• Omtal klimabevidsthed i et positivt sprog og opstil positive billeder
  • Arbejd på at modvirke børn og unges klimaangst
  • Snak med jeres børn/børnebørn om, hvad de frygter
  • Anerkend børn og unges bekymringer

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020