Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets forskellige sektorer. Formålet er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling. Nu er partnerskabernes anbefalinger afleveret med det mål, at Danmark bevæger sig mod målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

Vi diskuterer: Hvad er det finansielle partnerskabs hovedpointer? Hvad er det tunge energi partnerskabs hovedpointer? Er partnerskaberne dækkende og koordineret? Hvad er partnerskabernes videre liv og forpligtigelser?

Deltagere: Partnerskabet for finanssektoren, Ulrik Nødgaard, Direktør FinansDanmark, Partnerskab for Energitung industri, formand Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland, Klimarådet, formand Peter Møllgaard. Moderator: Connie Hedegaard

Del med dit netværk

Se også