Med coronapandemien viste magthavere og befolkninger, at de kan og vil gøre alt, der skal til, for at bremse en truende krise. De normale spilleregler blev ophævet – og individuelle behov og BNP tilsidesat. Er det en mentalitet, vi kan tage med os videre i klimakampen? Hvad kan vi lære af den resolutte handlekraft, som vi har set samfund præstere?

Deltagere: Christian Ibsen, direktør i Concito og Mickey Gjerris, lektor i bioetik på Københavns Universitet. Moderator: Martin Bahn, journalist på Dagbladet Information

Del med dit netværk

Se også