• Brænd biomasse klogt: Stop import, afbrænd restmasse klogt
  • Stop afbrænding for at opvarme vores huse; brug geotermisk varme
  • Udbred fjernvarmen, så alle husstande opvarmes med dette
  • De tre infrastrukturer; El, gas og fjernevarme skal tænkes sammen
  • Lav informativ varmeregnskab

Alle forslag kommer fra paneldeltagere på Klimafolkemødet 2020

Andre forslag til klimahandlinger