Nyhed

4000 unge skal debattere klimaløsninger i Middelfart

Tuborgfondet donerer 3.7 mio. kr. til at uddanne 4000 unge fra forskellige ungdomsuddannelser i at debattere konstruktivt om klimakrisen. Samtidig sikrer det en stærk repræsentation af unge på Klimafolkemødet.

Tuborgfondets donation betyder, at 4000 unge fra hele landet i løbet af de næste fire år kommer til Klimafolkemødet i Middelfart. Her skal de sætte dagsordenen og sammen med eksperter og beslutningstagere debattere løsninger på klimakrisens udfordringer gennem forløbet RYK Klimaet.

For danske unge er klimakrisen det største samfundsproblem. Derfor bakker vi i Tuborgfondet op om unge, når de engagerer sig i at påvirke klimadagsordenen. Det er stærkt, at Klimafolkemødet vil engagere unge fra mange forskellige ungdomsuddannelser, så vi kan få så mange unge med som muligt, også unge der normalt ikke ville kaste sig ud i at deltage i den offentlige debat,” siger Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet.

Unge udebliver i debatten
I dag viser forskningen, at unge i stigende grad trækker sig fra de etablerede offentlige debatter.I en undersøgelse Gallup har gennemført i 2021, står det klart, at unge er den gruppe, der blander sig mindst i den offentlige debat. Mens 27% af danskerne på 60 år eller ældre gerne giver deres mening til kende offentligt, er det 21% af de 36-59-årige og kun 13% af de 18-35-årige, der kaster sig ind i debatten i et offentligt forum.

Forløbet RYK Klimaet er udviklet for at hjælpe de unge til at få en afgørende stemme i den offentlige klimadebat. Gennem forløbet bliver de unge klædt på med viden om klimaet, og de får kompetencer til og erfaring i at debattere konstruktivt om klimaet.

Uddannelse skal klæde unge på til at debattere
Over de næste fire år vil RYK Klimaet engagere 4000 unge på ungdomsuddannelser i hele landet gennem et undervisningsforløb, der tager afsæt i både viden om klimaet og viden om, hvordan man argumenterer, tager ordet i en stor forsamling og sætter dagsordenen. Forløbet afsluttes med, at de unge selv arrangerer events og debatter på Klimafolkemødet, og hvor de mødes med eksperter og beslutningstagere og debatterer mulige løsninger på Klimakrisen i et konstruktivt og løsningsorienteret format på Klimafolkemødet i Middelfart.

Borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd glæder sig over de mange unge, der gennem RYK Klimaet på Klimafolkemødet bliver klædt på med demokratiske kompetencer til at deltage aktivt i den offentlige klimadebat: ”Med bevillingen fra Tuborgfondet kan vi i Middelfart skabe videns-fællesskaber, som de unge kan se sig selv i. Gennem forløbet RYK Klimaet får de unge kompetencer, viden og erfaring til selv at sætte dagsordenen og aktivt deltage i den demokratiske samtale om, hvordan vi løser klimaudfordringerne.”

Forløbet RYK Klimaet er udviklet af ekspert i konstruktiv og involverende debat Gerd Maria May fra Room of Solutions i samarbejde med blandt andet professor i Klimaforandringer, Sebastian Mernild fra Climate Cluster på SDU. Forløbet blev testet på Klimafolkemødet 2022 med deltagelse af unge fra blandt andet Middelfart og Ingrid Jespersens gymnasier.

Julia Christiansen og Amèlie Toft Urbain var med som elever på RYK Klimaet i 2022: “RYK-klimaet var et spændende læringsforløb, og det var yderst relevant, at vi konkret blev inddraget i debatten om fremtidens løsninger på klimaudfordringerne. Ofte lukker man øjnene over for klimakrisen, men her blev vi tvunget til at tage stilling i de svære dilemmaer,” siger Julia Christiansen og Amèlie Toft Urbain 3.a, Middelfart Gymnasium og HF.

Gymnasielærer Anders Frikke fra Middelfart Gymnasium var med i RYK Klimaet i 2022 og anbefaler andre at komme med næste år: “Det handler om at flytte de unge i samtaler og diskussioner om fremtidens løsninger på klimakrisen. RYK-klimaet er banebrydende, fordi det lægger op til en positiv inddragelse i stedet for dommedags-snak. Vi skal se mulighederne i klimakrisen til at skabe en bedre og mere retfærdig verden – lokalt og globalt,” siger Anders Frikke, gymnasielærer Middelfart Gymnasium.

Læs mere om forløbet RYK Klimaet og kontakt os, hvis du vil vide mere.

Fakta:

  • Tuborgfondet donerer 3,77 mio. kr til forløbet RYK Klimaet.
  • 4000 unge fra ungdomsuddannelser i hele landet skal gennem de næste fire år på deres uddannelse undervises i at sætte dagsordenen, facilitere og aktivt deltage i at debattere klima konstruktivt.
  • På Klimafolkemødet i Middelfart mødes de unge og debatterer med beslutningstagere og eksperter.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Bolig

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Forsyning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Landbrug

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Mobilisering

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Affald

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Økonomi

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Tøj

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for transport

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Ting & Sager

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Natur & Have

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger inden for Sundhed

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Mad & Drikke

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.

Klimahandlinger indenfor Klimaledelse

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020.