Klimafolkemødets advisory boardet består af en blanding af nogle af Danmarks mest fremtrædende erhvervsfolk, direktører, professorer og fagprofessionelle, som alle på hver deres felt har en indgående viden og berøring med den grønne omstilling. De skal fremover rådgive Klimafolkemødets styregruppe og arrangører i forhold til form, indhold og organisering.

En af dem er Connie Hedegaard, formand for Concito:

“Jeg har sagt ja til at være en del af Klimafolkemødets advisory board, fordi Danmark i disse år har brug for et klimafolkemøde med fokus på klimahandling som det overordnede tema. Vi kender i store træk løsningerne på klimakrisen, nu er det tid til at vise vejen for og have en fælles samtale, om hvordan både borgere, virksomheder og politikere bedst fører løsningerne ud i livet,” siger Connie Hedegaard

Advisory boardet består af:

 • Formand for Concito, Connie Hedegaard
 • Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen
 • Regionsformand Stephanie Lose
 • Professor i klimaforandringer og prorektor på SDU, Sebastian H. Mernild
 • Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding
 • Rektor på SDU, Henrik Dam
 • CSR-direktør i Coop, Signe Frese
 • Direktør for corporate communication i Grundfos, Peter Trillingsgaard
 • Direktør i Bolius, Ulrik Heilmann
 • Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen
 • Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen
 • Områdeleder i strategisk planlægning i Energinet, Hanne Storm Edlefsen
 • Klimadirektør i Landbrug & Fødevarer,  Niels Peter Nørring
 • Adm. direktør i Jysk Fynske Medier, Jesper Rosener
 • Journalist på Dagbladet Information, Jørgen Steen Nielsen
 • Formand for NGO 350 Klimabevægelsen i Danmark, Frederik Roland Sandby
 • Direktør i Concito, Christian Ibsen
 • Bestyrelsesformand i Clay, Betty Nansen,  Roskilde Universitet m. fl., Erik Jacobsen
 • Direktør i Hjem til Alle og bestyrelsesmedlem i Foreningen Folkemødet, Vibe Klarup