20’erne vil i høj grad blive defineret af, om og hvordan nulevende generationer evner at løfte verden ind i en mere bæredygtig retning. Det gælder i høj grad for den måde, vi producerer og bruger energi på i samfundet. For uden grønnere energi, intet klimaneutralt samfund. Hvordan kommer vi i mål – løbende og med den rigtige kurs? Krystalkuglen skal hjælpe os med svaret. Vi beder repræsentanter for to forskellige tænketanke og bevægelser beskrive, hvordan et mere klimaneutralt samfund ser ud i 2035, og vi beder dem prioritere benhårdt, når de fortæller os, hvad der fik os derhen.

Deltagere: Sofie Winge-Petersen fra Ungeklimarådet, Christian Ibsen, direktør i Concito. Moderator: Hanne Storm Edlefsen, områdeleder i Energinet.

Del med dit netværk

Se også