• Stil krav til dit pensionsselskab
  • Overvej, hvor du har dine pensionsmidler; kan investeringerne være grønnere?
  • Invester grønt
  • Grønne investeringer accelererer den grønne omstilling og giver gode afkast = en god forretning

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger