• Læg pres på EU – fælles retningslinjer
  • Engagér jer
  • Gå jeres processer igennem og sæt konkrete mål
  • Tag debatterne om konsekvenserne – tydeliggør hvorfor
  • Virksomheder skal gå strategisk til værks i deres partnerskaber med influencere
  • Sæt klimamål
  • De offentlige aktører skal være mere aktive med at udbrede viden om klimaet
  • Kør en klimasag i retten

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger