Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.

Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Derfor er årets tema: Klimahandling nu.

Den kommende udgave i 2020 vil være den fjerde og hidtil største udgave, hvor Klimafolkemødet for første gang bliver en national begivenhed. Klimafolkemødet finder sted på KulturØpladsen i Middelfart (Havnegade), hvor to scener danner rammen for folkemødet, som forbinder borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO’er.

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart til en endnu stærkere national begivenhed, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling. Derudover er en lang række af arrangører medvirkende til, at Klimafolkemødet 2020 bliver en realitet.

Klimafolkemødet har tre ben: Et folkeligt, et politisk og et fagligt.

Ambitionen med Klimafolkemødet er at cementere sig som den nationale begivenhed, der for alvor sætter klimaudfordringen på dagsordenen og skaber fælles løsninger. Klimafolkemødet er en non-kommerciel begivenhed, ligesom det er helt gratis at deltage alle dage.

Årets Klimafolkemøde afholdes i år d. 3.-5. september 2020. Læs mere om vores scener og årets temaer her

På grund af COVID-19 har Klimafolkemødet ændret rammerne for dette års Klimafolkemøde.

Sidste år var Mogens Lykketoft én af hovedtalerne – her fortæller han om sin oplevelse af Klimafolkemødet.