• Sig højt til politikerne, at vi som borgere er med på, at den grønne omstilling kommer til at koste noget.
  • Skriv til din lokalpolitiker om at øge borgerinddragelsen
  • Underskriv borgerforslag om at stoppe olieudvinding
  • Stem!

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020