over for den grønne omstilling og accepterer at den vil have omkostninger. Det er altså langt de fleste lønmodtagere der forventer at den grønne omstilling kommer til at påvirke dem og deres tilværelse. Men hvordan tilpasser vi det nuværende og det fremtidige arbejdsmarked til den grønne omstilling?

VALUEWASTE – udnyt bioaffaldet til nye produkter!

Kom og hør hvordan indsamlet bioaffald kan nyttiggøres i fremstillingen af lokale og bæredygtige proteiner. Fremtidens klimavenlige fødevarer vil både indeholde insekter og mikrobielle proteiner. Vi har inviteret BUG AMOK til at lave mad baseret på insekter, og der vil være smagsprøver til de besøgende.

Få et Pendlertjek og sammenlign offentligt transport med bil og cykel ud fra økonomisk, CO2 og motionsmæssig grundlag.

Googles datacenter i Fredericia er et af de grønneste og mest energieffektive i verden. Hvordan er det lykkedes? Og hvad er ambitionen nu? Kom og hør om konkrete tiltag, og hvad du selv kan gøre for at træffe mere bæredygtige valg i din hverdag.

Hos Green Tech Center og Green Start Up i Vejle er vi eksperter i at hjælpe grønne iværksættere og start ups med at udvikle deres ideer – kom forbi og få en snak med os om dine muligheder.

Vi vil skabe et rum med et virtuelt hav, hvor man med VR-briller på kan bevæge sig rundt og se og lære om de phytoplankton og processer i dybhavet, der er essentielle for vores klimasystem, men som de færreste kender til eller forstår, da de er meget svært tilgængelige og ultrasmå.

Som Danmarks største grønne service virksomhed har vi både en erfaring og en forpligtelse til at bygge en bæredygtig fremtid for Danmark. Med mere end 156 år erfaring i ryggen arbejder vi med at finde de rigtige bæredygtige løsninger til både kommuner, statslige og private virksomheder. Du vil blive gjort klogere på, hvordan en kommune eller virksomhed både kan være grøn og effektiv, når det kommer til grøn pleje, vintersikring og klimasikring. Vi står også klar til at fortælle om vores erfaringer med genanvendelse af restprodukter og rejsning af klimaskov, der både kan sikre rekreative oplevelser for borgere, sikre grundvandet mod fremmede stoffer, tømmer til byggeri samt optagelse og lagring af CO2. Har du et eller flere grønne arealer har vi også en løsning til hvordan vi nemt og enkelt kan omdanne dem til små eller store biodiversitetsparker, hvor både naturen og dyrene får nye åndehuller i de bynære omgivelser.

Gratis undervisningsmateriale til grundskolen om klimakrisen. 

Vi vil ændre danskernes vaner og skabe mere engagement i klimaet. Vi har derfor lavet en konkurrence, der gør det sjovt at få mere klimavenlige vaner. I 4 uger dyster hold i at tage klimavenlige valg i hverdagen. Dette registreres i vores app, der viser statistik, CO2-besparelse og livescore.

Vores bod er en vogn med en udstilling og scene for lokale klimatilpasnings- og sikringsløsninger.

Livet i havet er truet.
Lillebælt har fungeret som kemisk losseplads i mere 100 år.
Vi vil have et rent hav og ikke et fyldt med kvælstof, fosfor og giftstoffer.

Kom forbi Klimasidens bod og se om du kan blive dagens topscorer i arkadespillet Wastefighter eller måske blive stormester i Klimaquizzen. Klimasiden.dk indeholder mere end 100 tips henvendt til alle, der ønsker at leve grønnere. Vores fokus er på at reducere borgernes klimaaftryk, og vi samarbejder allerede med Furesø og Allerød kommune, der bruger Klimasidens indhold i det daglige kommunale arbejde. Fx bruges siden i arbejdet med klimaambassadører, i folkeskolen og til kommunale arrangementer og workshops.

Del dit bæredygtigheds-råd og vind måske afstemningen om det allerbedste bud.
Lad børnene lave genbrugsting ved det kreative bord.
Og hør og/eller diskutér KristenDemokraternes bud på, hvordan vi løser nogle af klodens klimaproblemer.

Sådan bruger du din have i klimakampen. Landsforeningen Praktisk Økologi giver gode råd til, hvordan du holder på biomassen og fikserer mere CO2 i haven. Resultatet gavner både klimaet og dyrelivet – og så giver det mere tid til at nyde haven i hængekøjen eller måske passe en køkkenhave.

Læs mere på www.oekologi.dk

Investér dine penge direkte i grøn omstilling!
Makari er sat i verden for at accelerere den grønne omstilling og give alle lige mulighed for at bidrage direkte. Kig forbi vores bod og hør hvordan du kommer i gang med at låne dine penge direkte ud til grønne projekter.

Knyt dig til Upcycling

Hos MAKRAM vil du opleve, hvordan du med knytteteknikken macramé kan upcycle kasserede ting og møbler. MAKRAM ET HJEM-standen er som et lille hjem – fyldt med upcyclede møbler – og Stine står “live” og forvandler skrot til godt.
Du kan også selv prøve kræfter med macramé og lave din egen flaskeholder, som du kan have med på farten; selvfølgelig lavet af 100% genbrugsgarn af tekstilrester fra tøjindustrien.

Skab en bedre verden med penge! Kom og få inspiration til, hvordan dine penge kan arbejde for klimaet. I Merkur er vi eksperter i bæredygtige investeringer. Vil du sikre dig, at dine penge gør gavn for kloden, og ikke understøtter fossile selskaber, kan vi hjælpe dig med at give dine penge mening.

Uld som klimavenlig ressource. Vi vil vise og inspirere til at bruge fåreavl og vores danske uld, som der er rigeligt af. Der kasseres endda meget, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Uld er ikke bare uld, vi kan lære at udnytte de forskellige fåreracers egenskaber. Vi vil vise forskellige nye måde at anvende ulden på, hvor vi nytænker både fremstillingsproces og produkter i hele uldens cyklus. Den rå uld som gødning i landbrug og have, vandbesparelse, jordforbedring og gødning – inddragelse af ’affaldsuld’ til bolig og beklædning – viden om og udnyttelse af forskellige fåreracers egenskaber – værdiskabelse af ulden – nye produkter, der ikke skaber affald, fx urner, som kan formulde 100%.

Vi informere borgeren om hvordan de bedst håndterer deres regnvand på egen grund. Herunder de forskellige muligheder der findes. Vi har mock-ups plantebede af forskellige LAR løsninger, diverse plancher der fortæller om LAR, KlimaByen plancher og pjecer.

Ved at fortælle om vandets vej gennem jordlagene, vil vi skabe indsigt i hvordan vi sammen kan beskytte grundvandet.

Transportsektoren udleder mest CO2, men den gode nyhed er, at vi alle kan gøre noget konkret for klimaet ved at ændre transportvaner. Kom og hør, hvad det betyder for klimaet, når vi kører sammen – og hvordan det styrker både fællesskaber og den kollektive transport. Måske bor du i en af de 29 kommuner, vi har aftale med? Så kan du komme i gang med det samme.

Mød Danmarks største naturpark. En marin naturpark med 70 % hav. Vores planet består også af 70 % hav. Hav og klima hænger tæt sammen. Når du er på klimafolkemødet, står du midt i Naturpark Lillebælt, så kom og besøg os og hør mere.

– Hør om ressourcer og biodiversitet i Lillebælt
– Se hvad vi gør for at skabe nye levesteder i havet
– Lær om lokale fødevarer og vores Smag på Lillebælt-ordning
– Vi sælger vores marsvinebamser, hvor overskuddet går til vores marsvinefond
– Vi laver en krabbequiz med små gevinster
– Vi fortæller om oplevelsesmuligheder i naturparken

Mød New Loop, som leverer pant-kaffekopper til hele Klimafolkemødet
New Loop er en startup født af andelstanken. Vi udvikler fremtidens cirkulære pantsystem til takeaway emballage. Vores vision er, at alt takeaway emballage genbruges i et forenet pantsystem, så vi kan reducerer brugen af engangsemballage og ressourcer, der ender i forbrændingen. Vi leverer til events, kaffebarer, restauranter og firmaer. New Loop håndterer emballagen fra opsamling til vask.

Mød os i Interaktionsområdet og læs mere om New Loop her: New Loop (thenewloop.dk).

Vedvarende energi er fremtiden. På Klimafolkemødet vil vores danske og internationale studerende vise demonstrationsmodeller af bæredygtige energiløsninger inden for vind, sol og brint og gennem dialog vidensdeling. Vi vil inspirere andre unge til at involvere sig i den grønne omstilling og uddanne sig inden for bæredygtighed og vedvarende energi.
Vi understøtter FN’s verdensmål og arbejder på at gøre verdensmål til hverdagsmål.

Det skal være nemmere at være grøn end at være ligeglad. Sådan lyder Nykredits budskab, når det gælder den grønne omstilling. Kom forbi Havnegade 9 til en snak om grønne fordele, lån og løsninger – og hvordan vi som foreningsejet virksomhed sammen med vores kunder kan bidrage til, at flere danskere kan bo, køre, investere og drive virksomhed på en mere miljøvenlig måde.

CO2-binding via skovrejsning? Drømmer du om at etablere skov, så kan Nyskovfonden hjælpe dig på vej. Nyskovfonden giver private lodsejere mulighed for at få betalt skovrejsning mod at skoven får status som fredskov. På den måde sikres det, at arealet vil blive ved med at være henlagt til skov og dermed CO2-binding i fremtiden. Kom forbi Havnegade 9 til en snak omkring skov og CO2-binding.

Næste bygger arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer og viser at det godt kan lade sig gøre at bygge en cirkulær og konkurrencedygtig værdikæde med de største aktører i byggebranchen.
Kom og leg med vores genbrugs-byggeklodser, ”byg dit eget skur” og se hvordan vi i fællesskab kan skabe cirkularitet i stor skala – med lokale råvarer og lokale værdikæder.
Vi står sammen med Videnscenter Bolius i en fælles pavillon af genbrugstræ i Interaktionsområdet.

Grønne Nabofællesskaber (GNF) er et borgerinitiativ med lokale selvorganiserede grupper, som hjælper med at sætte gang i den grønne omstilling rundt omkring i landet med flere små 2030 skove, fællesspisning, mere bytteøkonomi og stærke fællesskaber. Vi ved, at der er mange familier og folk rundt omkring i Danmark, der gerne vil bidrage til den grønne omstilling, og som savner nogle ligesindede i nærområdet at mødes med og blive inspireret af.

GNF har derfor til formål at skabe en lokal platform for naboer, der på forskellig vis ønsker at leve mere bæredygtigt. Det er den lokale gruppe selv, der sætter dagsorden og vælger, hvordan de vil gøre det, men de er ikke alene. Vores bevægelse er næsten landsdækkende og har +145 gruppe i 89 kommuner med +7000 medlemmer. Hør også om vores næste Grøn Højskole.

2030skov med Miyawaki metoden, er en i Danmark ny metode som vi udbreder via de Grønne Nabofællesskaber. 5 skove er plantet siden sidste år, yderligere +5 er på ved i efteråret og flere i 2023. Vi planter dem med skoler, i baghaver og i boligforeninger som alternativ til “Vilde blomster” arealer. Skovene vokser hurtigere, binder mere co2 og har højere biodiversitet.

Du kan være med til at bekæmpe klimaulighed

Oxfam IBIS’ bod skal styrke opmærksomheden på den enorme ulighed som eksisterer, når vi både snakker og ser på de konsekvenser som klimaforandringerne medfører. Det vil vi både gøre med konkrete eksempler fra vores partner i det globale Syd – som oplever klimaforandringerne helt tæt på og gennem interaktive spil.

Vi vil vise anlæg og materiale som kan håndtere materiale til genanvendelse direkte fra dem og vi vil vise produkterne herfra.

Region Syddanmarks egen ambulancetjeneste viser to nye elektriske køretøjer frem og fortæller om elektrificering af flåden, samt den grønne omstilling af sygehusene.

Besøg boden for en snak om reparationer og om hvordan du kan blive en del af vores hurtigtvoksende reparationsfællesskab med over 70 caféer i Danmark. Vi holder også pop-up reparationscafe og minikurser i reparation af dine egne ting. SMID IKKE UD – NÅR NU DET BLOT SKAL RETTES UD.

Sedas Plantekøkken fremstiller alsidige plantebaserede smørepålæg såsom saltede og søde hummus og nøddesmør. Produkterne er lavet med ingredienser af høj kvalitet og fyldt på genanvendelige glaskrukker. Plantebaseret spisning behøver ikke at være kedeligt! Kom og smag vores lækre produkter, som er hjemmelavede, indeholder næringsrige råvarer og er helt uden tilsætningsstoffer.

Det danske fashion brand SIG LUND står klar til at vise, hvilken rejse deres produkter gennemgår, når kasseret arbejdsbeklædning bliver upcyclet til smukke modedesigns. Alt foregår lokalt i Danmark, og visionen er at bruge alt det gode, som allerede er sat i verden, og udnytte det til at skabe nye produkter, der kan leve et langt og godt liv.

Jeg har lavet en serie af verdensmålsplakater, der har til formål at fremme forståelsen af de forskellige verdensmål til elever rundt omkring i de Danske skoler.

SparEnergi er Energistyrelses rådgivningstjeneste og vores overordnede formål er at hjælpe danskerne med at spare energi. Dette ønsker vi at gøre til Klimafolkemødet, og dermed bruge boden til at informere om hvordan man kan minimere sit el- og varmeforbrug ved eksempelvis at skifte varme-type, ændre forbrugsvaner, udføre energirenoveringer i hjemmet eller på arbejdspladsen mf.

Derudover kan vi vejlede ift. Hvilke muligheder der er for at få tilskud til energisparende projekter/tiltag. Målrettet kommunerne vil vi informere om muligheden for et samarbejde med SparEnergi om energirådgivning i de enkelte kommuner. Ideen er at lave forskellige indslag i løbet af dagen, som henvender sig til forskellige målgruppe (private / offentlige institutioner) og/eller adressere forskellige problemstillinger/tematikker. Vi kunne derudover også godt være interesseret i at holde oplæg eller lign., hvilket kan omhandle flere forskellige tematikker indenfor det overordnet felt ‘SparEnergi’.

Gennem Nord+ har STU Middelfart og Ado Lyngep Atuarfia fra Aasiaat i Grønland samarbejdet om, hvordan unge med særlige behov oplever klimaforandringer i henholdsvis Danmark og Grønland. Med udgangspunkt i FNs verdensmål, har vi besøgt hinandens lande og lært om livsvilkår, kultur, natur, klimaforandringer og klimatiltag.

Fremtidens grønne helte – kender du din karrierevej?
Du kan blive en af fremtidens grønne helte!
Kom og få viden om de mange spændende muligheder for uddannelse i Sydjylland, der åbner døre for en bred vifte af grønne karriereveje. Mød en klimahelt, udforsk din egen vej og deltag i fede konkurrencer.

PtX, grøn energi og sektorkobling i Trekantområdet, sammen med en række af TEAS partnere prøver vi folde temaet ud.

Fremtidens grønne helte – kender du din karrierevej?
Du kan blive en af fremtidens grønne helte!
Kom og få viden om de mange spændende muligheder for uddannelse i Sydjylland, der åbner døre for en bred vifte af grønne karriereveje. Mød en klimahelt, udforsk din egen vej og deltag i fede konkurrencer.

Visualisering og konceptualisering af omdannelsen fra lokalt affald til High End møbler og interiør.

I Ungeklimarådet bringer vi nytænkning ind i dansk klimapolitik og giver klimaministeren input til fremtidens klimaløsninger – men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for alle unges gode og kreative løsningsforslag. Vi tager imod inputs og fortæller om mulighederne for at deltage i lokale ungeklimaråd.

‘Klima-Vanebrud’ er omdrejningspunktet i Vanebrudspalæets mobile saloner på Klimafolkemødet 2022. Her kan kommuners klimaafdelinger, ambitiøse arbejdspladser, handlingsparate borgere o.m.a. opleve smagsprøver på ’Elevernes-, ’Familiens-’ og ’Arbejdspladsens KlimaTopmøde’. Løsninger, som gør det konkret for os alle at bryde vigtige klimavaner. Kortlæg f.eks. DIN udledning i vores raffinerede borger-CO2-regnemaskine. Delegationer kan forhånds-tidsbestille et energifyldt salonboost på hansen@vanebrud.dk. Vær også med til at omdanne Klimafolkemødets maaange, vigtige input til et struktureret, fælles Vanebrudskatalog.

Her kan du undersøge hvordan du kan blive en mere ansvarlig forbruger. Se konsekvenser af dine daglige valg på klimaet, blandt andet på en helt ny augmented reality app.

Vores elever vil i samarbejde med forskellige supermarkeder lave mad af rådvarer, som er kasseret.

Videncentret Bolius vil være til stede under hele Klimafolkemødet i vores bod i Interaktionsområdet. Her kan man som besøgende se og røre ved forskellige byggematerialer og samtidig gætte på materialernes klimaaftryk.
Derudover kan man få inspiration til at bo mere bæredygtigt og stille spørgsmål om boligen direkte til vores eksperter.
Boden er en udstillingspavillon, arkitekttegnet af Næste og bygget af genbrugsmaterialer. 

Vi vil informere og oplyse om spiseligt ukrudt og at luge haven eller den vilde natur for invasive planter eller ukrudt kan være en bæredygtig måde at få mad på!

Under hele Klimafolkemødet kan du få slukket din tørst i Wetap’s Vandbar. Her kan du gratis fylde din drikkeflaske med iskoldt lokalt postevand. Godt for miljøet!
Vi fremviser en ny type drikkevandspost med fokus på hygiejne, med håndfri betjening og automatisk rens mellem hver tapning. Perfekt til bymiljøer, parker, skolegården, sportshaller, festivaler og events.

Nyhedsbrev

Følg med...

Hold dig opdateret om Klimafolkemødet og få tilsendt alle de vigtigste informationer inden det hele går løs!