• Beslut ambitiøst mål for blanding af elektro-fuel i alt flybrændstof i 2030
  • Indfør klimaafgift på fly, der afspejler den skade som drivhusgaseffekten medfører

Forslagene kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020