Det kan du også opleve

Boder

Oversigt over boder

Ny banebrydende løsning i Danmark, der bygger på genbrug af vejens eksisterende materialer. En meget klimavenlig metode, som bidrager til den grønne omstilling og kan bidrage til kommunernes klimamål på 70% CO2 reduktion i 2030.

Løsningen, BSM (bitumen stabiliseret materiale) foregår i én proces på vejen. Der er ingen opvarmning af materialer, ingen transport af nye materialer og ingen brug af nye råstoffer.

ausfahrt.com er et klimapositivt rejsebureau, hvor jeg for hver bil jeg sender til Tyskland, også planter et træ i de danske folkeskove for at udligne Co2 forbruget over tid. Har købt elbil og nu også fokus på ophold, hvor man kører på #ferieielbil.

For mig handler det om, at man ser klimaet i bred forstand med fokus på bæredygtighed i social, økonomisk og miljømæssig forstand.

 

Materiale om fossilgas og andre klimaskadelige energiformer.

Hverdagsaktivisme med klimatosser fra nær og fjern. Quiz, snak og gadeteater. Strik, sang og samtale, Catwalk og klimablues. Og meget andet…

Boblberg – En fællesskabsplatform, med muligheder for at finde venskaber og fællesskaber i alle former.

Motorveje nok!

Danmark er det land i EU, der har flest kilometer motorvej pr. indbygger. De mange nye motorveje i infrastrukturaftalen i år står i direkte kontrast til klimaloven, og den grønne omstilling vi står overfor. Kom og mød de mennesker der allerede har fået nok af motorveje og de mennesker, der i dag står til at få ødelagt deres hjem og lokal område pga. bl.a. støjgener.

Delebiler er ikke et storbyfænomen.

Mens mange tror, at delebiler kun kan være rentable i de store byer har et landsbydelebilskoncept sneget sig under radaren og er i dag virkelighed i mange landsbyer. Hør hvordan borgere kan tage initiativ og hvordan der skabes en rentabel forretning på det, når pris og tilgængelighed er de to vigtigste parametre for at brugerne sælger bil nr. to og hopper over i en delebil.

Dansk produceret garn fra danske naturplejende får. Garnet farves med invasive planter. Klimavenlig, miljøvenlig og dyrevenlig produktion.

“Jeg tager skraldet.”

Lise Vestergaard er en af de få TRASH ARTISTS vi har herhjemme. I alt hvad hun skaber søger hun at bruge kunsten som bæredygtig formidler, hvad end der er tale om et gavlmaleri, virksomhedskunst eller kunst til private. I billedserien ‘Rare and common species’ er det dollarsedler hun genbruger og forvandler til et stykke natur.

50% af salg går til Verdens Skove.

 

 

Havhaven Bælthaven vil fortælle om erfaringerne med opstart af en havhave og om arbejdet med dyrkning af muslinger og tang i Lillebælt.

I Region Midtjylland arbejdes der for at skabe en klimarobust og bæredygtig region gennem helhedsorienterede indsatser og tværgående samarbejder med bl.a. VIA University College.

Kom og besøg os i vores “Tiny office” hvor du bl.a. kan høre om klimatilpasningsprojekter, som den innovative klimavej, der både kan dræne regnvand fra vejbanen og udnytte nedbørens varmeenergi. Du kan også høre om regionens arbejde med at reducere energiselskabers CO2-udslip og sikre højere energieffektivitet, eller du kan høre om regionens arbejde med skabe bæredygtige hospitaler.

VIND dit eget afrikanske træ, kom forbi CIRCLE-use’s bod og se om du gætter rigtigt – træets udvikling vil kunne følges de næste 7 år.

Virksomheder/privatpersoner med fejlbehæftede varer og restpartier, som normalt sendes til forbrændingen, skal have et bæredygtigt alternativ til smid-væk-adfærden. Donerede ting og ydelser kommer direkte til gavn for de fattigste i verden.
Ting bliver istandsat af frivillige/udsatte og gør nytte igen, det skaber muligheder/jobs og håb for de fattigste og samtidig mindsker vores fælles CO2-aftryk.

CLEAN er Danmarks miljøklynge og vores vision er, at danske virksomheder skal være verdensførende inden for miljøområdet.

I Danmarks miljøklynge mødes både dem som udvikler miljøløsninger og dem, som har behov for at løse miljøudfordringer – her skaber vi klimahandling sammen.

Kom forbi til en snak om, hvilken rolle teknologi, innovation og SMV’erne spiller i den grønne omstilling. 

Kom forbi Informations bod på Klimafolkemødet og skriv dig op til vores avis, så får du 1 mdr. gratis avis, som stopper automatisk.

DMI præsenterer Klimaatlas og Nationalt Center for Klimaforskning.

Sammen med forbrugerne tager vandværkerne ansvar for den grønne omstilling – i fællesskab beskytter vi grundvandet.

Fælles om klimaet.

Vi løser klimakrisen når vi gør det sammen.

Bliv en del af løsningerne hvor du bor og tag din nabo med!

Hør om hvordan du kan gøre forskel lokalt og kan få andre med.

Vi præsenterer borgerbevægelsen Det Fælles Bedste og vores aktiviteter i form af Folketræf, Folkeavis, Klimaambassadører, Transportens Folkemøde, Netværk, Omstillingsinitiativer i lokalområder osv.

Store, tunge, larmende diesel-lastbiler rimer ikke ligefrem på grøn omstilling og rent luftmiljø – eller hvad? Tænk hvis lastbiler kunne rense luften vi indånder for skadelige partikler, uden udledning af drivhusgasser.
Lyder det som science fiction? Besøg Dinex som byder på fadøl, grillpølser, spændende indlæg, quizzer, og åbent hus – og opdag hvordan innovativ dansk teknologi effektivt renser udstødningsgas på 350.000 lastbiler verden over, og hvordan selv aldrende lastbiler bliver helt klima-neutrale.

DjøfereForFuture inviterer til netværk og videndeling. Lad os inspirere hinanden til, hvordan vi er med til at drive den grønne omstilling gennem vores arbejdsliv. Vi glæder os til at møde dig – djøfer eller ej!

Affaldssortering til megaevents.
Hvordan lever man som eventarrangør op til øgede kommunale krav om affaldssortering?
Vi oplever, at det bl.a. er udfordrende pga. manglende materiel.

Don’t Waste It er skabt på skuldrene af hands-on-erfaring med sortering på megaevents. Konceptet bidrager til at få affaldssortering ud over rampen, fordi det er nemt for brugerne og driften bag. Det bidrager til et renere i morgen.

Sorteringssystemet er udviklet med støtte af Omstillingspuljen.

EcoTree ønsker at demokratisere de europæiske skove. De har udviklet en model, hvor både privatpersoner og virksomheder kan eje træer, mens EcoTree tager sig af opkøbet af jorden og skovdriften. EcoTree dyrker skove for at absorbere CO2, beskytte biodiversiteten og erstatte klimatunge materialer som beton, plastik, stål og alumnium. Med deres bæredygtige model, er der ingen grænser for, hvor meget af Europa, der kan være dækket af skov inden længe.

Erhvervshus Sydjylland er knudepunkt for grøn erhvervsudvikling i de tretten sydjyske kommuner. Vi har tæt kontakt til landdelens store og små virksomheder og gennem sparring og vejledningsforløb understøtter vi virksomhedernes vej mod bæredygtighed og grøn omstilling.

Kom og mød Ta’Med teamet og hør mere om FDM’s samkørsels app Ta’Med.

Vi fortæller om samkørsel, adfærdsændring og fordelene ved et samarbejde, for virksomhed, uddannelsesinstitution, kommune, trafikselskab og region.

Kan du ikke vente, kan du altid gå ind på vores hjemmeside https://fdm.dk/ta-med

Vi glæder os til at se jer.

Vi vil sætte fokus på de faglige uddannelser og vigtigheden i at der er flere unge der vælger at blive nogle af de faglærte der skal bygge fremtidens grønne omstilling. I boden vil vi have fokus på dette, herunder verdensmål nr. 4 (Kvalitetsuddannelse),8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst) og 13 (Klimaindsats). Vi vil sætte fokus igennem en quiz og informationer om uddannelserne.

Klimakrisen stiller nye krav til politikudvikling og beslutningstagning. I den forbindelse er folkelig opbakning, ejerskab og engagement nødvendigt for at sikre en demokratisk, klog og retfærdig grøn omstilling. Hør mere om Teknologirådets arbejde med demokratisering af den grønne omstilling, herunder inddragelse via klimaborgerting på nationalt og lokalt niveau. Teknologirådet har faciliteret det nationale danske klimaborgerting og har 30 års erfaring med borgerinddragelse fra lokal til international kontekst.

Prøv en elbil og sammenlign bredt udvalg venligst udlånt af forhandlere og importører – få gode råd vedr. opladning – hør om elbil som delebil – oplev elbil-nostalgi.

Fokus på fællesskab.

Videreudvikle Organic Farming Projekt i Kenya ved opbygning af borgerfællesskab om projektet i nærområdet.

Fortsætte indretning af model- og inspirationshave på Cheptigit Primary School.

I samarbejde med Brenderup Højskole i et 3 årigt projekt at opbygge et voksenundervisningsunivers med fokus på fællesskab om grøn udvikling og bæredygtighed.

Historien om hvordan Fremtidens Miljø har fået over 500 aktionærer til at bidrage til miljø- og klimaprojekter. Ved hjælp af crowdfunding er det lykkedes at rejse 2 mio. kr. til udvikling af pesticidfrie, miljø og klimavenlige maskiner til ukrudtsbekæmpelse. Fremtidens Miljø fik de første Weed Fighter maskiner på markedet i foråret 2021.

Fyens Stiftstidende og Melfar Posten holder åben redaktion.

FynBus ønsker at deltage med det formål at oplyse om hvordan man nemmest og billigst kan benytte den offentlige transport. På den måde ønsker vi at inspirere borgerne til i højere grad at lade bilen stå og bidrage til den grønne omstilling med mindre C02 og trængsel til følge. Via vores hjemmeside https://fynbuspendlertjek.dk/ vil vi på standen kunne give en individuel sammenligning af borgerens rejsemønster til og fra arbejde/studie.

Vi bygger en bæredygtig fremtid – med naturen som partner. Det er vores vision, og den udlever vi hver eneste dag. Kom forbi til en snak om hvordan Hedeselskabet kan hjælpe med at øge naturens biodiversitet, sikre bæredygtig anvendelse af naturens knappe ressourcer og begrænse CO2-udledningerne.

FROM TRASH TO TREASURE

 

”Vi holdt op med at se plastaffald som et problem og begyndte i stedet, at se det som den ressource det er. Nu laver vi design møbler fremstillet af husholdnings plastaffald.”

 

Designmøbelvirksomheden HOUE har i samarbejde med de førende danske virksomheder indenfor genanvendelse af plastik gjort det muligt, at plastaf­fald fra husholdninger kan indgå i en cirkulær livscyklus og blive up-cyclet til nye smukke design møbler.

Hydrovertic systemerne er designet til at gøre det let for eksisterende drivhus landbrug at skalere vertikalt, uden store omkostninger til omlæg og produktions stop. Det har flere fordele for landmanden, der kan begrænse deres udløb af nærende stoffer, forøge deres produktions areal og konkurrere imod stigende import af grønt fra udlandet.

Hvem husker 2. juli for 10 år siden?

I København trak bilerne kølvand, dæksler sprang op og toiletter flød over… Det fascinerende skybrud ødelagde for 6 mia.

Klimalancen udbreder klimatilpasning til private matrikler. Enkle løsninger til skybrud og smukke til al regn. I samarbejde med myndigheder og private, gør vi huse og byer beredte til de næste skybrud.

Klimalancens løsninger er bæredygtige, samfundsøkonomiske og effektive alternativer til udvidelser i kloaknettet.

Kom forbi Klimasidens bod og se om du kan blive dagens topscorer i at sortere skrald i arkadespillet Wastefighter, eller få en snak om hvordan du som borger kan reducere dit klimaaftryk. Måske mangler du overblik og idéer til hvordan du kommer i gang? Klimasiden.dk indeholder mere end 100 tips, der kan hjælpe dig med at prioritere din indsats. Alle tips er naturligvis underbygget med tal og kilder.

Koldings grønne økosystem inviterer til deltagelse. Virksomheder, kommune, skoler, kulturaktører, foreninger og ildsjæle arbejder sammen om den grønne omstilling. Vi demonstrerer virksomhedernes grønne løsninger, holder oplæg på tværs af sektorer og brancher og inviterer Klimafolkemødets deltagere ind i designprocesser om fremtidens cirkulære samfund. Mød blandt andet Grøn Expo, Bæredygtighedshuset, BærDet, Kolding GreenStreet, GreenKolding og mange flere fra vores grønne økosystem.

KD vil arbejde for patienters, pårørendes og ansattes trivsel i sundhedsvæsenet.Ligeværdighed mellem fysiske og psykiske sygdomme. Anerkendelse af sundhedspersonalets kompetencer og arbejdsmiljø. Flere følge-hjem ordninger så det regional-kommunale samarbejde styrkes. Flere hospice pladser, især for børn.

Deltager med Kutter Anton og projektet “KystensParlament”, telt på havnen og i samarbejde med Klimabevægelsen NOAH – Institut for Evige Utopier.

Hvordan undgår vi greenwashing?

LETZ CERTI sætter fokus på aktørerne inden for bæredygtig omstilling af samfundet, og på hvordan tiltagene dokumenteres, så de skaber troværdighed.

Hvem bør de vigtigste forandringsagenter være i den bæredygtige omstilling: lovgiverne, virksomhederne eller forbrugere? Og hvilken rolle spiller ngo’er, videnskab og medier?

Vi lægger op til dialog, indsamler konstruktive ideer og holder et særligt og kærligt fokus på samspillet mellem Verdensmålene og tredjepartsorienterede mærkeordninger.

I Liberal Alliances Ungdom sigter vi efter en bæredygtig og markedsdrevet klimapolitik. Ansvaret og betalingen skal ligge hos forureneren, fordi det er forureneren der forvolder skaden. Så lad os løse klimaproblemerne med mere privat ejerskab og markedsbaserede løsninger, og minimere den statslige indblanding. Kom og hør mere om de liberale klimaløsninger og om hvordan vi når 70% CO2-reduktion i 2030, ved Liberal Alliances Ungdoms bod ved klimafolkemødet!

Besøg Lifeshelter på Klimafolkemødet og oplev den bæredygtige bolig, som er en innovativ del af løsningen i forhold til at løse udfordringer i udviklingslandene. Her vil der med afsæt i den nye udviklingspolitiske strategi ”Fælles om verden” være debatter mellem politikere og fagfolk samt mulighed for dialog om vigtige emner som klimaflygtninge, mobile sundhedsløsninger og samt partnerskaber i udviklingspolitikken.

CDK/LDC boden er en hybridbod med fokus på cirkulær økonomi og fysiske cases der bidrager til fortællingen om, hvordan Cirkulær Økonomi kan tænkes ind i produkter, logistik, materialer o.l. I boden formidler vi mulighederne for grøn omstilling og dets forretningsmæssige muligheder for virksomheder og andre interessenter. Boden vil både repræsentere Socialfondsprojektet Cirkulære Digitale Kompetencer samt Lifestyle & Design Cluster.

Make It Good Again ønsker at gøre om med køb-og-smid-væk-samfundet, ved at gøre reparationer mere tilgængelige og øge levetiden på vores forbrugerprodukter. Det gør vi via vores platform makeitgoodagain.dk, hvor vi forbinder forbrugere og reparatører.

Penge skaber udvikling og bæredygtighed. Se hvordan du kan bidrage til en bedre verden.

METRO THERM har leveret varme og varmt vand til Danmark i næsten 100 år. Vi forhandler varmepumper, varmtvandsbeholdere, fjernvarmeunits og tilbehør til vores varmeløsninger. Vores produkter kan bruges i alle typer byggeri og er kendte for at være af høj kvalitet og nemme at installere.

Start-ups fra SDU.

Mewalii:
Gør verden grønnere et bind ad gangen. Opdag hvordan du kan gøre verdensmål til hverdagsmål.

NAUST Robotics:
NAUST Robotics drastically increases yield in agriculture, by preventing bird damage and analyzing data, using a completely autonomous “drone-in-a-box” platform.

FASKINER – GODT/DÅRLIGT FOR DRIKKEVANDET?

Regnvandet skal ud af kloakkerne, men hvorfor er det egentlig ikke altid en god ide at bygge en faskine i haven? Under faskinerne dannes grundvandet, som vi bruger til drikkevand og det skal vi passe på. Det vand, der havner i faskinen, indeholder rester af stoffer. Nogen af de stoffer er skadelige for drikkevandsforsyning. Kom og se hvor du kan etablere faskiner i forhold til drikkevandet.

Kom og hør om håndtering af regnvand på egen grund – LAR (Lokal Anvendelse af Regnvand). Her er mulighed for at se og høre om forskellige regnvandsløsninger (mock-ups med regnbed, permeabel belægning og grønt tag). I kan få god vejledning af erfarne Klimaentreprenører, som kan fortælle om de forskellige muligheder der er, for at bruge jeres regnvand på en god miljømæssig måde. Der er også mulighed for at se og høre om KlimaByen – Danmarks Smukkeste Klimatilpasningsprojekt.

Få mere viden om mental sundhed og mental bæredygtighed – og bliv klogere på, hvordan du holder dig selv mentalt sund livet igennem. Hør også om de forskellige tilbud, som Middelfart kommune rummer ift. mental trivsel.

Lysegrøn eller mørkegrøn? Måske har du lyst til at gøre mere for den grønne omstilling. Måske er du mere optaget af vilkårene for vores børn, ældre og syge medborgere? Kik forbi den radikale bod hvor du kan møde politikere og frivillige, se opskrifter med muslinger og tang fra Lillebælt, se lokale truede dyrearter og ikke mindst fortælle hvad du er optaget af.

Besøg boden og hør om Mødrehjælpens lokalforening i Middelfart, der driver Mødrehjælpens Børnetøjsbutik – en genbrugsbutik, hvor overskuddet går til lokale aktiviteter, blandt andet Rullende Kagemand, Måltidet, Fra Garn til Barn, jule og sommer aktiviteter m.m. Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, der har brug for rådgivning og støtte til at skabe et trygt og udviklende forældreskab.

Gør din hverdagstransport grønnere.

I Danmark køber vi flere og flere biler. Det er skidt for klimaet, og vi spilder tid på vejene. De mange tomme sæder i bilerne udgør transportspild, og det kan vi bekæmpe sammen ved at køre sammen. Kig forbi nabogo og find ud af, hvordan du kan bevæge dig bæredygtigt i hverdagen. Så er du godt klædt på til at deltage i quizzen og vinde præmier. Se også nabogo.com.

Mød Naturpark Lillebælt, Danmarks største naturpark. 70% af parken er hav. Hvordan kan vi arbejde med havets natur og klimavenlige løsninger fra havet? Smag på tang og mød Lillebælt under overfladen. Byd ind med ideer til, hvordan vi bæredygtigt kan bruge havet til klimahandling.

Cirkulært iværksætteri-samarbejde.

Hvordan kan samarbejde mellem dem, der tager skraldet og dem, der starter egen virksomhed, skabe nye grønne løsninger og cirkulær udvikling? Hos Odense Renovation A/S skaber ’Cirkulær i Odense’ synergi og nye løsninger hos både iværksættere og affaldsselskab; Lad dig inspirere af Papirværks klimaberegningsmodel, , prøv Akuja’s vokalboks og Regndans’ spil om at redde ressourcer – eller snak om klima og zirkularitet i Timbernest’ dialogmøbel.

Mød Omstilling Nu og vores forskellige initiativer Grønne Nabofællesskaber, Miyawaki skove Danmark og Omstillingscaféer.

Vi har +50 lokale Grønne Nabofællesskaber rundt om i hele Danmark, flere på vej.

Der bliver plantet en lille håndfuld Miyawaki skove i Danmark til efteråret. Flere på vej.

Vores Omstillingscaféer findes pt. i København og i Middelfart. Flere på vej.

Kom og hør hvordan du kan komme igang lokalt hos dig. Vi ses.

INSEKTHOTELLER.

PS Contact er en privat servicevirksomhed, der supplerer og styrker kommunen i arbejdet med socialt udsatte borgere. Vores beskyttet beskæftigelse og STU har det sidste halve år lavet insekthoteller for at give insekterne en hjælpende hånd i jagten på føde og levesteder for derved at påvirke naturen i positiv retning. Vores insekthoteller bliver primært lavet af genbrugsmaterialer for at begrænse de klima- og miljømæssige udfordringer, som verden står overfor.

Den grønne omstilling: Fra klimaaktivisme til klimahandling.

Med under 10 år tilbage til at nå 70% reduktionsmålet er det NU vi skal se klimahandling. Derfor inviterer Radikal Ungdom på en snak om hvordan vi i på tværs af landsdele, generationer og ideologier rykker på den grønne omstilling og gør vores verden bedre. Kom med alle dine klimabekymringer, seriøse overvejelser og gode idéer, så kommer vi med kaffen og tager snakken.

Vi sikrer genanvendelsen af flamingo for din virksomhed, kommune eller affaldsselskab.

Gennem vores patenterede system sikrer vi at alle kan aflevere deres flamingo og se med det samme at de har afleveret et produkt der kan genanvendes 1:1.

Vi sparer miljøet for 2,58 kg CO2 og 46 L vand for hver indsamlet kg flamingo. Ligeledes har vi også løsninger til pap og plast.

Besøg os, så finder vi den løsning der passer dig.

RecyclePit.com.

RE-ZIP tilbyder e-handlen et reelt bæredygtigt alternativ til engangsemballage. Via RE-ZIP’s patenterede foldbare emballager, der kan cirkuleres op til 30 gange og returneres i postkasser og pakkeshops, reduceres CO2 udledning med op til 88%.

Tør du handle når du handler?

Hvordan kan du som forbruger hjælpe til med at forbedre miljøet og forbedre klimaet gennem dine daglige indkøb?

Hvordan hjælper og hvilke tiltag gør vi i Salling Group/Føtex, for at gøre det nemt at understøtte denne udvikling?

Klima og folkesundhed hænger uløseligt sammen. Det er tydeligt ude i verden, hvor bl.a. forhøjet vandstand, tørke og hungersnød relaterer sig til forandringer i klimaet. Selvom at konsekvenserne ikke er så monumentale i Danmark endnu, er der potentiale i en styrket kobling mellem klima og sundhed i den offentlige sektor. Til dette arbejde kan Verdensmålene være et fælles sprog, der samler os på tværs og muliggør fremtidens sundhedsindsatser.

Mød TV 2 Fyn: Hvordan skal TV 2 Fyn dække klimaet? Kig forbi og fortæl os, hvad du synes. Bonus: Meld dig ind i Den Fynske Redaktion og få en bæredygtig vandflaske.

Underflod er et nyetableret dansk designbrand som er opsat på at revolutionere møbelbranchen med en ny og cirkulær tankegang.

Vores første produkt er serveringsbakken Hermod som i høj grad lever op til denne filosofi.

Vores produkter er håndlavede og produceret af genanvendte materialer i højeste kvalitet. Dette indebærer bl.a. træ, håndplukket fra lokale genbrugsstationer og 90% genanvendt aluminium. Vi leverer produkter i kompromisløst design og kvalitet med god samvittighed.

VANEBRUD FOR KLIMAET

Kom indenfor i vores eventyrlige vogn og oplev Aarhus-modellen ‘Vanebrud for Klimaet’. Der er tale om små Klima-Topmøder, som kan involvere tusindvis af borgere og medarbejdere i at lykkes med CO2-reduktion.

Tiden er knap hvis vi skal holde os inden for klimabudgettet.

Et af de nemmeste værktøjer vi har er at ændre hvad vi putter på tallerkenen. Men hvordan ændre vi vores madvaner og for vores lokale landbrug med på omstillingen?

Kom forbi til en snak og en kop kaffe omkring hvordan vi i fremtiden kan bruge det danske landbrug og jordforvaltning som en motor i den grønne omstilling.

Vestre Skole går i gang med at lave skolegården om til Byens Rum.

Vi vil gerne fortælle og vise, hvordan vi laver et bæredygtigt og klimavenligt rum, hvor bevægelse, leg og læring også er en central del af projektet.

Herudover vil Vestre Skoles Klimavejleder Rune Thrane Amby sammen med elever fra skolen anrette forskellige eksempler på bæredygtig mad med rådvarer fra lokale dagligvarebutikker.

Kom og smag!

Videncentret Bolius har i samarbejde med Brenderup Højskole, Middelfart Kommune og foreningen Affaldsfri Middelfart bygget et skur i genbrugsmaterialer. I skuret kan du torsdag-lørdag møde Videncentret Bolius’ fageksperter og stille spørgsmål til, hvordan du kan få en bedre, sundere og smukkere bolig med et lavere klimaaftryk. Skuret færdigbygges på klimafolkemødet i løbet af torsdagen, hvor man vil kunne opleve byggeprocessen.

Klima er vores fælles udfordring og dét ved vi i Volt. Volt er det første paneuropæiske parti i Europa og vi deler vores bedste løsninger direkte med hinanden så vi kan komme fremad. Ved folkevalgte på lokalt, nationalt og europæisk plan er vi helt enige med Klimafolkemødets vision. Vi er på Klimafolkemødet for at lære mere og for at få gode råd og erfaringer og tage dem med ud i Europa. Stronger Together. Bogstaveligt talt.

WeUse er en app der gør det muligt for beboere i boligforeninger og kollegier at dele/ udleje ressourcer i sikre lukkede netværks-/samfund. Det kan være alt fra en boremaskine til et brætspil. Vi har gjort det nemt og sikkert at låne/leje fra hinanden. Vi skal have folk til at forbruge mere bæredygtigt og genopbygge tilliden blandt de mennesker vi bor tæt på. Kom forbi vores bod og hør mere!

Få inspiration og vejledning på Ørum Advice´ stand om, hvordan man implementerer FNs Verdensmål i virksomhedens strategi ved hjælp af det innovative koncept ”SDG Red Dot Session”, som starter med FNs Verdensmål og ender med virksomhedens egne mål. Bliv klogere på, hvilke tendenser vi ser lige nu i forhold til det offentliges bæredygtige indkøb, der har konsekvenser for din virksomhed. På www.orumadvice.dk kan du finde nærmere info.

Vi er klimabevidste men er vi indeklimabevidste?

Det er ikke noget nyt at indeklimaet i 90% af landets folkeskoler er for dårligt. Der er bare ikke er sket noget siden 2016, hvor det kom frem. For at vi kan kalde os et videnssamfund kræver det at vores børn har de bedste forudsætninger for læring og trivsel.

Vi har knækket koden til et sundere indeklima med adfærd, læring og innovativ teknologi.

Nyhedsbrev

Følg med...

Hold dig opdateret om Klimafolkemødet og få tilsendt alle de vigtigste informationer inden det hele går løs!