• Mål CO2-udledning for alle virksomheder

Forslaget kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger