Til Klimafolkemødet 2020 vil årets debatter og oplæg foregå på to scener.: Debatscenen og Handlingsscenen.

Se fredagens program for Debatscenen

Se fredagens program for Handlingsscenen

Debatscenen

Fredag
10.00-10.30

Hvordan når vi målet om 100 procent grøn varme i 2030?

Hvordan kan forsyningssektoren bruge verdensmålene til at sikre grøn omstilling, bæredygtig energi og social balance? Her er enkelte verdensmål, som verdensmål 7 om bæredygtig energi, oplagte, men hvordan bruger man dem til dagligt i forsyningssektoren og kan man koble flere af verdensmålene sammen for at få en mere bedre og grønnere forsyningssektor, der løfter vores samfund som helhed? Vi lægger op til en spændende debat om grønt lederskab i forsyningssektoren.

Deltagere: Kim Mortensen, Direktør i Dansk Fjernvarme, Søren Skjold Andersen, Formand for Termonet. Opdateres med flere.

Arrangør:

Dansk Fjernvarme

Fredag
11.00-11.45

Offentlige grønne indkøb: Kan det betale sig?

Kommunerne, regionerne og stat har en enorm indkøbskraft nationalt og dermed et stort potentiale for at påvirke markedet i en mere bæredygtig retning. Vi stiller skarpt på, hvordan de offentlige indkøbere kan være motor for den grønne omstilling, og hvordan vi overkommer dilemmaer som at prioritere klima eller miljø, eller hvordan man definerer grønne indkøb.

Hvordan kan vi få bæredygtighed til at være en lige så vigtig faktor som pris? Hvordan sikrer vi et økonomisk forsvarligt forbrug som offentlig indkøber, der ønsker at prioritere grønne indkøb? Og hvad kommer først udbud eller efterspørgsel?

Deltagere: Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv og Næstformand i Forum for bæredygtige indkøb, Anette Juhl Winter, indkøbschef i Århus kommune og formand i Partnerskab for offentlige grønne indkøb, Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark, Jakob Scharff, branchedirektør DI. Moderator: Connie Hedegaard

Arrangør:

POGI, Forum for Bæredygtige Indkøb, Miljømærkning Danmark  Region Syddanmark

Fredag
12.00-12.45

Kan kommunerne klare klimaet?

Vi skal nå 70% målet i 2030, og det bliver en kæmpe opgave for kommunerne i samspil med borgere, virksomheder og organisationer. Hvad vil kommunerne gøre? 20 kommuner har arbejdet efter en fælles opskrift i halvandet år i DK2020-samarbejdet. Hør hvordan DK2020 sikrer, at de 20 første kommuner kommer i mål og hør, hvad klimatosserne mener om kommunernes indsats

Deltag selv i debatten med spørgsmål og kommentarer

Deltagere: Udvalgte borgmestre, DK2020, kommunaldirektørforeningen.

Arrangør:

Tankegang og Middelfart Kommune

Fredag
13.00-13.45

Krystalkuglen: Hvordan ser klimasamfundet ud i 2035?

20’erne vil i høj grad blive defineret af, om og hvordan nulevende generationer evner at løfte verden ind i en mere bæredygtig retning. Det gælder i høj grad for den måde, vi producerer og bruger energi på i samfundet. For uden grønnere energi, intet klimaneutralt samfund. Hvordan kommer vi i mål – løbende og med den rigtige kurs? Krystalkuglen skal hjælpe os med svaret. Vi beder repræsentanter for tre forskellige tænketanke og bevægelser beskrive, hvordan et mere klimaneutralt samfund ser ud i 2035, og vi beder dem prioritere benhårdt, når de fortæller os, hvad der fik os derhen.

Deltagere: Opdateres snarest

Arrangør:

Energinet

Fredag
14.00-14.30

Hvordan hjælper vi politikerne?

Hvad betyder borgerinddragelse og aktivisme for mulighederne for at nå de danske klimamål?

Deltagere: Connie Hedegaard i samtale med Frederik Sandby, formand for Klimabevægelsen

Arrangør:

Dagbladet Information

 Fredag
14.40-15.00

Underholdning: Klimakysset (første del)

Med humor, alvor, en ordentlig røvfuld dobbeltmoral og en dommedagssang tages der fat i de dilemmaer, der opstår, når principperne skal passes ind i hverdagen. For hvordan går det egentligt med klimaaktivismen i Danmark? Kødet, bilen, flyet… Kort sagt det moderne menneskes konstante forbrug. Er dobbeltmoral bedre end ingen moral?

Musik, sang og satire leveres af Klimakysset

Arrangør:

Klimafolkemødet

Fredag
15.00-15.30

Hvad skal der til, før at vi tager klimakrisen lige så alvorligt som Corona-krisen?

Med coronapandemien viste magthavere og befolkninger, at de kan og vil gøre alt, der skal til, for at bremse en truende krise. De normale spilleregler blev ophævet – og individuelle behov og BNP tilsidesat. Er det en mentalitet, vi kan tage med os videre i klimakampen? Hvad kan vi lære af den resolutte handlekraft, som vi har set samfund præstere?

Deltagere: Christian Ibsen, direktør i Concito og Mickey Gjerris, lektor i bioetik på Københavns Universitet. Moderator: Martin Bahn, journalist på Dagbladet Information

Arrangør:

Dagbladet Information

Fredag
16.00-16.30

Kan lokal borgerinddragelse fremme klimaaktivismen?

Selv om vi godt ved, hvad vi bør gøre, så er det ikke altid vi gør det. Det er en af klimakampens store problemer. Så hvordan kan den grønne omstilling etableres som et fælles projekt? Kan en forpligtende borgerinddragelse fremme et styrket, grønt medborgerskab?

Deltagere: Leon Sebbelin, borgmester Rebild kommune, Sussi Handberg, Det Grønne Råd, Søren Hermansen, direktør i Samsø Energiakademi. Moderator: Martin Bahn, journalist på Dagbladet Information

Arrangør:

Dagbladet Information

Fredag
16.40-17.00

Underholdning: Klimakysset (anden del)

Med humor, alvor, en ordentlig røvfuld dobbeltmoral og en dommedagssang tages der fat i de dilemmaer, der opstår, når principperne skal passes ind i hverdagen. For hvordan går det egentligt med klimaaktivismen i Danmark? Kødet, bilen, flyet… Kort sagt det moderne menneskes konstante forbrug. Er dobbeltmoral bedre end ingen moral?

Musik, sang og satire leveres af Klimakysset

Arrangør:

Klimafolkemødet

Fredag
17.00-17.45

Kan vi ændre adfærd gennem arkitektur?

Vi har brug for alle kreative kræfter, hvis vi skal løse klimakrisen. Her får arkitekturen en nøgleposition. Hvilken rolle spiller arkitektuddannelsen og forskningen for den grønne omstilling i praksis? Kan man tale om adfærdsregulering som et middel i klimakampen, og kan vores bygninger, byrum og landskaber aktivt bidrage til denne forandring?

Deltagere: Frank Erichsen (‘Bonderøven’), Grundlægger af HANDAR, Thomas Hilberth, Arkitektskolen Aarhus, Emma Rishøj Holm, arkitektstuderende, Jette Birkeskov Mogensen, senior project development manager hos Schmidt Hammer Lassen Architects. Moderator: Heidi Merrild, studielektor på Arkitektskolen Aarhus

Arrangør:

Arkitektskolen Aarhus

Handlingsscenen

Fredag
10.00-10.45

Bæredygtige byer i fremtidens klima

Klimaforandringerne kommer også til at ændre byer og vandforsyning i Danmark, men hvordan? Og hvordan bliver vi bedre til at samarbejde om at skabe bæredygtige byer i fremtiden? DANVA og danske vand- og spildevandsselskaber ønsker klimahandling i samarbejde med beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Carl-Emil Larsen, DANVA, indleder diskussionen, som skal munde ud i konkrete forslag til klimahandlinger for at skabe bæredygtige byer.

Deltagere: Opdateres snarest

Arrangør:

Danva

Fredag
11.00-11.45

Danmark som grønt foregangsland – nytter det?

Vi har gang på gang hørt politikerne tale om Danmark som foregangsland for den grønne omstilling, og om hvor vigtigt det er, at vi beholder den position. Men hvad nytter grøn omstilling i Danmark, når vores CO2-udledning udgør 0,1 % på verdensplan? Hvad er vores forpligtelse over for resten af verden? Og er vi egentlig så langt foran resten af verden, når det kommer til stykket? Kom og hør og stil spørgsmål til, hvordan det danske diplomati og den danske vindmølleindustri arbejder for at udbrede kendskabet til Danmarks grønne energisystemer.

Deltagere: Opdateres snarest

Arrangør:

Energinet

Fredag
12.00-12.45

Købe ind, handle eller om-handle: Hvordan skal vi bruge byen?

Hvordan skal vi mødes og handle sammen på gågaden, på nettet eller i butikscenteret, når den traditionelle butik dør, og storkøb og fast fashion med den grønne omstilling afløses af online salg, genbrugsbutikker, måltidskasser og strikkeklubber? Især i de mindre byer er butikslivet udfordret. Kan det blive startskuddet til en grøn omstilling af livet i bymidten drevet af lokale interessefælleskaber og kan nye butiksformater og nye forretningsmodeller skabe grobund for nye relationer i byen? Designskolen Kolding inviterer til debat om butiksliv og grøn omstilling i byer i forandring.

Deltagere: Thomas Binder, Professor, PhD fra Designskolen Kolding, Nicolai Jæpelt, Crowdfunding Chef i Coop, Solveig Søndergaard fraSheWorks. Moderator: Alexandra Harder Lindek, forskningsassistent fra Designskolen Kolding.

Arrangør:

Designskolen Kolding

Fredag
13.00-13.30

Hvordan gør vi byggeriet mere bæredygtigt?

Vi stiller skarpt på styrkerne ved svanemærket byggeri – både for miljøet, beboerne og totaløkonomien. Kom og hør hvad Svanemærket byggeri og renovering betyder for dig og klimaet, og om erfaringerne fra nogle af de byggerier, der allerede er opført og bliv klogere på, hvilke muligheder der er for at vælge bæredygtigt byggeri – uanset om man er borger, der skal vælge bolig eller privat eller offentlig bygherre.

Deltagere: Peter Gravesen, porteføljemanager for ejendomme i PKA Pension, Hans Andersen, energichef i DEAS, Henrik Møller, boligordfører for Socialdemokraterne, Hans Jørn Abrahamsen, Salgs- og marketingdirektør i FB gruppen. Moderator: Rina Ronja Kari fra Dansk Standard

Arrangør:

Miljømærkning Danmark

Fredag
14.00-14.45

Mere plastic for klimaets skyld

Plastic er et af tidens mest omdiskuterede emner i klimadebatten. Debatten om plastik og emballage fylder meget, men det er svært at gennemskue, hvad der er miljøvenligt, og hvad der ikke er. Skal vi bruge flere genanvendte materialer? Er det vigtigt at emballagen kan genanvendes, eller er forbrænding faktisk udmærket? Skal vi i stedet i højere grad genbruge de samme emballager flere gange fremfor sortering og genanvendelse af materialerne? Er regeringens nye plan for sortering i 10 fraktioner en fordel for miljøet, eller er det mest til besvær?

Deltagere: Signe Frese, CSR Direktør i Coop, Camilla Haustrup Hermansen, formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, Louise Lerche-Gredal, adm. direktør i Plastic Change

Arrangør:

Coop

Fredag
15.00-15.45

Hvordan får vi samkørsel til at blive det nye normal?

Biltallet stiger, men der er stadigt færre personer i hver bil. Hvis vi bare vi kørte 2-3 personer i hver bil ville transportens klimaaftryk begrænses væsentlig – og trængsel, støj og luftforurening reduceres. Hvordan får vi samkørsel i gang? Der er udviklet APPs til samkørsel – hvad skal der mere til, før vi rykker os sammen i bilen?

Deltagere: Afdelingschef Torben Lund Kudsk, FDM
Moderator: Susanne Krawack, seniorkonsulent, Concito

Arrangør:

Klimafolkemødet

Fredag
16.00-16.45

Hjælp! Vores madkultur er klimafjendtlig!

Danskernes livret er kød. Vores forbrug bliver ikke lettere med tiden. Og selv ikke coronakrisen har fået os til at spise anderledes. Uanset hvor effektiv, vi gør vores fødevareproduktion, kan vi ikke reducere klimaaftrykket hurtigt nok. Vi skal også spise noget andet. Men madkultur forandrer sig uhyre langsomt så hvad kan få os ”klimavaneforbrydere” til reelt at ændre vores madvaner, så de bliver bedre for kloden? Hvem tør egentlig fortælle, at vi spiser for meget kød? Og ændrer vi noget ved at sige det højt? Skal vi satse på oplysning? På mærkning? På afgifter? På udskamning? Eller er det kun den næste generation, der kan redde os?

Deltagere: Thomas Roland, CSR-chef, Coop, opdateres snarest med andre deltagere. Moderator: Louisa Hayman, kommunikatør

Arrangør:

Coop

Fredag
17.00-17.45

Hvordan undgår vi at skabe en generation af klimaangste børn og unge?

Klimaangst er et fænomen, som stadig flere stifter bekendtskab med – det gælder også børn og unge. Stigende vandstande, plasticforurening i havene og menneskeskabte klimaforandringer fylder i medier og i de daglige samtaler. Medierne formidler det, litteraturen tager afsæt i det, og skolerne underviser i emnet, men hvordan undgår vi at skabe en generation af klimaangste unge, hvis fremtidsperspektiver er baseret på magtesløshed og frygt? Og hvordan sikrer vi et positivt fællesskab, mental sundhed og en konstruktiv dialog med vores børn og unge om, hvordan klimaforandringer kan håndteres og forbygges?

Deltagere: Caroline Schaffalitzky, SDU, Josefine Ottesen, børne- og ungdomsforfatter, Jane Heitmann (V) formand for folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.
Moderator: Jan Bonde, Jysk Fynske Medier

Arrangør:

Klimafolkemødet