fbpx

Video

Åbningsdebat – hvordan får vi en grøn genstart efter corona krisen?

Stephanie Lose, regionrådsformand i Region Syddanmark, og Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart Kommune, åbner årets Klimafolkemøde 2020. Samtale mellem Connie Hedegaard, formand for Concito og professor i klimaforandringer Sebastian Mernild om, hvordan vi får en grøn genstart efter coronakrisen. Moderator: Thomas Funding, politisk redaktør for Avisen Danmark

21. september 2020|Categories: Video|

Regeringens Klimapartnerskaber – erfaringer og anbefalinger

Regeringen har nedsat 13 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets forskellige sektorer. Formålet er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer i erhvervslivets grønne omstilling. Nu er partnerskabernes anbefalinger afleveret med det mål, at Danmark bevæger sig mod målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Vi diskuterer: Hvad er det finansielle partnerskabs hovedpointer? Hvad er det tunge energi partnerskabs hovedpointer? Er partnerskaberne dækkende og koordineret? Hvad er partnerskabernes videre liv og forpligtigelser? Deltagere: Partnerskabet for finanssektoren, Ulrik Nødgaard, Direktør FinansDanmark, Partnerskab for Energitung industri, formand Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland, Klimarådet, formand Peter [...]

21. september 2020|Categories: Video|

Offentlige grønne indkøb – kan det betale sig?

Kommunerne, regionerne og stat har en enorm indkøbskraft nationalt og dermed et stort potentiale for at påvirke markedet i en mere bæredygtig retning. Vi stiller skarpt på, hvordan de offentlige indkøbere kan være motor for den grønne omstilling, og hvordan vi overkommer dilemmaer som at prioritere klima eller miljø, eller hvordan man definerer grønne indkøb. Hvordan kan vi få bæredygtighed til at være en lige så vigtig faktor som pris? Hvordan sikrer vi et økonomisk forsvarligt forbrug som offentlig indkøber, der ønsker at prioritere grønne indkøb? Og hvad kommer først udbud eller efterspørgsel? Deltagere: Jakob Lamm Zeuthen, Miljøpolitisk chef i [...]

21. september 2020|Categories: Video|

Krystalkuglen – hvordan ser klimasamfundet ud i 2035?

20’erne vil i høj grad blive defineret af, om og hvordan nulevende generationer evner at løfte verden ind i en mere bæredygtig retning. Det gælder i høj grad for den måde, vi producerer og bruger energi på i samfundet. For uden grønnere energi, intet klimaneutralt samfund. Hvordan kommer vi i mål - løbende og med den rigtige kurs? Krystalkuglen skal hjælpe os med svaret. Vi beder repræsentanter for to forskellige tænketanke og bevægelser beskrive, hvordan et mere klimaneutralt samfund ser ud i 2035, og vi beder dem prioritere benhårdt, når de fortæller os, hvad der fik os derhen. Deltagere: Sofie [...]

21. september 2020|Categories: Video|

Kan vi ændre adfærd gennem arkitektur?

Vi har brug for alle kreative kræfter, hvis vi skal løse klimakrisen. Her får arkitekturen en nøgleposition. Hvilken rolle spiller arkitektuddannelsen og forskningen for den grønne omstilling i praksis? Kan man tale om adfærdsregulering som et middel i klimakampen, og kan vores bygninger, byrum og landskaber aktivt bidrage til denne forandring? Deltagere: Frank Erichsen ('Bonderøven'), Grundlægger af HANDAR, Thomas Hilberth, Arkitektskolen Aarhus, Emma Rishøj Holm, arkitektstuderende, Jette Birkeskov Mogensen, senior project development manager hos Schmidt Hammer Lassen Architects. Moderator: Heidi Merrild, studielektor på Arkitektskolen Aarhus

21. september 2020|Categories: Video|

Skal vi have en grøn grundlov?

Juraens betydning i klimaspørgsmål er omdrejningspunktet for denne debat - herunder muligheden for at føre klimaretssager i dansk kontekst. Hvordan gearer vi bedst vores lovgivning til at levere på klimahandling og et mere bæredygtigt samfund? Hvor kan juraen udfordre aktivitet, som synes at modarbejde Danmarks klimamål? Hvordan holder vi staten ansvarlig for at sikre nuværende og fremtidige generationers ret til et sikkert klima, sunde økosystemer og et rent miljø Skal vi have en grønnere grundlov? Hvilke lovgivningsmæssige rammer sikrer bedst, at også forbrugerne bidrager aktivt til den grønne omstilling? Deltagere: Mads Flarup Christensen, generalsekretær, Greenpeace Norden og talsmand for Broen til fremtiden, Vagn Jelsøe, vicedirektør, [...]

21. september 2020|Categories: Video|
Go to Top