Årets overordnede tema er ‘Klimahandling nu‘. Det er for længst slået fast, at der er brug for handling, hvis klimamålene skal nås. Spørgsmålet er nu, hvordan vi gør det i praksis. Både blandt forbrugerne, blandt virksomhederne og på politisk niveau.

‘Klimahandling nu’ kommer derfor til at være et gennemgående element under hele Klimafolkemødet. Derudover vil vores arrangementer komme til at tage udgangspunkt i ét eller flere af følgende 14 temaer: