• Kommunerne skal facilitere borgerløsninger
  • Vær ærlig/realistisk om effekter af tiltag
  • Skab positiv vision; håb indgyder til handling

Forslaget kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger