Kære Skole

I forbindelse med afholdelse af Det Nationale Klimafolkemøde har vi pga. Covid-19 været tvunget til at nytænke Klimafolkemødet. Det betyder bl.a. færre fysiske deltagere og færre fysiske arrangementer – men til gengæld en øget digitalisering.

Vi har derfor valgt at introducere Skolernes Klimaudfordring.

Skolernes Klimaudfordring

Hvert år offentligøres der i forbindelse med Klimafolkemødet en udfordring til skolernes tre afdelinger: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolernes arbejde med udfordringen skal dokumenteres med en kortfilm. Filmen sendes inden uge 42 til lars7009@5500middelfart.dk og vil herefter blive uploadet til hjemmesiden www.klimafolkemødet.dk

Når en skole har sendt en film, vil skolen modtage en fil, der kan 3D-printes. På denne måde vil en skole modtage en fil med 3D print for hver af de tre afdelinger. De tre print kan efterfølgende sammensættes til klimaudfordringens logo. (Skoler der ikke har tre afdelinger må gerne sende en film for hver af de tre udfordringer alligevel og på denne måde få tre print retur.)

En jury vil bedømme videoerne og udvælge en top 3 i hver kategori.

Filmene vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

Originalitet:  Kan andre kommuner lære af jeres initiativ?

Kreativitet: Hvordan er problemstillingen grebet an?

Involvering: Er det omkringliggende samfund inddraget? (virksomheder, borgere, foreningslivet, kulturinstitutioner, andre aktører)

Ny praksis: Har jeres proces forandret noget? (mindset, fokus, adfærd)

Juryen består af:

Klimaudfordringen 2020

Udfordringen til årets Klimastafet: Som nævnt handler klimaudfordringen om at lave en film, der opfylder førnævnte kriterier. Filmen må max være på 5 min.

Indskolingen

Udfordringen til indskolingen handler om plastik.

Find en problemstilling, hvor I forholder jer til plastik i forhold til klimaet.

Det kan være alt lige fra microplast i tandpasta til at mindske plastikforbruget hos en samarbejdspartner.

Mellemtrinnet

Udfordringen til mellemtrinnet handler om energi.

Find en problemstilling, hvor I forholder jer til energi i forhold til klimaet.

Det kan være alt lige fra energiforbruget i forbindelse med transportenergiforbruget til energiforbruget i forbindelse med produktion.

Udskolingen

Jeres opgave handler om Cirkulær økonomi.

Find en problemstilling, hvor I forholder jer til cirkulær økonomi.

Det kan være alt lige fra livsstil og trends, genbrug og sortering til cirkulærøkonomi i forbindelse med produktion.

Når du sender din film, så husk at:

  • At der er samtykkeerklæring fra forældrene på de elever, der deltager i filmen.

  • At sørge for, at det er tydeligt, hvem afsenderen er (skole, lærer og klasse)

  • At filmen ikke er længere end 5 minutter.

  • At hvis filmen er større end 25mb, sendes den via we transfer.