• Energieffektiviseringskrav til bygninger
  • Energirenovering af boliger og bygninger
  • Lav målbare bæredygtighedskrav i lokalplaner

Forslagene kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger