• Indfør energieffektiviseringskrav til bygninger
  • Indfør energirenovering af boliger og bygninger
  • Lav målbare bæredygtighedskrav i lokalplaner
  • Ændr bygningsregulativet mere klimavenligt

Forslagene kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020