Klimafolkemødet i Middelfart er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage i starten af september.

Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Årets tema i 2020 var ‘Klimahandling nu’.

2020-udgaven var den hidtil største udgave, hvor Klimafolkemødet for første gang var en national begivenhed. Klimafolkemødet fandt sted på KulturØpladsen i Middelfart d. 3.-5. september 2020, hvor to scener dannede rammen for folkemødet, som forbandt borgere, politikere, virksomheder, foreninger og NGO’er.

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart til en endnu stærkere national begivenhed, der skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere både borgere, beslutningstagere, virksomheder og organisationer til handling. Derudover er en lang række af arrangører medvirkende til, at Klimafolkemødet i 2020 blev en realitet.

På grund af COVID-19 var Klimafolkemødet nødsaget til at ændre rammerne for 2020-udgaven af Klimafolkemødet med et deltagerantal på max. 500 personer.

Klimafolkemødet har tre ben: Et folkeligt, et politisk og et fagligt.

Ambitionen med Klimafolkemødet er at cementere sig som den nationale begivenhed, der for alvor sætter klimaudfordringen på dagsordenen og skaber fælles løsninger. Klimafolkemødet er en non-kommerciel begivenhed, ligesom det er helt gratis at deltage alle dage.

Se højdepunkter fra Klimafolkemødet 2020 herunder: